16. 8. 2023

Pád 40letého cyklisty z jízdního kola v novojičínské městské části Kojetín

Okolo desáté hodiny dopolední 14. srpna 2023 jel 40letý muž z Nového Jičína na svém pánském jízdním kole po silnici poblíž tak zvaného Čertova rybníka v novojičínské místní části Kojetín, přičemž podle dosavadních zjištění a všech důležitých informací od přítomných svědků zcela sám, a to bez zapříčinění jiné osoby či bez střetu s motorovým nebo nemotorovým vozidlem, najel vlivem své podnapilosti vpravo mimo vozovku na travnatou plochu a upadl na zem. Při tomto utrpěl zranění s nutností leteckého transportu z místa kolizní situace v dopravě k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Orientační dechová zkouška či další odborná měření ke zjištění množství alkoholických nápojů či jiných návykových látek v jeho těle nebyla s ohledem na jeho zranění provedena, ale při lékařském ošetření byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve). Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stokách korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

 

Vloupání do kopřivnického rodinného domu

V blíže neustanovené době mezi jedenáctou hodinou dopolední a šestnáctou hodinou odpolední dne 15. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Severní v Kopřivnici přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že se vloupal do jednoho ze zdejších rodinných domů, následně prohledal obytné prostory a odcizil finanční prostředky na hotovosti, šperky a další cennosti, čímž poškozené místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši několika desítek tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z místně příslušného kopřivnického Obvodního oddělení v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, šperků a cenností lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Silniční kontroly prokázaly podnapilé řidiče motorových vozidel na Novojičínsku

Pár minut po jedenácté hodině dopolední 15. srpna 2023 službu konající policejní autohlídka z příborského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Ostravské v Příboru, přičemž zastavila zde projíždějícího řidiče motocyklu, a to 57letého muže z Novojičínska. Při této silniční kontrole bylo zjištěno, že motocyklista před jízdou požil alkoholické nápoje, kdy mu následným odborným měřením dechovými zkouškami byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,1 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 57letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Už chvíli před jednou hodinou ranní 15. srpna tohoto roku byl na teritoriu okresu Nový Jičín zjištěn řidič osobního motorového vozidla pod vlivem alkoholických nápojů. To na ulici Malostranské v obci Šenov u Nového Jičína službu konající policejní autohlídka ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Ostrava, pracoviště ve Frýdku-Místku stavěla a kontrolovala 52letého muže z Novojičínska jako řidiče osobního automobilu tovární značky Ford Mondeo combi. Odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 1,6 promile alkoholu v dechu. I tento řidič s naměřenými hodnotami plně souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Oba výše uvedené případy jsou nyní intenzivně prověřovány ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Nálezy munice z období 2. světové války na Opavsku

V uplynulých dvou dnech policejní pyrotechnici z Expozitury ve Frýdku-Místku byli vysláni na Opavsko z důvodu nálezů nevybuchlé munice pocházející z období 2. světové války.

Pár minut po čtrnácté hodině odpolední 14. srpna a rovněž chvíli před jedenáctou hodinou dopolední 15. srpna letošního roku na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 telefonicky oznámil 48letý muž  z Opavska, že v obou případech při výkopových a terénních pracích za pozemkem svého rodinného domu na ulici Na Větřáku v obci Bolatice nalezl nějaké kovové předměty, které vypadají jako munice.

Místo nálezů vždy zajistili místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Kravařích, a to až do příjezdu přivolaného policejního pyrotechnika. Ten si následně převzal a na místě v nedalekém poli bezpečně zneškodnil dvě sovětské (ruské) dělostřelecké miny ráže 82 mm, které poté odvezl k totální likvidaci.

Policejní specialisté z Pyrotechnické expozitury ve Frýdku-Místku dojeli na Opavsko například už i v odpoledních hodinách 10. července 2023, poněvadž 47letý muž z Opavska okolo šestnácté hodiny nalezl během výkopových prací poblíž jednoho z rodinných domů v obci Hlubočec nevybuchlou leteckou pumu s označením AO 2,5. I tato munice pocházející z období 2. světové války byla na místě odborně zneškodněna a převezena k úplnému znehodnocení.

 

Preventivní rady v případě nálezu munice a výbušných předmětů:

V současné době velmi přívětivé počasí zajisté nabádá širokou veřejnost chodit do přírody, navštěvovat lesy, louky, pole a umožňuje práci na zahradách, zahrádkách, pozemcích a provádět také různé stavební práce a terénní úpravy.

I několik let po období 1. ale hlavně 2. světové války se nacházejí předměty, které mají co do činění s vybuchlou nebo i s nevybuchlou municí. Toto se děje ve všech okresech České republiky, nálezy jsou však velmi časté hlavně na území Opavska, kam bývá policejní pyrotechnik přivolán i 2x, 3x během týdne.

Převážně v jarních, letních či v podzimních měsících, a to při různých pracích na polích, na zahradách ale také při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, při úklidu sklepů, kůlen a půdních prostorů starých rodinných domů nacházejí lidé kovové předměty, které pocházejí z válečné doby. Nezřídka se však i v létě při procházce lesem, při sběru hřibů a lesních plodů nacházejí granáty, letecké miny, bomby a pěchotní munice.

Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází, jsou osoby, jenž za použití různých detektorů kovů vyloženě hledají válečné předměty, přičemž nalézají nejen kosterní ostatky z období 2. světové války, ale i drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků apod.

Policisté Policie České republiky upozorňují širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s tímto nikdo v žádném případě nemanipuloval, nezkoumal jej a nepřenášel. V žádném případě nesmí nikdo s tímto předmětem neodborně nakládat, brát jej do rukou, kopat do něj a přenášet z místa na místo. Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí.

Tento nález by měl být okamžitě nahlášen na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 s přesným určením místa výskytu této neznámé věci. Velmi vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, třeba i nafotit mobilním telefonem a po předchozí telefonické domluvě jej formou sociální sítě, mmskou či mailem poslat dotyčnému policistovi.

V co nejkratší době se poté do prostoru nálezu dostaví místně příslušná policejní hlídka, která provede další nezbytná opatření.

Na místo je následně přivolán specialista, v rámci Moravskoslezského kraje je to policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku, který daný předmět prozkoumá, zjistí, o co se jedná, zda jde o nevybuchlou případně ještě o aktivní a činnou munici a rozhodne, zda tento předmět bude zneškodněn na místě například řízeným odstřelem nebo bude odvezen k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne o tom, že bude munice zničena na místě, tak se nezřídka stane, že v bezprostředním perimetru ohrožení dochází k cílené evakuaci obyvatelstva.

V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl.

Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být tato zajišťována či uschovávána ze strany nálezců, poněvadž se mohou tyto osoby následně vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice