16. 4. 2021

Odcizení peněženky s finančními prostředky z rukou poškozeného muže na Novojičínsku

Okolo desáté hodiny dopolední 14. dubna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v přízemní společné chodbě jednoho z bytových domů na ulici U Náhonu v obci Šenov u Nového Jičína přečin krádeže tím, že využil chvilkovou nepozornost 71letého muže z Novojičínska a z jeho ruky mu vytrhl černou pánskou koženkovou peněženku bez hodnoty s finančními prostředky ve výši přes 11 tisíc korun. Po tomto protiprávním jednání majetkového charakteru neznámý muž utekl neznámo kam, přičemž ke zranění poškozeného nedošlo. Celou touto záležitostí se nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených finančních prostředků, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní telefonní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Při silniční kontrole se řidič automobilu s vysloveným zákazem řízení snažil utéci

Patnáct minut po šestnácté hodině odpolední 14. dubna 2021 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Příboru stavěla a kontrolovala v obci Sedlnice řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Nissan Micra, a to 29letého muže z Novojičínska. Při prováděné lustraci v dostupných evidencích na místě silniční kontroly se tento muž náhle pokusil o útěk, v čemž mu bylo zabráněno zakročujícími policisty za použití hmatů a chvatů sebeobrany a nasazení služebních pout. Poté byl převezen do budovy příborských policistů k dalším procesním úkonům. Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že v této chvíli má 29letý muž vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, je již nyní důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Při služebním zákroku proti zadržené osobě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Zákonnou výzvu ze strany policistů k orientační dechové zkoušce podezřelý muž bezdůvodně odmítl a rovněž se bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany příborských policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

 

Vloupání do osobního automobilu na ulici Purkyňové v Novém Jičíně

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 14. dubna a šestou hodinou ranní 15. dubna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Purkyňové v Novém Jičíně přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že na zdejším parkovišti před domy vnikl do zde odstaveného osobního motorového vozidla tovární značky Toyota Aygo. Po vypáčení dveří se škodou ve výši 5 a půl tisíce korun se tak neznámá osoba vloupala do automobilu a z něj odcizila zdravotnickou brašnu, ve které se nacházel zdravotnický materiál (chirurgické nástroje, sterilní i nesterilní zdravotnický materiál, tlakoměr, glukometr, fonendoskop, zdravotnická odsávačka), čímž poškozené novojičínské právnické společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 16 tisíc korun.

Okolo osmé hodiny ranní 15. dubna 2021 byla výše uvedená zdravotnická brašna nalezena ve Smetanových sadech v Novém Jičíně poblíž objektu veřejné knihovny. V ní však scházel tlakoměr, glukometr a zdravotnická odsávačka. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Vloupání do rekonstruovaného bytového domu na ulici Rybářské v Opavě

V přesně neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 11. dubna a osmou hodinou ranní 12. dubna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Rybářské v Opavě přečin krádeže tím, že po předchozím vykopnutí dřevěného bednění sklepního okna neoprávněně vstoupil do právě rekonstruovaného bytového domu, ze kterého následně odcizil volně odložené pracovní nářadí a stavební materiál (rotační samonivelační laser značky Dewalt žluté barvy, úhlovou brusku značky Hitachi, ruční stavební míchadlo zelené barvy a tři elektrozkoušečky), čímž poškozenému 45letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 69 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

 

Vloupání do prodejen potravin a smíšeného zboží na Opavsku

V těchto dnech policisté z Územního odboru Policie České republiky v Opavě, tedy policisté i kriminalisté, intenzivně prošetřují a prověřují několik případů vloupání či pokusů vloupání do objektů prodejen potravin a smíšeného zboží na různých místech opavského okresu.

Policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně například prověřují přečin krádeže ve stádiu pokusu a přečin poškození cizí věci, ke kterým došlo v blíže nezjištěné době, a to mezi dvanáctou hodinou polední 10. dubna a šestou hodinou ranní 12. dubna letošního roku na ulici Kozmické v Hlučíně, v části Darkovičky. Neznámá osoba se páčením dveří pokusila vniknout do zdejší prodejny smíšeného zboží, což se jí nepodařilo, do vnitřních prostor nevnikla, nic neodcizila, na zařízení však opavskému Obchodnímu družstvu způsobila celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 5 tisíc korun.

Hlučínští policisté a opavští kriminalisté se rovněž intenzivně zabývají vloupáním do prodejny potravin na ulici Lipové v obci Hať, které se stalo pár desítek minut po půlnoci 15. dubna 2021. Doposud neznámý pachatel po vypáčení vstupních dveří se škodou ve výši 45 tisíc korun odcizil z prodejních prostor různé druhy a množství cigaret a tabákových výrobků v předběžné hodnotě přes 20 tisíc korun.

Opavští kriminalisté v úzké spolupráci s policisty z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí prověřují i další přečin krádeže a přečin poškození cizí věci, a to ve věci vloupání do budovy Kulturního domu v obci Březová, část Leskovec. K tomuto skutku došlo mezi sedmnáctou hodinou odpolední 11. dubna a čtvrtou hodinou ranní 12. dubna tohoto roku, kdy po násilném otevření dveří neznámý pachatel vstoupil dovnitř, následně po vypáčení či rozbití dveří vnikl do místností zdejší knihovny a místního rozhlasu a také do prodejny potravin, odkud odcizil cigarety a tabákové výrobky různých značek a různého množství a také drobné mince a další finanční prostředky na hotovosti, vše v hodnotě přes 6 tisíc korun. Celková hmotná škoda na poškozeném zařízení budovy byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 10 tisíc korun.

Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby či osob pachatelů, jakož i k nálezu odcizeného zboží a finančních prostředků, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Případy vloupání do rodinných domů ve Vítkově

Policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty v těchto dnech intenzivně prověřují dva případy vloupání do rodinných domů ve Vítkově. Jak bylo doposud zjištěno, tak mezi šestou hodinou ranní a patnáctou hodinou odpolední 12. dubna 2021 se neznámý pachatel po vypáčení balkónových dveří vloupal do jednoho z rodinných domů na ulici Budišovské ve Vítkově, odkud odcizil šperky (prsteny, řetízky) a pamětní mince ze žlutého kovu, dále finanční prostředky na hotovosti a euro bankovky, čímž poškozeným manželům vnikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 34 a půl tisíce korun.

V blíže neustanovené době mezi osmou hodinou ranní a šestnáctou hodinou odpolední 13. dubna tohoto roku se neznámá osoba vloupala i do rodinného domu na ulici Dělnické ve Vítkově. Z obytných prostor následně byly odcizeny finanční prostředky na hotovosti v českých bankovkách a tři prsteny ze žlutého kovu, čímž poškozeným majitelům vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 80 tisíc korun.

Výše uvedenými přečiny krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody se nadále zabývají policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby či osob pachatelů, jakož i k nálezu odcizených šperků a finančních prostředků, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice