14. 12. 2015

Dopravní nehoda kamion, převážející asfalt

Dnešní noci 14. 12. 2015 kolem 00.00 hod. jel řidič nákladního vozidla převážející asfalt po silnici 1/48 na Bělotín. V katastru obce Starý Jičín najel na krajnici a při zpětném manévru k vyrovnání automobilu dostal smyk a cisternu vozidla převrátil. Ke zranění 46letého řidiče nedošlo. Následky havárie se nadále odstraňují. Provoz stále řízen odklonem na Dub a Starojíckou Lhotu.

 

Kontrola autocisteren s řepkovým olejem

Pracovníci vyhledávání daňového odboru, mobilního dohledu, a taktické skupiny Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj kontrolovali autocisterny, které dopravovaly surový řepkový olej. Jednalo se o rozsáhlejší společnou kontrolní akci, které se zúčastnili také kolegové z Celní správy a Finanční správy Polska a zástupci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Kontrolní skupina se zaměřila na sledování pohybu autocisteren s polskou imatrikulací v opavském průmyslovém areálu. Účelem této kontrolní akce bylo získat veškeré informace týkající se nákupu, prodeje, skladování a dopravy minerálních olejů. Z důvodu určení druhu skladovaného a dopravovaného minerálního oleje bylo zkontrolováno účetnictví provozovatele areálu (skladovacích nádrží) a celkem 10 autocisteren. Ze dvou autocisteren a nadzemní skladovací nádrže byly odebrány vzorky minerálního oleje. Rozbor vzorků bude proveden v Celní technické laboratoři Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Ostravě. Zjištěné skutečnosti budou všemi zúčastněnými složkami vyhodnoceny a dále rozpracovány s cílem zamezení případným daňovým únikům na spotřební daní a dani z přidané hodnoty jak v České republice, tak i v Polsku.

Řepkový olej lze získat z řepkových semen lisováním, extrakcí či kombinací obou metod. Produktem těchto postupů je surový olej, který je však pro potřeby lidské výživy nevhodný. Lze jej nicméně využít jako vstupní surovinu do dalších průmyslových odvětví, jako do potravinářského průmyslu, kde je dále upravován na jedlý olej vhodný pro humánní spotřebu nebo jako surovina do zpracovatelského průmyslu, tedy zejména do výroby bio substitutů klasických pohonných hmot. V konečném důsledku tedy lze na základě výrobních procesů (lisování, extrakce, rafinace atd.) oddělit předmětné oleje na surové, technické, sloužící jako vstupní surovina k dalšímu zpracování a oleje jedlé. Tomu také odpovídá struktura jejich sazebního zařazení. Pokud řepkový olej není použit pro pohon motoru, příp. pro výrobu tepla, nelze tento olej zatížit spotřební daní, a proto obchodování s touto komoditou podlého pouze DPH, popř. jiným daním.

Oblast s řepkovým olejem, jeho dovozy a jiné obchodní operace, bude i nadále odpovídajícím způsobem sledována a vyhodnocována, zejména při změně jeho konečného použití, a s tím související případné vyměření spotřební daně. V těchto kontrolách budeme nadále pokračovat.

IMG_6621 IMG_6676 IMG_6690

 

Resuscitovali muže na ulici

Zahájenou resuscitací pomohli udržet muže při životě.  V podobných případech mohou policistům pomoci také záchranářské kufry a defibrilátory. V pondělí 7. 12. 2015 krátce před 10 hodinou dopolední projížděli policisté novojičínského obvodního oddělení hlídkovým vozem ulicí Vančurovou. Všimli si chodkyně, která na ně mávala. Přistavili u ní a ta jim sdělila, že kousek opodál leží na zemi muž v ohrožení života. Vystoupili z vozu, rozeběhli se k místu, kde společně s dalšími přítomnými zjistili co se děje.  Muži ležícímu na zemi poskytli první pomoc s oživovacím pokusem. Pomocí nepřímé masáže srdce se jim s dalšími přítomnými podařilo udržet 69letého nemohoucího při životě do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci. Nejedná so o první případ záchrany lidského života novojičínskými policisty. V letošním roce již dopravní policisté pomáhali „nahodit“ srdce dalšímu muži se srdeční příhodou v Loučce. Při hlídkové činnosti si všimli muže klečícího na zemi, jak provádí srdeční masáž dalšímu. Nelenili, zastavili, vyběhli a již vyčerpaného „záchranáře“ vystřídali. Společně pak udrželi muže při životě do příjezdu lékaře. Zákroku se účastnil již zkušený policista společně s „novými“, které zaučoval policejní službě. V současné době probíhají schvalovací jednání s městem Kopřivnice a Novým Jičínem, na základě kterých budou policejní vozy vybaveny záchranářskými pomůckami.  Hlídkující policisté tak budou moci v případě prvotních zásahů poskytnout první pomoc při srdeční zástavě pomocí zařízení AED – defibrilátorů a to jak dospělým tak i dětem, případně další zdravotnické ošetření s pomůckami které obsahují zdravotnické kufry Explorer. Hlídkující policisté obvodních oddělení a dopravní policie jsou opakovaně každoročně proškolování pro poskytnutí první pomoci v situacích, které přináší policejní služba občanům. Řada z nich se již účastnila zdokonalovacích opakovacích kurzů pod vedením zdravotníků a oblastního červeného kříže. Také pro řidiče a jejich spolujezdce jsme uskutečnili několik akcí zaměřených na záchranu lidského života. Společně se školáky střední zdravotnické školy, pracovníky ČČK, Besipem a ZPMV si měli řidiči se svými spolucestujícími možnost vyzkoušet nepřímou srdeční masáž s poskytnutím první pomoci. Poslední takové akce probíhaly na hlavním tahu silnice mezi Novým Jičínem a Příborem na čerpací stanici v Libhošti.  Většina z nich tuto možnost využila.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice