15. 7. 2015

Záměna krve opilého řidiče

Ve snaze pomoci opilému řidiči před trestním stíháním mají dvě zdravotnické pracovnice sděleno obvinění ze spáchání přečinu nadržování. Opilého řidiče kontrolovali novojičínští policisté v měsíci únoru letošního roku. Dechovou zkouškou zjistili, že 43letý muž před jízdou požil alkoholické nápoje. S naměřenou hodnotou přes jedno promile jej vyzvali k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu ke stanovení hladiny alkoholu v krvi.  Výsledné doručené odborné zkoumání dokládalo nulovou hodnotu zjištěného alkoholu. Se získaným zcela rozporným zkoumáním vyvstalo podezření, že s krví někdo neoprávněně manipuloval a snažil se tak kontrolovanému řidiči nápomoci před postihem za řízení automobilu ve stavu vylučujícím způsobilost. Výsledkem tohoto ojedinělého případu jsou shromážděné důkazy, na základě kterých policejní komisař sdělil obvinění  41a 46letým zdravotnickým pracovnicím ze spáchání pokusu přečinu nadržování (§ 366 odst.1 tr. zák.) s až čtyřletým trestem odnětí svobody.  Jednání kontrolovaného řidiče bude projednávat věcně příslušný správní orgán.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice