14. 1. 2022

Žádost o svědecké informace k prosincové dopravní nehodě u supermarketu ve Studénce.

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Marek Toman na policejním telefonním čísle 974 735 586 velmi rád přijme jakékoli bližší podrobnosti k dopravní nehodě, která se stala přibližně patnáct minut po poledni 20. prosince loňského roku na parkovišti u supermarketu Penny Market na ulici Sjednocení ve Studénce. V té chvíli doposud neznámý řidič přesně neustanoveného osobního motorového vozidla tmavší barvy couval na zdejším parkovišti nákupního centra z kolmého parkovacího místa, přičemž s největší pravděpodobností přehlédl zde jdoucí 66letou místní ženu. Zadní části automobilu tak narazil do levé nohy chodkyně a ta po střetu upadla na zem. Dosud neznámý muž vystoupil ze svého vozu, dotazoval se ženy na její zdravotní stav a po její odpovědi, že je v pořádku, nasedl do vozu a odejel neznámo kam. Výše uvedená žena však ve večerních hodinách téhož dne vyhledala lékařské vyšetření a ošetření v bílovecké nemocnici, poněvadž jí noha začala bolet a otékat. Vzhledem k řádnému zadokumentování spisového materiálu je velmi vhodné a nutné vyjádření dosud neznámého řidiče neznámého automobilu případně dalších svědků této kolizní situace v dopravě. Za pozitivní informace policisté děkují a ty lze rovněž učinit i na novojičínská policejní dopravní čísla 974 735 251 nebo 974 735 253.

 

Motocyklista se snažil ujet příborským policistům a byl v podnapilém stavu

V těchto dnech policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nadále intenzivně prošetřují a prověřují případ, ke kterému došlo chvíli po patnácté hodině odpolední 8. ledna letošního roku v katastru města Příbor. V té chvíli službu konající policejní autohlídka z příborského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, přičemž na ulici Ostravské uviděla, jak ve směru z centra města jede motocykl černé barvy bez řádně upevněné přidělené registrační značky. Policisté se tak rozhodli jednostopý dopravní prostředek zkontrolovat, jenže jeho řidič na dávaná znamení světelnými i zvukovými výstražnými světly a signály služebního automobilu nereagoval, za objektem zdejší čerpací stanice odbočil doprava na ulici Na Kamenci, poté odbočil doleva na kamenitou cestu podél řeky Lubiny ve směru k obci Skotnice, následně se otočil a jel zpět, kdy se s motocyklem pokusil překonat i plytký mlýnský náhon. Zde však byl policisty dostižen, stržen ze sedadla motocyklu, zákonnými prostředky za použití hmatů, chvatů a služebních pout zajištěn, omezen tak na osobní svobodě a převezen na policejní služebnu k nutným procesním úkonům. Při pronásledování byly ujety přibližně dva kilometry. Následnými lustracemi v dostupných evidencích byl výše uvedený neznámý motocyklista ztotožněn a ustanoven jako 31letý muž z Příboru, který v současné chvíli není vlastníkem a držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že motocykl řídil pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 0,3 promile alkoholu v dechu. Rovněž test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů v jeho těle vyzněl pozitivně, a to na návykové látky amfetamin a metamfetamin. Na výzvu policistů se výše uvedený 31letý muž odmítl podrobit lékařskému vyšetření a ošetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku a celá záležitost je nadále v gesci příborských policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření, zda nebyla naplněna skutková podstata některého z trestných činů, například přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání nebo přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky apod.

 

Běžná silniční kontrola ve Vítkově prokázala trestnou činnost 39letého muže z Olomouce

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 39letému muži z Olomouce, neboť tento měl řídit osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Laguna i přesto, že má rozhodnutím Magistrátu města Opavy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do září letošního roku. Protiprávní jednání shora uvedeného muže bylo nejprve zjištěno při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu ze strany službu konající vítkovské policejní autohlídky na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově, a to třicet minut po dvacáté hodině večerní 12. ledna 2022. Následnou lustrací v dostupných evidencích bylo prokázáno, že 39letý muž má v této době vysloven zákaz řízení pro všechny skupiny a podskupiny motorových vozidel. Provedená orientační dechová zkouška na místě silniční kontroly vyzněla u řidiče negativně, pozitivní však byl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin a THC. Na výzvu ze strany zakročujících policistů se výše jmenovaný muž podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) a celá záležitost je nadále v intenzivním

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice