16. 4. 2020

V zájmu ekologie hrozili obstrukcemi při stavebních řízeních. Požadovali úplatky. Policie obvinila sedm fyzických a tři právnické osoby.

Kriminalisté krajského ředitelství specializující se na závažnou hospodářskou trestnou činnost ukončili vyšetřování případu, který byl s ohledem na charakter trestné činnosti výjimečný. Dva zástupci ekologických spolků měli ovlivňovat stavební řízení – za nečinění obstrukcí nebo bezproblémový průběh řízení si říkali o úplatky. V součtu si nejen dvojice, ale i dalších pět fyzických a tři právnické osoby vyslechly obvinění z několika trestných činů.

Kriminalisté přijali podnět od poškozené právnické osoby na počátku roku 2016. Zahájili úkony pro podezření z korupční trestné činnosti, které se měli dopustit dva muži (40 a 45 let z Karviné a Ostravy). Kriminalisté postupným dokumentováním jednání dvojice zjistili, že muži měli vstupovat pod záminkou ochrany krajiny, přírody a životního prostředí do správních řízení u správních orgánů vedených k jednotlivým investičním stavebním akcím, a to v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Po vstupu do řízení žádali od investorů za nečinění obstrukcí nebo zajištění bezproblémového průběhu stavebních řízení úplatky v různé podobě. Jednalo se zejména o přinucení investora, aby si vyžádal a následně zaplatil odborná stanoviska či posudky (dendrologické – například posouzení dřevin, či zoologické – například ve vztahu k broukům či motýlům). Ty jim dodávala právě k tomuto účelu jimi založená společnost, s jejíž jednatelkou byli dohodnuti. „Spolupracovali“ také s úřední osobou z odboru životního prostředí jednoho magistrátu z Moravskoslezského kraje, která měla vypracovávat již zmíněné posudky pro účelově založenou společnost.

Nutno dodat, že posudky nebyly pro průběh řízení potřebné, zákon jejich doložení vůbec nevyžadoval. O získané finance se dělili, přičemž byly legalizovány vytvářením fiktivních smluv a dohod o provedení prací s vytipovanými spřízněnými osobami, kterým byla vyplácena pouze minimální odměna.

V součtu se jedná o trestní stíhání pro sedm skutků, kdy požádali o úplatek. Zadokumentovaná výše úplatků činí přes 70 000 korun. V jednom případě požadovali dokonce úplatek ve výši 1 400 000 korun, který však vyplacen nebyl.

Kriminalisté obvinili kromě výše uvedených čtyř další tři fyzické osoby. Ty měly za investory zprostředkovat úplatky (zaplatit za nepotřebné posudky) pro dvojici hlavních obviněných. Stíhané jsou rovněž tři právnické osoby.

Prověřování a následné vyšetřování uvedeného případu bylo náročné. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor zajistili policisté různé věci a materiály, kromě jiného výpočetní techniku, mobilní telefony, listinné materiály a rozpracované průzkumy. Kriminalisté detailně analyzovali každou zjištěnou a vyhledanou informaci. A nebylo jich málo. Nikdo z obviněných však neposkytl policejnímu orgánu žádnou součinnost, s kriminalisty nespolupracoval.

Obvinění (z toho 1 žena) jsou až na jednu osobu z Moravskoslezského kraje, ve věku od 42 do 62 let. Za trestné činy přijetí úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání ve stádiu pokusu hrozí obviněným trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Státní zástupce na návrh kriminalistů podal ve věci obžalobu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice