15. 10. 2015

Vynucuje si náklonnost

Z nebezpečného pronásledování je podezřelý 39letý muž z Nového Jičína, který opakovaně obtěžuje svou bývalou partnerku. Neustálým zasíláním SMS zpráv, o jejím pohybu, výhrůžkami zveřejněním intimních fotografií, fyzickým násilím vůči novému příteli i dítěti, včetně šíření pomluv v místě jejího zaměstnání a podnikání, vyvolal u poškozené psychickou újmu, kterou už odmítá snášet.  Toto jednání trvající od měsíce srpna již překročilo únosnou mez a tak se 39letá žena obrátila na policii o pomoc. Případ nadále prověřují novojičínští policisté.

 

Auto z Irska

Další případ podvedeného kupce automobilu prověřují příborští policisté. Vozidlo Škoda Octavia nabízel prodejce prostřednictvím inzerce za 2.750 EUR. Poškozený zájemce inzerátu uvěřil, prodejci zaslal peníze na účet do zahraničí a ani auta ani další komunikace se již nedočkal. Stejně jako v jiných případech je i tento prověřován s podezřením ze spáchání přečinu podvodu. 

 

Povedený student

S podezřením ze spáchání padělání a pozměňování veřejné listiny prověřují novojičínští kriminalisté 24letého muže, který za finanční úplatu získal maturitní vysvědčení. To chtěl ve finále použít jako pravé.  Způsob nabytí i původ tohoto vysvědčení je věcí dalšího prověřování.  

 

Oznamovací povinnost – prodejci lihovin

Blíží se doba vánočních svátků a s tím spojené vánoční jarmarky a prodej míchaných nápojů, jako punče, medoviny, svařeného vína nebo grogu. Rozlévaný alkohol s obsahem etanolu nad 15 procent se na stáncích může prodávat, jen pokud je splněna oznamovací povinnost dle zákona o spotřebních daních. Každá osoba, která může lihoviny prodávat (i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce písemně informovat správce daně (celní úřad), v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat (§ 133 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).

Písemná informace musí obsahovat:

–         údaje o osobě, která lihoviny prodává

–         údaje o časovém vymezení prodeje lihovin

–         údaje o druhu a množství prodávaných lihovin

(§ 133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).

Oznámení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, a to do datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem. Podání zaslané na e-mailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu bez zaručeného elektronického podpisu je však nutné v zákonné lhůtě (5 dnů) potvrdit nebo opakovat některým ze tří výše uvedených způsobů, jinak se na něj hledí jakoby nebylo učiněno. Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Co se týče např. punče vyrobeného z tvrdého alkoholu, prodávající jej nesmí míchat sám. K tomu slouží pouze daňový sklad.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice