13. 5. 2022

Objasnění krádeže jízdního kola z chodby novojičínského bytového domu

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 38letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných skutečností měl v brzkých ranních hodinách 4. května letošního roku neoprávněně vstoupit do jednoho z bytových domů na ulici Suvorovové v Novém Jičíně a odtud odcizil zde odstavené pánské jízdní kolo s přídavným motorem, čímž poškozenému 36letému muži z Nového Jičína vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 4 tisíce korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní objasnili policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 38letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 290 dnů, který vykonal na jaře roku 2020. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Krádež příruční tašky z rodinného domu na ulici Mírové v Kopřivnici

Mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou odpolední 10. května tohoto roku doposud neznámý pachatel využil na ulici Mírové v Kopřivnici nepozornosti 67letého místního muže, který na své zahradě u rodinného domu sekal trávník, přičemž řádně nezajištěnými dveřmi vstoupil do obytných prostor jeho domu a zde odcizil volně odloženou pánskou příruční tašku. V ní se nacházela peněženka s různými osobními doklady, s doklady k motorovým vozidlům, platební karta a finanční prostředky, čímž poškozenému muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 5 tisíc korun. Tento přečin porušování domovní svobody a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, dokladů a financí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731.

 

Poškození vysokého napětí na katastru města Příbora

Policisté z příborského Obvodního oddělení v této chvíli zahájili úkony trestního řízení směřujícího k řádnému prověření a k objasnění případu mající znaky přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

Jak bylo doposud zjištěno, tak několik desítek minut po deváté hodině ranní 12. května 2022 za jedním z panelových domů na ulici Štramberské v Příboře byly prováděny stavební a zemní práce k následnému uložení datového kabelu, přičemž však při práci s tlakovou soupravou došlo pod povrchem země v hloubce přibližně 90 centimetrů k průrazu kabelu vysokého napětí a tím k odstavení šestnácti trafostanic na katastru města Příbora. Okamžitě tak byla přerušena dodávka elektrické energie ke koncovým odběratelům v polovině uvedeného města a v celé místní části Klokočov, což trvalo do opravy a do vyřešení dané situace, a to přibližně od půl desáté dopoledne do třinácté hodiny odpolední 12. května letošního roku. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany příborských policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

 

Objasnění případů vloupání do sklepů a koláren domů a do zahradní chatky v obci Uhlířov

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 38letého muže z Opavy pro důvodné podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže.

Policisté z Obvodního oddělní v Hradci nad Moravicí od prvního dubna letošního roku přijali a následně prošetřovali a prověřovali šest případů oznámení o neoprávněném vstupu do dvou bytových domů v obci Uhlířov, kdy tehdy neznámý pachatel se postupně vloupával do sklepních boxů poškozených majitelů, do společných koláren a také jednou do zahradní chatky poblíž uvedených domů, odkud zcizoval různé druhy a množství láhví alkoholu, láhve a plechovky piva a nealko nápojů, různé druhy ošacení, pracovní nářadí a dvě pánská horská jízdní kola, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 60 tisíc korun.

Chvíli před čtvrtou hodinou ranní 11. května 2022 byl shora uvedený 38letý muž vyrušen ze strany místního občana v jedné z koláren výše uvedených bytových domů v obci Uhlířov a následně byl na místě činu zadržen přivolanou službu konající hradeckou policejní autohlídkou.

Následnými procesními úkony bylo prokázáno, že tento muž na daném místě páchal své protiprávní jednání a chování už tedy od posledního dne v měsíci březnu tohoto roku a ke své trestné činnosti majetkového charakteru se plně doznal. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvou let, se zkušební dobou do ledna roku 2023 a k peněžitému trestu ve výši 10 tisíc korun, kdy tuto částku uhradil. Celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů.

 

Případy krádeží telekomunikačních kabelů na Vítkovsku objasněny

Policejní autohlídka z Obvodního oddělení ve Vítkově v rámci výkonu služby prováděla pár minut po dvaadvacáté hodině večerní 10. května tohoto roku hlídkovou činnost na katastru Budišova nad Budišovkou, přičemž poblíž silnice vedoucí od Budišova nad Budišovkou k obci Podlesí zpozorovala podezřele se chovající osobu. Provedenou kontrolou a lustrací v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se jedná o 36letého muže z Novojičínska, kdy následně bylo zjištěno, že tento se na uvedeném místě dopustil protiprávního jednání a chování majetkového charakteru, poněvadž za použití pákových kleští přerušil mezi dvěma dřevěnými sloupy elektrického napětí zde umístěné telekomunikační vedení, vyřadil tak z provozu několik telefonních pevných linek a odcizením daného kabelu způsobil fyzickým i právnickým osobám celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 20 tisíc korun.

Celou touto záležitostí se následně zabývali policisté a kriminalisté z Územního odboru Policie České republiky v Opavě a bylo zjištěno, že shora uvedený 36letý muž se obdobného činu dopustil i v dalších čtyřech případech na teritoriu Budišova nad Budišovkou a v okolních obcích Staré Oldřůvky a Guntramovice, a to již od poloviny měsíce března 2022. Vždy po násilném přestřižení telekomunikačního vedení odcizil nejméně 1.100 metrů různých druhů měděných kabelů a tímto zároveň přerušil a vyřadil z provozu několik pevných telefonních linek a internetová připojení zde bydlících občanů a zde se vyskytujících podniků, firem a společností.

Shora uvedený muž tak svou trestnou činností způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 300 tisíc korun a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany vítkovských policistů a opavských kriminalistů pro důvodné podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, přečinu krádeže a zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.

 

Krádež domácího zvířectva z pozemku rodinného domu v obci Služovice, část Vrbka

Mezi dvanáctou hodinou polední a šestnáctou hodinou odpolední 9. května 2022 doposud neznámý pachatel spáchal v obci Služovice, část Vrbka přečin porušování domovní svobody tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho ze zdejších rodinných domů a z přilehlé hospodářské budovy a z jejího výběhu odcizil šestnáct kusů drůbeže (kur domácí), čímž místnímu poškozenému 70letému muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 2 tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených slepic, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

 

Objasnění krádeže elektro koloběžky z chodby domu na ulici Mírové v Opavě

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 32letému muži z Ostravy, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností v polovině měsíce ledna letošního roku odcizil z chodby jednoho z bytových domů na ulici Mírové v Opavě zde volně odstavenou neuzamčenou elektro koloběžku, čímž poškozenému místnímu 27letému muži způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 8 a půl tisíce korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní objasnili policisté a kriminalisté z Územního odboru Policie České republiky v Opavě, výše uvedený muž se ke své trestné činnosti plně doznal a lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u něj jedná o recidivu. V posledních třech letech byl totiž pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce třiatřiceti měsíců, který vykonal v říjnu loňského roku.

 

Policisté zadrželi na Vítkovsku ujíždějícího řidiče motorového vozidla

Dvacet minut před jednou hodinou ranní 13. května 2022 službu konající policejní autohlídka ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu stavěla na ulici Budišovské ve Vítkově zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Rapid. Jeho řidič na dávané znamení nejprve zpomalil, přibrzdil u pravého okraje vozovky, následně se však prudce rozjel a ve své jízdě pokračoval přes vítkovské ulice k obci Svatoňovice. Za tímto ujíždějícím automobilem se vydali nejen výše uvedení policisté ale také přivolaná službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení ve Vítkově. Na katastru obce Svatoňovice, a to u objektu Kružberské přehrady, řidič škodovky po přibližně 11 kilometrech ujíždění opět zpomalil svou jízdu a po otevření dveří řidiče z vozu vyskočil, ze země se postavil a dal se na útěk. Automobil setrvačností pokračoval v jízdě a narazil svou přední části do betonového oplocení vodní hráze. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 121 tisíc korun. Po velmi krátkém útěku však byl v té době ještě neznámý řidič okamžitě zadržen jedním ze zakročujících policistů a následně byl převezen do budovy vítkovských policistů k dalším prvotním procesním úkonům. Těmito byl v neznámém řidiči zjištěn 32letý muž z Budišova nad Budišovkou, přičemž orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Na výzvu ze strany policistů se tento muž bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) a celá záležitost je nyní v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany vítkovských policistů a opavských kriminalistů.

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 10. května 2022 v Kateřinkách

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Robin Podolinský v těchto dnech intenzivně prošetřuje dopravní nehodu, která se stala v blíže neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 10. května a pátou hodinou ranní 11. května 2022 na sídlištním parkovišti před blokem panelových domů na ulici Antonína Sovy v Opavě-Kateřinkách. Neznámý řidič blíže neustanoveného automobilu narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Ford Fiesta, čímž poškozené 24leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 10 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby doposud neznámého řidiče či blíže neustanoveného motorového vozidla, lze telefonicky sdělit, na opavské policejní číslo 974 737 576 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

 

Muž bez řidičského průkazu odcizil vůz a pod vlivem návykových látek jezdil Bruntálem

Policisté z bruntálské Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu neoprávněného užívání cizí věci a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterých je důvodně podezřelý 37letý muž z Prahy. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž se ve večerních hodinách 11. května 2022 v jednom z pokojů ubytovny na ulici Opavské v Bruntálu neoprávněně zmocnil volně odložených klíčů k osobnímu motorovému vozidlu tovární značky VW Touran. Následně do tohoto automobilu nasedl, nastartoval a jezdil po Bruntále, kdy službu konající policejní autohlídka jej dvacet minut po třiadvacáté hodině večerní 11. května tohoto roku stavěla a kontrolovala na ulici Jiráskové v Bruntále. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však byl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že 37letý muž není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním a již v minulosti měl vysloven pět krát zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

 

Dopravní nehoda cyklisty na Bruntálsku

Dvacet minut před dvacátou hodinou večerní 11. května 2022 jel 69letý muž z Olomouce na svém jízdním kole s připevněným elektromotorem po silnici u obce Malé Štáhle, přičemž se mu mělo podle prvotních informací a zjištěných skutečností svévolně uvolnit přední kolo, vlivem čehož se tento jednostopý dopravní prostředek stal neovladatelným a cyklista přepadl přes řídítka na zem. Při tomto si způsobil zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné z přítomných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u výše jmenovaného 69letého muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a dopravní policisté upozorňují a nabádají občany, aby si své dopravní prostředky (kola, elektrokola, koloběžky) před jízdou řádně zkontrolovali a hlavně takto učinili před první jízdou po uplynulém zimním období.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice