15. 3. 2016

Chtěl se zabít

Před rodiči ve společné domácnosti vyhrožoval s nožem v ruce, že se zabije. Pak vylezl na římsu a chtěl skočit z 5 metrů po hlavě na zem. Včasným zákrokem mu v tom policisté zabránili.

 

V silné opilosti vyhrožoval sebevraždou svým rodičům 22letý muž z Nového Jičína. Příčinou měly být jeho finanční problémy.

Nejprve s 30 cm nožem v ruce demonstroval úmysl sebepoškození. To mu jeho rodiče rozmluvili. Své výhružky sebevraždy však neustále zdůrazňoval svým chováním. Nešťastní rodiče přivolali po půl jedenácté v noci na pomoc policisty. V době příjezdu policejní hlídky na místo již sebevrah stál v 5 metrové výšce na římse nad vchodovými dveřmi domu a vyhrožoval, že skočí po hlavě dolů. Vzhledem k okolnostem a chování se rozhodli policisté jednat.  Jeden s ním mluvil a snažil se jej dostat dolů pomocí přistaveného žebříku. To však odmítal a žebřík shazoval.  Druhý z policistů využil jeho chvilkové nepozornosti, vylezl za ním oknem na římsu a pomocí rychlých hmatů jej k sobě přitáhl a vtáhl nazpět oknem do domu.

S ohledem na jeho opilost a psychické rozrušení skončil na protialkoholní záchytné stanici a následně byl předán do rukou lékařů.

Podle rodičů se jednalo o jeho první pokus sebepoškození. Důvod jeho chování připisují jeho špatné finanční situaci, četným dluhům a pracovní neschopnosti vyvolané úrazem.

Při samotném zákroku policistů k jeho záchraně nebyl nikdo ze zúčastněných zraněn. Oba policisté po ukončení zákroku pokračovali v noční směně.  

 

Dopravně bezpečnostní akce – chodci 

V minulém týdnu se policisté v Moravskoslezském kraji zaměřili v rámci dopravně bezpečnostní akce na dodržování novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, a to zejména nemotorizovanými účastníky silničního provozu, tedy chodci. Nejčastějšími prohřešky chodců bylo přecházení mimo přechod pro chodce (ve 143 případech), přecházení na červený signál „Stůj“ (v 62 případech) a překonávání zábradlí a jiných zábran na vozovce – svodidel (ve 44 případech). V 5 případech policisté zjistili pochybení chodců mimo obec, kdy chodci nebyli vybaveni žádným reflexním prvkem za snížené viditelnosti. Policisté se v několika případech setkali i s „troufalostí“ neukázněných chodců, kteří se nezdráhali dopouštět se přestupků i před zraky samotných uniformovaných policistů. Celkově policisté zjistili 271 přestupků chodců, z nichž 268 vyřešili na místě blokovou pokutou v celkové výši 44 700,- Kč, další 3 přestupky byly oznámeny na odbor dopravy příslušného úřadu. Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu chodci se policistům osvědčila, další obdobná akce je plánována na měsíc duben.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice