13. 9. 2022

Svým klientům mohl Čech prodat až stovky kilogramů konopí a kilogramy metamfetaminu

Celníci protidrogového oddělení brněnského odboru pátrání Generálního ředitelství cel prověřovali od září loňského roku podezření z nelegálního obchodování s konopím a s psychotropní látkou metamfetamin. V závěru akce pod krycím názvem „FIXA provedli celníci na Brněnsku, Ostravsku a Hodonínsku 19 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků. Zajistili při tom varnu metamfetaminu, půl kilogramu metamfetaminu, prekurzory k jeho výrobě, jeden a půl kilogramu konopí, tekutou extázi, pozemek v hodnotě 3 500 000 Kč, 700 000 Kč v hotovosti, 700 000 Kč na bankovním účtu, výpočetní techniku a další důkazní materiály. Zadrženo bylo deset osob.

V průběhu trestního prověřování vyšlo najevo, že v letech 2019 – 2020 prodal Čech 80 kilogramů konopí do Polska (kilogram za 50 000 Kč), kde měl polský kupec vlastní odběratelskou síť. Zároveň od téže osoby koupil za 6 000 EURO dva kilogramy MDMA. V minulosti mohl muž prodat až stovky kilogramů konopí. Drogy ukrýval v bytě a v pronajatých garážích, do jeho obchodů zapojil i svoji manželku. Obchodem s drogami si mohl vydělat osm milionů korun. Peníze použil na nákup pozemku a na rodinné výdaje. Osoba zobchodovala sedm kilogramů metamfetaminu a bylo zadokumentováno 600 kusů tablet extáze. Hlavní pachatel, který byl dříve trestán na území Slovenské republiky za drogovou trestnou činnost, působil na drogové scéně více než deset let. Měl uzavřenou skupinu odběratelů, ve které fungovala vzájemná důvěra, kdy peníze za předané drogy inkasoval zpětně nebo před dodávkou drog, dle aktuálních finančních možností odběratelů.

Na závěrečné realizaci trestního spisu, která se uskutečnila v květnu roku 2022, se podíleli příslušníci protidrogových oddělení napříč celní správou a rovněž kolegové z Národní protidrogové centrály. Za nezákonné jednání hrozí hlavnímu pachateli 8 – 12 let trestu odnětí svobody, přičemž stále existuje možnost překvalifikování skutku na vyšší sazbu 10 – 18 let trestu odnětí svobody.

 

Cizinci vstoupili na území České republiky neoprávněně. Moravskoslezští policisté z odboru cizinecké policie řešili v poslední době několik cizích státních příslušníků, u kterých prověřovali, zda neoprávněně vstoupili či nikoliv na území naší republiky.

Nejen ve vnitrozemí, ale také v prostoru státních hranic vykonávají denně službu policisté našeho krajského ředitelství. V poslední době zjistili policisté v příhraniční oblasti se Slovenskem (například na Jablunkovsku či Třinecku) pohyb několika cizích státních příslušníků, převážně ve skupinách, další jednotlivce či skupiny pak oznámili občané na linku 158. V průběhu srpna se jednalo o více než 90 osob, v září pak o 70 v drtivé většině mužů. Všechny osoby policisté zajistili a začal standardní proces ověřování jejich identity a současně zjišťování oprávněnosti vstupu a pobytu na území naší republiky. Policisté odboru cizinecké policie krajského ředitelství vytěžením příslušných informačních systémů a po dalších identifikačních procesech zjistili, že se jednalo o muže od věku mladistvého, převážně však kolem 20 let (nejstarší 45 let), rovněž o jednu ženu a tři nezletilce. Prim hráli občané Sýrie, byl mezi nimi však také Pákistánec či Somálec.

Všechny osoby vstoupily na území České republiky neoprávněně. Policisté služby cizinecké policie řeší situaci každé z nich individuálně, a to na základě zjištěných informací. Co se týká nezletilých, s ohledem na jejich věk kontaktovali policisté odbor sociálně právní ochrany dětí. Pokud dospělá osoba zažádala o mezinárodní ochranu v jiném státu, probíhají standardní úkony správního řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost, a to dle mezinárodní úmluvy, tzv. Dublinského systému. S dalšími osobami zahájili řízení ve věci správního vyhoštění a umístili do zařízení pro zajištění cizinců, ostatním pak udělili policisté výjezdní příkaz s příslušnou dobou platnosti. Poslední variantou je také readmisní řízení (předání do státu, ze kterého do naší republiky vstoupili). Policisté budou i nadále vykonávat službu rovněž v prostoru hranic, s ohledem na aktuální situaci ve zvýšené míře. Budou rovněž činit jim svěřené úkoly vzhledem ke zjištěným osobám, které hranice nelegálně překročily, a samozřejmě obecně vzhledem k problematice.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice