11. 6. 2015

Frenštátský zloděj ve vazbě

V několika případech sám, jindy společně s jinými spolupachateli se dopouštěl krádeží na území města Frenštátu pod Radhoštěm. V měsíci prosinci 2014 si převzal 22letý zloděj z Frenštátu pod Radhoštěm sdělení obvinění. Vyšetřující policista mu jej sdělil za několik trestných činů, kterých se dopouštěl i přesto, že již měl podmíněně odložený trest odnětí svobody na dva roky pro přečiny krádeže. Vyšetřován byl na svobodě za odcizení pivních sudů z areálu hotelu a zboží ze skladu prodejny v Trojanovicích, krádeže motokrosového motocyklu ze zahrady domu na ul. Střelniční a dalších případů. Ani to jej však neodradilo od pokračování v další trestné činnosti. V měsíci květnu 2015 rozšiřoval policejní vyšetřovatel sdělení obvinění proti frenštátskému zloději hned dvakrát. Nejprve pro trestnou činnost spáchanou v měsíci dubnu a poté v měsíci květnu. Dvakrát měl násilím vniknout do prodejny elektra, 2x do zahradnické prodejny, skladu prodejny potravin a také se měl dopustit krádeže peněženky, kterou vytrhl poškozenému z ruky před čekárnou vlakového nádraží. Ke všem skutkům došlo na území města Frenštátu pod Radhoštěm. Jelikož se neustále dopouštěl trestné činnosti, soud vyhověl žádosti a obviněného umístil do vazební věznice. Společně s ním, ovšem ne vazebně, jsou prověřování další čtyři muži ve věku 37, 30, 27 a 22let, kteří se z části společně a z části samostatně dopouštěli krádeží věcí z prodejen, zahrad rodinných domů, odcizení peněz ze zařízení benzínové čerpací stanice, věcí z garáže a z motorových vozidel. Všichni již byli v minulosti trestně stíháni. V roce 2014 se vyhnuli vězení s podmíněnými tresty a obecně prospěšnými pracemi. Jeden z nich dostal 300 hodin prací a další podmínečné odložení nástupu do vězení od 5 měsíců do dvou let trestu. Přesto si nedají říct a stále kradou. Výši trestu za jejich protiprávní jednání, s přihlédnutím na předešlé rozsudky, v rozsahu krádeží, porušování domovní svobody, poškozování cizí věci, zpronevěry a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku určí soud. Potěšující pro policisty i veřejnost je, že alespoň jeden z frenštátských zlodějů nebude páchat trestnou činnost, do doby než bude propuštěn z vězení.

 

Preventivní činnost novojičínských policistů

Jedním z úkolů police je také spolupráce s veřejností v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Pod koordinací skupiny tisku a prevence uskutečnili novojičínští policisté v letošním roce již řadu preventivních akcí směrovaných pro vytipované skupiny. Své aktivity zacílili do oblasti dopravy, bezpečného chování na silnici, předcházení rizikovému chování, právní odpovědností dětí či situačních řešení bezpečnostních rizik. Z řady činností stojí za zmínku spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí v Novém Jičíně v uceleném projektu pro děti 15 let věku k posílení jejich právního vědomí, který probíhal po celý školní rok 2014/2015. K dalším patří distribuce knihy „Policejních pohádek“ s jednotlivými příběhy rizikového chování, určené pro všechny školy a školky. Spolupráce s jednotlivými školami při projektech Bezpečná ulice, Zebra se za tebe nerozhlédne, či poskytnutí konzultace k vybudování výcvikové plochy BESIP u ZŠ v Hodslavicích. V oblasti dopravy účast policistů při okresních a krajských soutěžích BESIP a v oblasti užívání návykových látek v situačních preventivních opatřeních k řidičům. Policejní kynologové se služebními psy zavítali do řady školek a řada škol a školek také navštívila jednotlivé policejní oddělení, kde se měly děti možnost seznámit s prostředím policejních budov a náplní práce policistů. Neopomenutelnou činností v oblasti prevence bylo také poskytování informací o událostech a kriminalitě v jednotlivých městech či obcích okresu, sdělovacími prostředky a obecními zpravodaji. Půlročním završením preventivní činnosti policistů je také připravovaná veřejná akce, která se uskuteční na Slezskoostravském hradě dne 20. června v Ostravě. Veřejnost zde uvidí průřezem veškerou policejní techniku i činnosti policejních složek. Pro veřejnost a převážně pro děti jsou připraveny soutěže s preventivním obsahem a pro vítěze publikace Policejních pohádek.  

 Bezpečná ulice fotoPolicie ČR Bezpečně do škol v Novém Jičíně (2) exkurze dětí MŠ na OOP Kopřivnice (3) exkurze dětí MŠ na OOP Kopřivnice (8) právní odpovědnost dětí (5) ukázka činnosti policejních psovodů, školka Příbor 17.4 (3) zakreslení výcvikové plochy BESIP v areálu školy v Hodslavicích Zebra se nerozhlédne - obec Rybí 3.9 (8)

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice