13. 1. 2022

Sprejerství, poškození budovy bývalého výměníku v Kopřivnici

V blíže neustanovené době v průběhu prvního týdne letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Smetanové v Kopřivnici přečin poškození cizí věci tím, že na fasádu a skleněné výplně oken budovy bývalého zdejšího výměníku nastříkal spreji bílé, modré a fialové barvy několik různých neurčitých nápisů a obrazců, čímž poškozené organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 8 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731.

 

Vloupání do prodejny smíšeného zboží ve Frenštátě pod Radhoštěm

V přesně neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 10. ledna a šestou hodinou ranní 11. ledna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se po vypáčení vchodových dveří vloupal do zdejší prodejny smíšeného zboží, ze které odcizil různé množství a druhy stíracích losů o různých nominálních hodnotách, různé druhy a množství cigaret a tabákových výrobků a drátěný koš na zboží, čímž poškozené společnosti z Ostravy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši pohybující se okolo 100 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frenštátské policejní číslo 974 735 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Objasnění poškození elektrického osvětlení Vánočního stromu ve Studénce

Na sklonku loňského roku policisté ze studéneckého Obvodního oddělení přijali oznámení od zaměstnanců zdejšího Městského úřadu, že neznámá osoba s největší pravděpodobností úmyslně poškodila elektroinstalaci související s osvětlením Vánočního stromu na náměstí Republiky ve Studénce. K danému skutku mělo dojít v blíže neustanovené době mezi dvacátou hodinou večerní 23. prosince a jednadvacátou hodinou večerní 24. prosince 2021 a celková hmotná škoda na tomto majetku byla poškozenou organizací vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. V těchto dnech byl jako pachatel této trestné činnosti majetkového charakteru ustanoven 15letý mladík z Novojičínska, který se ke svému jednání plně doznal. Ve zkráceném přípravném řízení tak bylo mladistvé osobě sděleno podezření ze spáchání provinění z přečinu poškození cizí věci a ze spáchání provinění z přečinu výtržnictví. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany studéneckých policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Vloupání do příručního skladu prodejny v obci Ludgeřovice

Mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní 13. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Markvartovické v obci Ludgeřovice přečin krádeže tím, že se po násilném rozlomení visacího zámku se škodou ve výši 100 korun vloupal do kovového boxu u zdejší prodejny smíšeného zboží. Z tohoto příručního skladu pak odcizil různé druhy a množství pečiva v hodnotě 140 korun. Poškozené právnické osobě tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 240 korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pečiva, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

 

Sprejerství, poškození fasády podchodu u opavského vlakového nádraží

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 8. ledna a osmnáctou hodinou podvečerní 9. ledna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Skladištní v Opavě přečin poškození cizí věci tím, že za použití sprejů různých barev úmyslně nastříkal na fasádu podchodu v areálu vlakového nádraží ČD Opava-východ různé nápisy a obrazce, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Objasnění krádeží stavebního materiálu na hlučínských staveništích

V těchto dnech policisté z hlučínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 38letému místnímu muži. Ten totiž, podle všech doposud zjištěných skutečností získaných prošetřováním a prověřováním, měl v průběhu října, listopadu a prosince loňského roku odcizit na ulicích Písečné a Dukelské v Hlučíně volně odložený stavební materiál. Zde tak zcizoval zateplovací vaty na fasády zdejších rekonstruovaných domů v různém množství a o různých rozměrech, několik balení polystyrénu a také několik balení silikonové tenkovrstvé omítky, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 10 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že se u shora uvedeného 38letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán za majetkovou trestnou činnost, a to rozsudkem Okresního soudu v Ostravě k trestu obecně prospěšných prací o výměře 240 hodin, což do současné chvíle nevykonal. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají hlučínští policisté a opavští kriminalisté.

 

Dopravní nehody osobních automobilů na Bruntálsku

Půl hodiny po deváté ranní 12. ledna 2022 řídila po ulici Opavské v Bruntále místní 42letá žena osobní motorové vozidlo tovární značky Dacia Lodgy, přičemž se plně nevěnovala situací v silničním provozu (podle svých slov zvedala z podlahy automobilu spadlou navigaci) a u pravého okraje vozovky postupně narazila do zde zaparkovaných osobních motorových vozidel továrních značek Dacia Logan, Renault Megane a Kia Venga Přední části svého automobilu narazila také do zde instalované dopravní značky železničního přejezdu a způsobila tak fyzickým i právnickým osobám celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 211 tisíc korun. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a orientační dechová zkouška vyzněla u výše jmenované řidičky negativně.

Třicet minut po sedmnácté hodině odpolední 12. ledna 2022 řídila 22letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Toyota Avensis po silnici mezi obcemi Jelení a Karlovice, přičemž při průjezdu zdejší zatáčky najela na zledovatělý úsek s výtluky v asfaltovém povrchu vozovky, dostala smyk, přejela do protisměru a sjela do levého silničního příkopu, kde narazila do vzrostlého stromu. Výše uvedená žena i její 51letá spolujezdkyně z Bruntálska utrpěly zranění lehčích charakterů s nutností lékařských vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidičky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 90 tisíc korun.

Obě výše uvedené kolizní situace v dopravě nadále intenzivně prošetřují a prověřují policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice