9. 9. 2022

Sprejerství, objasnění úmyslného poškození železniční zastávky v obci Sedlnice

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Příboře zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci spáchaného ve formě spolupachatelství, ze kterého jsou důvodně podezřelí tři muži ve věku 33 let z Ostravy a z Novojičínska. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak všichni tři shora uvedení muži po vzájemné dohodě měli okolo půlnoci ze 7. na 8. září 2022 posprejovat černou a bílou barvou opěrnou betonovou zeď železniční zastávky na katastru obce Sedlnice, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 5 tisíc korun. Tímto protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru se nadále intenzivně zabývají policisté z příborského Obvodního oddělení v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě dvou osobních aut v Dolním Benešově

 Okolo šestnácté hodiny odpolední 8. září 2022 řídil 52letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A5 po silnici v katastru města Dolního Benešova v blízkosti diskotéky Kravín, a to ve směru od obce Kozmice na Opavu, přičemž se podle všech doposud zjištěných skutečností a okolností nechoval ohleduplně, svým jednáním mohl bezprostředně ohrožovat život, zdraví a majetek jiných osob, nepřizpůsobil rychlost jízdy silničnímu provozu a zezadu narazil do před ním jedoucího osobního motorového vozidla tovární značky Citroën C3, které řídila 51letá žena z Opavska. Tento automobil byl vlivem nárazu odmrštěn do levého jízdního pruhu, vyjel vlevo mimo pozemní komunikaci a narazil do vzrostlého listnatého stromu a do betonového pamětního kříže. Vůz audi sjel do pravého silničního příkopu, narazil do stromu a z příkrého srázu sjel do přilehlého rybníka. Řidička i její jedenáctiletá spolujezdkyně utrpěly zranění lehčího a středně těžšího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Zranění lehčího charakteru utrpěla i spolujedoucí v automobilu značky Audi, a to 70letá žena z Opavska, která byla sanitním vozidlem převezena k lékařskému vyšetření a ošetření do Slezské nemocnice v Opavě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 321 tisíc korun.

Výše popsanou dopravní nehodou se v současné chvíli intenzivně zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Bc. Lumír Peterek. Tento na opavském policejním čísle 974 737 581 případně kdykoli na mobilním telefonu dopravních policistů 735 788 950 přijme jakékoli svědectví k této kolizní situaci v dopravě. Zároveň žádá o poskytnutí případných kamerových záznamů z palubních kamer zde projíždějících motorových vozidel ostatních účastníků silničního provozu a také jakékoli svědecké informace k průběhu nehodového děje či k samotné jízdě, k chování a k jednání řidiče osobního automobilu Audi.

 

 Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v Opavě-Kateřinkách

 Patnáct minut po desáté hodině dopolední 3. září 2022 došlo v křižovatce ulic Ratibořská – Edvarda Beneše – Černá (Hálkova, Rolnická) v Opavě-Kateřinkách k dopravní nehodě mezi osobním automobilem a motocyklem. Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno, tak v té době řídila 75letá žena z Opavy osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Fiesta po ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách ve směru od centra města na Hlučín, přičemž na výše uvedené křižovatce odbočovala vlevo do prostoru ulic Černá, Hálková a Rolnická. Při tomto však nedala přednost protijedoucímu motocyklu tovární značky Yamaha XV1900, který řídil 52letý muž z Opavy ve směru do centra města a v prostoru křižovatky tak došlo ke střetu. Po nárazu motocyklista upadl na asfaltový povrch vozovky a vzniklo mu zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou zúčastněných řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 150 tisíc korun. Celou výše popsanou kolizní situací v dopravě se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Bc. Lukáš Spáčil. Ten na opavském telefonním čísle 974 737 259 nebo 974 737 581 případně na mobilním telefonním čísle dopravních policistů 735 788 950 velmi rád přijme jakékoli svědecké informace k průběhu nehodového děje a také i po předchozí telefonické dohodě případné kamerové záznamy z palubních kamer projíždějících motorových vozidel.

  

Krádež pohonných hmot z nákladního automobilu v obci Strahovice

V blíže neustanovené době mezi dvanáctou hodinou polední 3. září a sedmou hodinou ranní 5. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal u jednoho z rodinných domů v obci Strahovice přečin krádeže tím, že se po vypáčení uzamčeného víčka vloupal do palivové nádrže zde odstaveného nákladního motorového vozidla tovární značky Man, kdy odčerpal a takto odcizil přibližně 180 litrů motorové nafty, čímž poškozené místní právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 8 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

 

Objasnění majetkové trestné činnosti 31letého muže z Opavska

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 31letého muže z Opavska pro spáchání zločinu loupeže a pro spáchání přečinu krádeže. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž měl třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 5. září letošního roku v Křížkovského sadech (ulice Sady Svobody) v Opavě, a to na místě zvaném „Ptačí vrch“, přijít ke zde na lavičce sedícímu 25letému muži z Opavska, se kterým se dal do řeči a znenadání nasedl na jeho volně odstavené pánské jízdní kolo, se kterým odejel neznámo kam, čímž touto krádeží způsobil poškozenému muži celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 15 tisíc korun.

Čtyřicet minut po dvaadvacáté hodině večerní 5. září tohoto roku navázal v parku poblíž budovy Základní školy Ilji Hurníka na ulici Ochranové v Opavě rozhovor se zde na lavičce sedící 22letou ženou z Opavska, přičemž se náhle snažil odcizit její kabelku, o kterou se následně přetahovali i po společném pádu na zem. Kabelku se mu odcizit nepodařilo, avšak z ruky jí vytrhl její mobilní telefon v hodnotě 8 tisíc korun, nasedl na před tím odcizené jízdní kolo a z místa činu odejel neznámo kam. Při tomto protiprávním jednání a chování utrpěla poškozená žena zranění lehčího charakteru bez nutností lékařského vyšetření a ošetření.

Již po prvním skutku byly o spáchání trestné činnosti na ulici Sady Svobody v Opavě informovány službu konající policejní hlídky se sděleným popisem tehdy neznámého pachatele. Okolo třiadvacáté hodiny večerní téhož dne prováděla opavská policejní hlídka kontrolu bývalého objektu Karnola na ulici Zámecký okruh v Opavě, přičemž od ulice Ratibořské do těchto prostor přijel na jízdním kole muž, který nejen odpovídal popisu možného pachatele, ale i kolo mělo znaky původně odcizeného jízdního kola. Tento muž byl zastaven, byl vyzván k prokázání totožnosti a byl v něm zjištěn výše uvedený 31letý muž z Opavska. Důsledným prošetřováním a následným prověřováním bylo zjištěno, že do daného prostoru na ulici Zámecký okruh v Opavě přijel nejen na odcizeném jízdním kole, ale má u sebe i odcizený mobilní telefon. Z tohoto důvodu byl podezřelý muž na místě zadržen a převezen do budovy Obvodního oddělení v Opavě k dalším nutným procesním úkonům. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Bolatice

Pětadvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 8. září 2022 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Kravařích prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Družstevní v obci Bolatice, přičemž stavěla a kontrolovala 33letého muže z Opavska jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značka Ford Focus. Odborným měřením dechovými zkouškami byly výše uvedenému muži naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,5 promile alkoholu v dechu. I test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněl pozitivně, a to na návykové látky amfetamin a metamfetamin. Na výzvu ze strany zakročujících policistů se 33letý muž odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči), a na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany kravařských policistů v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Internetovým podvodem přišla 48letá žena z Hlučínska o několik desítek tisíc korun

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně zahájili úkony trestního řízení pro přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, pro přečin podvodu a pro přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, kterých se dopustil doposud neznámý pachatel.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak v poledních hodinách dne 7. září 2022 inzerovala 48letá žena z Hlučínska z místa svého bydliště na jednom z inzertních portálů sociálních sítí prodej herbářových květin, přičemž se jí z neznámého místa prostřednictvím aplikace Whatsapp oslovila z mobilního čísla (nyní už je nedostupné a nekomunikativní) neznámá osoba s tím, že má zájem o zakoupení nabízeného zboží. Následně kupující požadoval doručení zboží prostřednictvím přepravní služby DPD a zaslal poškozené ženě opět prostřednictvím aplikace Whatsapp odkaz na tuto údajnou přepravní službu s tím, že má poškozená potvrdit objednávku, aby obdržela peníze za zboží.

Výše uvedená 48letá žena na tento zaslaný odkaz klikla, byla tak přesměrována na jistou internetovou stránku, kde podle příkazů vyplnila číslo své platební karty, platnost této platební karty i CCV kód. Ještě téhož dne byla telefonicky kontaktována jí neznámým mužem, který se představil jako pracovník mBank, na jehož žádost zadala kódy na svém telefonu a po ukončení hovoru zjistila, že jí přes internetové bankovnictví byly z jejího bankovního účtu neoprávněně převedeny na jiný, jí neznámý bankovní účet, finanční prostředky ve výši 177 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v gesci hlučínských policistů v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice