13. 9. 2023

Neoprávněné lovení raků v řece Moravici u obce Žimrovice

V těchto dnech komisař Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, kterého se měl dopustit podezřelý 36letý muž z Opavy tím, že mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou odpolední 9. září letošního roku v bezprostřední blízkosti tak zvaného Žimrovického splavu v řece Moravici na katastru obce Hradec nad Moravicí, místní část Žimrovice. Bez souhlasu orgánů ochrany přírody měl totiž ulovit 85 kusů raka říčního, který je chráněn zákonem o ochraně přírody a krajiny, jehož ochrana je konkretizována prováděcí vyhláškou Ministerstva životního prostředí jako druh kriticky ohrožený. Celá záležitost byla zjištěna a objasněna na základě vlastního prošetřování a prověřování ze strany místně příslušných policistů z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a vše je nadále v gesci opavských kriminalistů.

 

Pád závěsného kluzáku do křovinatého porostu na katastru města Odry

Policisté a kriminalisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně se v této chvíli intenzivně zabývají případem, který má znaky přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti a jenž se stal pětadvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 12. září 2023 na katastru Oder, a to v lokalitě zvané Tošovický kopec. V té době doposud přesně neustanovená osoba mohla porušit důležitou povinnost vyplývající z jejího povolání, kdy 36letý muž z Havířova, okres Karviná prováděl pilotní výcvik na závěsném bezmotorovém kluzáku a během letu zavadil levou části křídla o listnatý strom při úpatí zdejšího kopce. Tím došlo ke snížení rychlosti letu a k následnému pádu závěsného kluzáku do křovinatého porostu. Výše uvedený 36letý muž tak utrpěl zranění s nutností leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a k ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Po oznámení této události se na místo ihned dostavili místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Odrách a následně i novojičínští kriminalisté, přičemž byli rovněž vyrozuměni pracovníci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, kteří vzali danou skutečnost na vědomí a ve věci vyrozuměli i příslušnou Leteckou amatérskou asociaci, která je pověřená k šetření této letecké nehody. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku nebyla doposud vyčíslena.

 

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu s motocyklistou u obce Bílov

Deset minut po sedmnácté hodině odpolední 11. září 2023 řídila 22letá žena z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Twingo po silnici II. třídy čísla 464 v katastru obce Bílov na Novojičínsku, a to ve směru od Studénky na Bílovec, přičemž ve zdejší křižovatce chtěla odbočit vlevo na obec Bílov. Podle všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností si s automobilem najela ke středové čáře, podívala se, zda nejede od Bílovce žádné vozidlo, avšak s největší pravděpodobností byla oslněna zapadajícím sluncem a zcela přehlédla od Bílovce jedoucího 33letého muže z Novojičínska, řídícího motocykl tovární značky Aprilia 650. Tohoto motocyklisty si podle jejich slov všimla až na poslední chvíli při vjetí do křižovatky, proto přidala plyn na svém voze s domněním, že stihne provést odbočovací manévr. Neodhadla však celkovou situaci a nedokázala se již vyhnout střetu pravé strany svého automobilu s přední části motocyklu. Po nárazu 33letý muž upadl na vozovku a bylo mu způsobeno zranění s nutností jeho leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a k ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 200 tisíc korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty, a to pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

 

Tragická dopravní nehoda cyklisty s dodávkovým automobilem v obci Skrochovice

Deset minut před patnáctou hodinou odpolední 12. září 2023 jel 54letý muž z Krnova na svém pánském jízdním kole po vedlejší ulici Mostní v obci Brumovice, část Skrochovice, a to ve směru ke křižovatce s ulicí Opavskou (hlavní silnice I. třídy čísla 57), přičemž při vjíždění na ulici Opavskou z dosud přesně nezjištěných příčin a skutečností nedal oproti svislé dopravní značce „Dej přednost v jízdě“ přednost v jízdě po hlavní silnici ve směru od Krnova (v té chvíli jedoucí v levém jízdním pruhu, tedy v protisměru) jedoucímu nákladnímu motorovému vozidlu tovární značky Peugeot Boxer se zapojeným přívěsem Agados, které řídil 30letý muž z Ostravy.

Cyklista tak bezprostředně vjel do prostoru mezi nákladní automobil a přívěs a byl tak sražen levou přední části přívěsu na zem. Při tomto utrpěl výše uvedený 54letý muž zranění neslučitelná se životem a i přes okamžitou resuscitaci ze strany svědků události a resuscitace i ze strany přivolané osádky sanitního vozidla přítomný zasahující lékař konstatoval na místě jeho úmrtí. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče dodávkového automobilu s přívěsem negativně a obdobně dopadl i test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle. U zemřelého cyklisty byla nařízena soudní pitva i s odběrem biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun a celou záležitostí se nyní intenzivně nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice