13. 4. 2016

Ohrozila výchovu dítěte

Téměř 50 neomluvených hodin ve školní docházce má 15letý vnuk 67leté ženy z Fulneku, která jej mám svěřeného v pěstounské péči. Nyní je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení výchovy dítěte. V minulosti již tento způsob výchovy umožňující vést zahálčivý život byl projednáván správním orgánem pro téměř 140 neomluvených hodin, s uznáním spáchání přestupku na úseku školství a výchovy mládeže s 3 tisícovou pokutou. V současné době na základě podnětu, prověřují fulnečtí policisté proč tomu tak skutečně je. Doposud je zřejmé, že podezřelá žena opakovaně zanedbává péči o jeho povinnou školní docházku, řádně jej neposílá do školy a umožňuje mu vést zahálčivý život, čímž se dopouští protiprávního jednání.

 

Viděl, jak krade

Spolumajitel domu v Hodslavicích se nestačil divit, když viděl muže, který vstoupil přes otevřenou bránu na pozemek a odcizil mu babetu. Nepodařil se mu jí však nastartovat a tak jí odtlačil mimo zahradu a o několik metrů dále jí odstavil. Majitel jej po celou dobu pozoroval, šel za ním a průběžně dával informace o jeho pohybu policistům, které přivolal.  Podezřelého 23letého recidivistu trvale bytem z Rychaltic policejní hlídka zajistila, následně zadržela a vzhledem k jeho opilosti jej do doby vystřízlivění umístila na protialkoholní záchytnou stanici. Prověřován je s podezřením ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní svobody.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice