15. 8. 2023

Ve dnech 7. a 11. srpna 2023 se policisté Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje zúčastnili předem připravené celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřena na řidiče motorových vozidel. Prvořadým úkolem byl dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, zejména na dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci, ale i mimo obec.

Dvoudenního opatření se zúčastnilo přes sto třicet policistů z dopravní i z pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů a z obvodních oddělení v rámci moravskoslezského Krajského ředitelství Policie České republiky v Ostravě.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 1.065 účastníků silničního provozu, přičemž bylo zjištěno 455 dopravních přestupků. V příkazním řízení („blokovou pokutou“) na místě bylo vyřešeno 430 případů porušení zákona za celkovou částku 306.200 korun a 25 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

 

Porušení rychlosti jízdy, tedy překročení nejvyšší povolené a stanovené rychlosti jízdy vozidla v daném úseku bylo zjištěno u 263 řidičů. Orientační dechové zkoušky i testy na možnou přítomnost návykových látek v těle byly u všech řidičů negativní. Počet spáchaných přestupků s označením „držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení řidičem při jízdě“ je vykázán v počtu 67 skutků.

 

Mezi další hlavní přestupky při porušení silničního zákona byl nevyhovující technický stav vozidla – 24 x a nepoužití bezpečnostních pásů – 1 x.

 

Při silničních kontrolách dopravní policisté prokázali i jízdu u 15 automobilů bez příslušné dálniční zámky, 14 případů překročení hmotnosti vozidla, 3 přestupky byly zjištěny u chodců a 1 u motocyklisty. 1 řidič neměl při kontrole svůj řidičský průkaz u sebe a v 1 případě nebyl předložen doklad o zákonném pojištění vozidla neboli doklad o pojištění odpovědnosti.

 

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice