11. 8. 2020

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 11. srpna 2020 v Novém Jičíně

Patnáct minut před osmou hodinou ranní 11. srpna 2020 došlo na silnici III. třídy čísla 04816 na přechodu pro chodce u objektu zdejší pekárny na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně ke kolizní situaci v dopravě, kterou nyní nadále intenzivně prošetřují a prověřují policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně. Jakékoli kladné poznatky a svědecké informace lze telefonicky sdělit dopravnímu inspektoru prap. Jiřímu Goldovi na novojičínské policejní číslo 974 735 574 případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

V té chvíli si na daném místě měl doposud přesně neustanovený velmi mladý chodec s největší pravděpodobností počínat neohleduplně a neukázněně, přičemž aniž by se řádně přesvědčil, zda může na přechod pro chodce vstoupit, tak na něj podle doposud zjištěných informací vběhl, a to v době, kdy k němu ze směru od areálu nemocnice k centru města přijížděl linkový autobus. Na bezprostředně vzniklou situaci řidič hromadné přepravy osob zareagoval prudkým brzděním ve snaze zabránit střetu s chodcem, v důsledku čehož došlo ke zranění tří žen. Tyto cestující osoby utrpěly lehká zranění následkem prudkého a hlavně nečekaného brzdění autobusu a byly na místě dopravní nehody vyšetřeny a ošetřeny přivolaným lékařem Rychlé záchranné služby. Ke střetu autobusu s chodcem nedošlo a tento následně utekl do přilehlého parku a poté neznámo kam. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče autobusu negativně, ke zranění žádného dalšího ze zúčastněných lidí nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je nutný výslech doposud neznámého chodce, a to ve společnosti zákonného zástupce. Podle prvotních informací by se totiž mohlo jednat o nezletilce ve věku okolo 7 let, vysokého 125 cm s hnědými kaštanovými vlasy a oblečen byl ve tmavším tričku. Tento chlapec případně jeho zákonní zástupci nechť se, prosím, obrátí na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo službu konajícím policistům a strážníkům Městské policie Nový Jičín případně na shora uvedené telefonní číslo novojičínské dopravní policie či na bezplatnou linku tísňového volání čísla 158.

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 31. července 2020 na Novojičínsku

Inspektor Skupiny dopravních nehod dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně prap. Jan Vavroš na novojičínském policejním čísle 974 735 580 rád příjme jakékoli svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 31. července 2020 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tyto kladné poznatky ke zjištění svědků níže uvedené kolizní situace v dopravě či jakékoli další informace k průběhu této dopravní nehody, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Pár minut před desátou hodinou dopolední 31. července letošního roku řídil 62letý muž z Frýdeckomístecka nákladní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz Actros (speciální vozidlo na svod odpadů) po ulici U Nového světa ve Frenštátě pod Radhoštěm, kdy po naložení odpadů se s největší pravděpodobností plně nevěnoval situaci v silničním provozu, rozjel se dopředu a levou přední části automobilu narazil do 68leté ženy z Novojičínska. Ta přecházela vozovku v bezprostřední blízkosti před přední části vozu, a to ve směru zprava doleva. Při střetu utrpěla chodkyně zranění dolní končetiny s nutností lékařského vyšetření a ošetření. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče automobilu negativně, u ženy byl nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda nebyla pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu jsou nutná svědectví dalších osob, které viděly předmětnou dopravní nehodu a mohly by podat informace ke způsobu pohybu ženy na silnici a k jízdě daného nákladního automobilu. Za tyto poznatky policisté děkují.

 

Prolomením hesel do e-mailů a facebooků muž získával informace a jednal pod cizí identito. Poškozených je 170 z celé republiky.

Neznámá osoba měla neoprávněně vnikat do e-mailových schránek i facebookových profilů a znemožnit přístup majitelům účtů. Získala tak informace, někdy i fotografie soukromého charakteru. Kriminalisté na základě zadokumentovaných informací obvinili 30letého muže z Českolipska. Vyšetřování nyní již dospělo ke konci. Případ, respektive oznámení jisté ženy, začali prověřovat na jaře roku 2017 karvinští kriminalisté. Na základě zjištěných a zadokumentovaných informací zadrželi a v polovině roku 2018 obvinili muže z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Mělo se jednat o neoprávněné vniknutí do jednoho facebookového účtu. A to byl samozřejmě začátek, přičemž věc si vzhledem k předpokladu vyššího počtu poškozených  převzali kriminalisté krajského ředitelství, kteří se specializují na kybernetickou kriminalitu. Krajští kriminalisté pokračovali v analýze veškerých informací a souvislostí. Předpoklad „širšího záběru“ obviněného se potvrdil. Kriminalisté tak rozšířili v polovině letošního roku trestní stíhání – k přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací přibyly přečiny opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (dílem dokonaným a ve stadiu pokusu), porušení tajemství dopravovaných zpráv, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, poškození cizích práv a výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.

Obviněný měl od května roku 2014 po dobu zhruba tří let neoprávněně vnikat do e-mailových schránek a facebookových profilů různých osob, v drtivé většině žen. Měl překonávat bezpečnostní hesla a poškozeným měl zamezit vstoupit do jejich e-mailových schránek, stejně tak zbavit je přístupu k facebookovému profilu. Získané informace, včetně fotografií soukromého charakteru, měl dále různě užívat. V některých případech například fotografie umístil na erotické stránky, jindy komunikoval pod „zcizenou identitou“, tedy z profilů poškozených, s jejich známými. Pro v pořadí poslední uvedený trestný čin (výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií) byl obviněn, neboť měl přechovávat materiály zobrazující osobu mladší 15 let. Celkově se jedná o napadení více než 170 profilů a tedy téměř shodný počet poškozených z různých koutů republiky.

Kriminalisté při prověřování i vyšetřování realizovali množství úkonů trestního řízení. Náročné bylo již samotné kontaktování poškozených a dokumentace jejich výpovědí, jednalo se kvantitativně o vskutku vysoký počet. A samozřejmě následovala analýza veškerých informací. Kriminalisté pracovali také s informacemi zjištěnými v souvislosti s domovní prohlídkou, kontaktovali rovněž například různé webové portály a obecně se pohybovali v oblasti telekomunikačního provozu. Jelikož poškození byli z celé republiky, moravskoslezští policisté pracovali v součinnosti s místně příslušnými kolegy.

Obviněný muž s policisty spolupracoval. Trestnou činnost měl páchat údajně jako zvědavost a jistý druh adrenalinu. Kriminalisté již vyšetřování v souladu s trestním řádem skončili a předali spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

Za výše popsané jednání hrozí dle trestního zákoníku trest odnětí svobody až na čtyři roky.

Rovněž v návaznosti na výše popsané jednání platí, že je zapotřebí maximální opatrnosti při komunikaci na internetu a sociálních sítích. Vždy je nutné přemýšlet, které informace vkládáme (zveřejňujeme), stejně tak fotografie a videa. Virtuální prostředí je velmi zrádné, neboť neumí zaručit stoprocentní zajištění soukromí, které očekáváte. Dbejte bezpečnosti a chraňte si své soukromí. Každopádně, jakékoliv nestandardní jednání a aktivity, tedy podezření z trestné činnosti, lze oznámit Policii České republiky.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice