16. 4. 2015

Chtěl se zabít

S nelegálně drženou, doma vyrobenou zbraní chtěl spáchat sebevraždu 36letý muž z Bílovecka. K samotné události mělo dojít 19. ledna v podvečerních hodinách po společné konzumaci alkoholu poškozeným v domě vlastníka této nelegální zbraně v Hladkých Životicích. Vyšetřující policisté zahájili prověřování s podezřením ze spáchání přečinu účasti na sebevraždě a nedovoleného ozbrojování. Po samotném postřelení do oblasti krku a návratu domů vyhledal zraněný prostřednictvím své sestry lékařské ošetření. Lékařům tvrdil, že se jedná o poranění způsobené odřením. Tvar poranění však nasvědčoval tomu, že by se mohlo jednat o poranění způsobené střelnou zbraní. A tak lékaři věc oznámili policistům. Samotné zranění nevyžadovalo nutnou hospitalizaci, ale psychologickou pomoc v nemocnici. Jednou z verzí bylo, že mu zranění způsobila jiná osoba.  Až po delší době se podařilo od poškozeného získat informace k samotnému způsobu, důvodu a místu poranění. Zbraň, kterou použil k sebevražedným účelům, měl od svého známého. Jednalo se doma vyrobenou krátkou střelnou zbraň, s rukojetí a výklopným závěrem pro malorážkové střelivo. Poměrně zdařile vyrobená zbraň skončila v rukou balistických expertů. Doposud se však nepodařilo zjistit cizí účast na vzniku poranění. Vše nasvědčuje, tomu že si toto zranění způsobil poškozený sám a to úmyslně. Vlastník zajištěné zbraně je podezřelý z přečinu nedovoleného ozbrojování. 

zajištěná zbraň,PČR Nový Jičín, zajištěná zbraň,PČR Nový Jičín,1

 

 

Platební karty nedoručila

Zásilky s platebními kartami a následně i PIN kódy si nechávala pro vlastní potřebu. Opakovanými výběry a platbami způsobila osmi poškozeným téměř 250 tisícovou škodu. Policisté oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně prověřovali jednání 29leté ženy, která je podezřelá ze spáchání přečinu porušování tajemství dopravovaných zpráv, přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku.  Za toto jednání jí hrozí až 5 let trestu odnětí svobody nebo peněžitý trest. Obviněná se ke všem skutkům doznala. Popsala, jak se trestné činnosti dopouštěla, jak s penězi naložila a během vyšetřování projevila snahu způsobenou škodu uhradit.  Do výslechu uvedla, že potřebovala peníze, a když zjistila, že jí to napoprvé vyšlo a nic se nedělo, pokračovala v krádežích v dalších případech.  Byla si vědoma, že porušuje vnitřní postupy firmy, pro kterou pracovala. Jednoduše našla skulinu v systému, té využila a obohatila se. První platební kartu nedoručila adresátu v říjnu roku 2014. Poslední výběr a platbu uskutečnila v polovině měsíce ledna 2015. Samotné prověřování této trestné činnosti započali policisté po prvotním trestním oznámení poškozeného. Následně zjišťovali podobné případy neoprávněných výběrů z nedoručených platebních karet. Tyto případy sloučili a zjistili shodné znaky jednání pachatele. Postupně se dopracovali k možné pachatelce. Před samotným výslechem podezřelé již měli dostatek důkazů k prokázání její trestné činnosti a tak se žena pod tíhou důkazů doznala. Nedoručenými platebními kartami a získanými PIN kódy prováděla opakovaně výběry hotovosti v bankomatech na území okresu Nového Jičína a Ostravy, ale i platby za nákupy zboží. Peníze měla použít pro svou potřebu. Samotní poškození byli ve všech případech vyrozumění úvěrovými společnostmi, že si neplní své splátkové povinnosti. Tato skutečnost je uvedla do rozpaků a tak je kontaktovali s žádostí o vysvětlení.  Bylo jim sděleno, že jim byla doručená kreditní platební karta a následně PIN kód. Tím, že provedli jejich aktivaci s výběrem hotovosti a plateb, souhlasili s podmínkami finančních společností. Nicméně jim bylo vysvětleno, že pokud žádnou kartu nepřevzali nechť celou skutečnost oznámí na policii k prověření, zda nedošlo k jejich zneužití. Poškození postupně v časovém rozpětí podávali na policii ČR trestní oznámení. Vyšetřování případu bylo prováděno ve zkráceném přípravném řízení s podáním návrhu na potrestání s tím, že jako zaměstnanec poskytovatele doručovacích služeb úmyslně porušila tajemství uzavřeného listu při poskytování poštovní služby a následně bez souhlasu držitele si opatřila platební prostředek jiného.

O samotné výši trestu a potrestání rozhodne soud.      

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice