11. 9. 2013

Dva mrtví v domě s pečovatelskou službou – nešťastná náhoda

Cizí zavinění vyšetřovatel vyloučil. Obě ženy zemřely v přímé příčinné souvislosti s požárem, který vznikl v důsledku technické příčiny, a to závady na elektro zařízení. Šlo tedy o tragickou událost s dvěma mrtvými, pěti zdravotními újmami a několika milionovou škodou na majetku osob i vlastníka nemovitosti. 

K nešťastné události došlo krátce po páté hodině ranní 21. ledna 2013 v Domě s pečovatelskou službou v Příboře. Operační středisko vyslalo na místo souběžně složky integrovaného záchranného systému. Krátce před příjezdem hasičů, policisté obvodního oddělení v Příboře na místě rozsáhlý požár potvrdili. S ohledem na valící se kouř z oken a hlasů volajícího o pomoc se rozhodli jednat. Násilím vnikli do hořícího domu a snažili se obyvatele varovat a vyvést je do bezpečí. S hustým valícím se kouřem z chodeb domu se stávaly byty nepřístupné. Společně s hasiči započali záchranné práce. Hasiči zlokalizovali požár, nasadili techniku a souběžně pokračovali v záchraně lidských životů. Před dvanáctou hodinou polední byl požár uhašen.

Obyvatelům domů byla poskytnutá první pomoc, následné lékařské ošetření, zajištěno náhradní ubytování a strava vedením města Příbor. O všechny poškozené bylo postaráno, nikdo nezůstal bez prostředků ani obydlí. Z důvodu informovanosti rodinám bylo vytvořené telefonické spojení k poskytování informací.

Po samotné likvidaci požáru začaly zajišťovací práce a vyšetřování této události.  Policejní komisař s ohledem na zjištěné skutečnosti zahájil vyšetřování s podezřením ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Na místě byl mimo jiné nasazen také vycvičený služební pes k vyhledávání akcelerantů požárů.

Od samotného počátku nebyla známa příčina. Vyšetřující tým stanovil verze o vzniku a zavinění události.  První verzí bylo úmyslné způsobení, druhou nedbalost a třetí verzí technické příčiny.  

Ze zajištěných podkladů, odborných vyjádření, vysvětlením svědků události a poškozených, ohledáním a zajištěním stop došel k závěru, kdy lze vyloučit cizí zavinění. Třetí verze technická příčina se potvrdila. Ohniskem požáru byl byt v třetím nadzemním podlaží. V tomto bytě zemřela 84letá žena. V dalším podlaží zemřela 86letá žena na následky zplodin stoupajících do jejího bytu.

Z odborného vyjádření lze tedy předpokládat, že požár způsobila technická závada jednoho elektrospotřebiče – kyslíkového koncentrátoru. Nelze však také vyloučit neopatrnou manipulaci s otevřeným ohněm a dále působení kyslíku ve styku s mastnotou, případně vznícení oděvu nasáklého kyslíkem po přeskočení jiskry při vzniku statické energie v oděvu poškozené. Vyloučit však lze verze o technické závadě lednice nebo jiného elektrického přístroje, elektroinstalace nebo úmyslného zapálení. Cizí zavinění vyšetřovatel vyloučil. Obě ženy zemřely v přímé příčinné souvislosti s požárem, který vznikl v důsledku technické příčiny, a to závady na elektro zařízení. Šlo tedy o tragickou událost

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice