14. 9. 2023

Víkendová akce „Dny NATO…“ – informace zejména k dopravě, rovněž k bezpečnosti. K dopravě opět speciální informační linka Policie ČR: +420 723 759 733

 Informace k oblasti dopravy

V souvislosti s konáním akce „Dny NATO…“ bude nadcházející víkend v Mošnově a okolí zejména pro řidiče náročnější. Moravskoslezští policisté jsou připraveni učinit vše pro minimalizaci dopravních komplikací, včetně korigování dopravy dle aktuálního stavu průjezdnosti komunikací. Ty však mají svou kapacitu a je potřeba počítat s vysokým počtem vozidel v jednom místě (nebo k němu mířící) v jednu dobu.  

Organizátoři letos očekávají vyšší návštěvnost diváků z Polska. Na příjezdových komunikacích probíhají či jsou již nové stavební úpravy. O to více bude zapotřebí také opatrnosti a ohleduplnosti. Konkrétně:

  • na dálničním přivaděči z dálnice D1 užívaném jak pro příjezd, tak i odjezd na/z akce probíhají aktuálně stavební práce
  • u čerpací stanice v Mošnově, na příjezdu k letišti, je nová okružní křižovatka (kruhový objezd)
  • také letos upozorňujeme na případnou změnu organizace dopravy v místě či okolí, tzn. zjednosměrnění či uzavření některé komunikace (nutno dbát pokynů a dopravního značení).

Žádáme řidiče, aby parkovali výhradně na místech k parkování určených. Jakákoliv překážka v silničním provozu je komplikací pro složky IZS, rovněž může ještě více zkomplikovat dopravu.

Policisté spolupracují v oblasti dopravy s dalšími zainteresovanými subjekty. Apelujeme nejen na řidiče motorových vozidel, ale všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů, dále i organizátorů, v jejichž gesci jsou parkovací plochy a podobně. Samozřejmostí je dodržování pravidel silničního provozu, rovněž je nutno řídit se dopravním značením.

Policie ČR bude průběžně, aktuálně informovat zejména o dopravní situaci na svých sociálních sítích. Motoristé obdrží informace k dopravě také na internetových portálech s dopravními informacemi, dále například z rádií a dalších veřejně dostupných zdrojů.

Také letos je pro dotazy k dopravě zřízena informační linka Policie ČR: +420 723 759 733, která bude v provozu v sobotu a neděli od 07:00 do 18:00 hodin. Policisté budou na této telefonní lince připraveni poskytovat informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích především řidičům, kteří budou oblastí jen projíždět (jejichž cílem není letiště a okolí). Linku mohou samozřejmě využít i motoristé mířící na „Dny NATO…“, nicméně je předpoklad, že i přes usměrňování dopravy v místě a okolí se řidiči kolonám zřejmě nevyhnou.

Na zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí areálu letiště a na příjezdových komunikacích se budou podílet desítky policistů krajského ředitelství, zejména ze služby dopravní policie. K dispozici bude vrtulník Letecké služby Policie České republiky.

Ze zkušeností z předchozích let vyplynulo, že největší nápor v dopravě je každoročně v době od 7.00 do cca 12.00 hodin. Doprava se ze všech příjezdových komunikací kumuluje v obci Mošnov, kde vzhledem ke směřování na centrální parkoviště zřízené organizátory zde nárazově dochází k tvorbě kolon.

Zásadní doporučení pro řidiče: Vyjet včas, nejlépe s určitou časovou rezervou a počítat s případným zpožděním. Uvedené platí zejména pro cestující, kteří mají v oba dny konání akce plánované odlety z Letiště Leoše Janáčka Ostrava. S ohledem na aktuální dopravní situaci se obvyklý čas potřebný k dojezdu na letiště může prodloužit o desítky minut, v opravdu krajním případě o hodiny.

Návštěvníci mají možnost i letos využít veřejnou autobusovou dopravu, vlakové spoje, mohou rovněž přijet na jízdním kole (a uložit kolo do kolárny) nebo dojít pěšky.

Bezpečnost, zabezpečení majetku

V areálu a okolí se budou pohybovat primárně uniformovaní policisté. Budou zajišťovat bezpečnost osob a plnit další úkoly. Na místě je součinnost s organizátory, kteří veřejně informovali o bezpečnostních pravidlech pro vstup do areálu (včetně zákazu vnášení konkrétních předmětů), pokynech k pohybu a bezpečnosti v areálu a podobně. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil řádně uzamčen, bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci (zejména cennosti).

Policisté krajského ředitelství budou stejně jako v předchozích letech připraveni rovněž na situaci, kdy se ztratí dítě. O děti se policisté postarají a učiní vše pro zkontaktování rodičů či doprovodu v co nejkratší době – centrem bude stan umístěný přímo na ploše, poblíž komentátorské věže (místa dynamických ukázek). 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice