16. 11. 2022

Žádost o svědecké informace ke kolizní situaci v dopravě mezi řidičkou vozidla a chlapcem

Pět minut před sedmnáctou hodinou odpolední 10. listopadu 2022 řídila po ulici K Nemocnici v Novém Jičíně místní 43letá žena osobní motorové vozidlo tovární značky Toyota, přičemž ve zdejší tříramenné křižovatce odbočovala vpravo na ulici Karla Kryla. V té chvíli jí mělo bezprostředně do jízdní dráhy vstoupit dítě, které vyběhlo z poza zadní části v protisměru zaparkovaného osobního automobilu. S největší pravděpodobností se jednalo o chlapce, jenž z pohledu jízdy řidičky chtěl silnici přeběhnout zleva doprava, a to po vyznačeným přechodu pro chodce. Podle sdělení výše uvedené ženy ke střetu mezi jejím vozem Toyota a tělem chlapce nedošlo, přesto měl tento nezletilec upadnout na zem – na přilehlý chodník. Poté se však urychleně zvedl a odběhl do parku na ulici K Nemocnici a následně neznámo kam. Zda mu bylo způsobeno nějaké zranění, zjištěno nebylo, řidička zranění neutrpěla, škoda na majetku jí způsobena nebyla a orientační dechová zkouška u ní vyzněla negativně. Vzhledem k tomu, že výše uvedená 43letá žena tuto kolizní situaci v dopravě oznámila novojičínským policistům, proto je velmi nutné řádné zadokumentování spisového materiálu. Je tak zapotřebí ustanovit doposud neznámého chlapce a jeho zákonného zástupce (například rodiče) a rovněž zjistit i předmětný nehodový děj. Celou záležitostí se v současné chvíli zabývá vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Jan Janyška a jakékoli kladné poznatky lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 735 578 či 974 735 251 nebo na e-mail: nj.di@pcr.cz.

K neznámému chlapci bylo zjištěno, že by mohl být ve věku mezi 8 až 11 roky, drobnější postavy, 140 až 150 centimetrů vysoký, hnědých vlasů s ofinou dělenou do stran a oblečen byl v teplákovou bundu, ve sportovních kraťasech, na nohou měl tenisky a na zádech baťůžek – sportovní pytlík. Za případné pozitivní informace k celému případu policisté děkují.

 

Objasnění krádeže mobilního telefonu v budově novojičínského Azylového domu

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 29letému muži z Novojičínska, neboť tento měl okolo jednadvacáté hodiny večerní 12. listopadu tohoto roku odcizit v noclehárně Azylového domu na ulici Dolní Brána v Novém Jičíně volně odložený mobilní telefon, čímž poškozenému 60letému místnímu muži způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 3 a půl tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že se u shora uvedeného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, které doposud nevykonal. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Sprejerství, úmyslné poškození fasády podchodu u bytového domu ve Fulneku

V blíže neustanovené době mezi osmou hodinou ranní 10. listopadu a sedmnáctou hodinou odpolední 15. listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Kledenského ve Fulneku přečin poškození cizí věci tím, že na fasádu průchodu jednoho z bytových domů nastříkal různé nápisy a obrazce o různých velikostech. Tak například zelenou barvou nebo křídou bílé barvy úmyslně napsal nápisy „Marvel“, „Weezvjoana“, „Zxok“, „Naker!!!“, „8Mx“ a další písmena a slova, čímž poškozené právnické organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 4 tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Fulneku a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na fulnecké policejní číslo 974 735 721.

 

Dvakrát to zkusili, dvakrát byli vyrušeni

Chtěli si zatopit, ale neměli benzín do pily, kterou by si nařezali dřevo. To mělo být důvodem, proč se dva muži z Třince rozhodli získat palivo z nádrží vozidel. Své role měli rozdělené. Sedmašedesátiletý muž „jednal“, zatímco osmnáctiletý mladík hlídal okolí. V prvním případě si měli v brzkých ranních hodinách vyhlédnout zaparkované vozidlo, kdy starší z mužů pak měl zespod automobilu natlouct samořezný šroub do palivové nádrže. Jakmile začalo palivo vytékat, zjistil, že se jedná o naftu a než stačil díru ucpat, měli být vyrušeni majitelem vozidla a z místa utéci. O několik hodin později si vyhlédli druhé vozidlo, kde měl opět starší muž do palivové nádrže navrtat díru. Znovu však byli vyrušeni majitelkou auta, tentokrát ale neutekli a byli přivolanou policejní hlídkou na místě zadrženi. Způsobená škoda na obou vozidlech se vyšplhala na bezmála 20 tisíc korun. Třinečtí policisté oběma mužům sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů krádeže ve stádiu pokusu a poškození cizí věci, mladšímu z nich pak formou účastenství. Za uvedené skutky jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

 

Případ krádeže zboží a fyzického napadení zaměstnankyně opavské prodejny zná pachatele

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže a dále ve věci přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, ze kterých je důvodně podezřelý 53letý místní muž. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora jmenovaný muž pár minut po čtrnácté hodině odpolední 14. listopadu letošního roku vstoupil do prodejny potravin na Horním náměstí v Opavě, z prodejních prostor vzal volně vystavenou plastovou láhev s pivem v hodnotě 37 korun, tuto uschoval do svého batohu a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu. Při východu z provozovny byl zadržen všímavou zaměstnankyní, která se jej snažila zastavit, zadržet a předmětné zboží odebrat. Muž se však dal na útěk a od prodejny vzal své zde odstavené jízdní kolo. Paní prodavačka jej doběhla a chvíli jej držela za bundu, muž však do 48leté ženy silou svých paží strčil a povalil jí na zem. Při nekontrolovatelném pádu tak žena narazila do jeho jízdního kola a způsobila si zranění, které si vyžádalo následné jednorázové lékařské vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů, přičemž se zjišťuje, zda se výše uvedený 53letý muž nedopustil i jindy a jinde obdobného protiprávního jednání a chování majetkového charakteru.

 

Objasnění případu krádeže zboží v opavské prodejně s elektronikou

 Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 19letému muži z Karvinska, neboť na podkladě všech doposud zjištěných skutečností je zcela zřejmé, že tento muž pár minut po dvacáté hodině večerní 12. listopadu tohoto roku odcizil v prodejně s elektronikou v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě volně vystavený reproduktor v hodnotě 599 korun. Z tohoto zboží sundal bezpečnostní kód a následně jej uschoval pod své svrchní oblečení a bez úhrady prošel pokladní zónou. Za ní byl zadržen všímavými pracovníky bezpečnostní ochranné služby prodejny a poté byl předán službu konající policejní autohlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u výše uvedeného 19letého mladého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k souhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání jedenácti měsíců, se zkušební dobou až do dubna roku 2024. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

Bruntálští policisté se zabývají případem rozbití osvětlení u vchodových dveří do paneláku

Pár minut po třiadvacáté hodině večerní 14. listopadu tohoto roku byla službu konající policejní autohlídka z bruntálského Obvodního oddělení vyslána k jednomu z bytových domů na ulici Květné v Bruntále, kde se má pohybovat blíže neupřesněný muž, který lomcuje vstupními dveřmi do domu a při tomto rozbil zde instalované osvětlení těchto dveří se škodou ve výši 3 tisíce korun. Při příjezdu policistů na místo se tehdy neznámý muž okamžitě dal na útěk kolem dalších zdejších panelových domů, a to až na ulici Okružní. Zde byl po chvíli 22letý muž z Bruntálu zadržen zakročujícími policisty a převezen na místní policejní služebnu k nutným procesním úkonům. Při zadržení a převozu do budovy bruntálského Obvodního oddělení Policie České republiky strážcům zákona vulgárně nadával a vyhrožoval jim fyzickou likvidací. Orientační dechovou zkoušku bezdůvodně odmítl a test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněl negativně. Důvody jeho protiprávního jednání a chování jsou nadále v prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

 

Železniční vagóny s dřevní kulatinou se samovolně rozjely ve Vrbně pod Pradědem

Policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále v těchto dnech zahájil úkony trestního řízení ve věci důvodného podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Tohoto protiprávního jednání a chování se mohla dopustit doposud neznámá osoba tím, že třicet minut po deváté hodině dopolední 14. listopadu 2022 při nakládce dřevní kulatiny v manipulačním skladu lesní společnosti poblíž ulice Zlatohorské ve Vrbně pod Pradědem řádně a dostatečně nezajistila šestici za sebou zapojených železničních vagónů, které se samovolně rozjely po koleji ve směru k vlakovému nádraží ve Vrbně pod Pradědem. Jak bylo prvotními procesními úkony zjištěno a prokázáno, tak neřízené vagóny projely přes tři místní nechráněné železniční přejezdy opatřené pouze dopravním značením, ujely asi tak jeden kilometr než najely na slepou kolej, kde dva z vagónů vykolejily. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku je nadále v zjišťování ze strany poškozených fyzických a hlavně právnických osob a organizací. Celá záležitost je v této chvíli v intenzivním prověřování ze strany vrbenských policistů a bruntálských kriminalistů.

 

Objasnění vloupání do osobního automobilu v Bruntále

Třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 15. listopadu 2022 službu konající hlídka strážníků Městské policie v Bruntále přistihla místního 39letého muže, jak po rozbití skleněné výplně okna dveří se vloupal do osobního motorového vozidla tovární značky Fiat Stilo, které bylo zaparkováno na parkovišti ulice Rýmařovské v Bruntále. Z tohoto automobilu před svým zajištěním shora uvedený muž odcizil pánskou bundu, lékárničku a LCD obrazovku k počítači. Jakmile však uviděl bruntálské strážníky, dal se na útěk k nedalekému restauračnímu zařízení, kde však byl dostižen a zadržen až do příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky z Obvodního oddělení v Bruntále. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Výše uvedený 39letý muž byl následně umístěn v bruntálské policejní cele a následně s ním byly prováděny nutné prvotní procesní úkony. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů, přičemž se zjišťuje i jeho jiná případná obdobná trestná činnost majetkového charakteru.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice