16. 9. 2019

NATO – informace k dopravě a bezpečnosti

Víkend příštího týdne (21. a 22. září 2019) bude v lokalitě konání akce spojen pro řidiče i další účastníky silničního provozu více než kdy jindy s maximální obezřetností a ohleduplností.  Moravskoslezští policisté jsou připraveni učinit maximum pro to, aby došlo k co nejmenším dopravním komplikacím. Stále však platí, že každá komunikace má určitou kapacitu a vzhledem ke kumulaci tak vysokého počtu vozidel na jednom místě v jednu dobu je zajištění zcela plynulého provozu po oba dny v podstatě nemožné. Policisté spolupracují v oblasti dopravy se všemi zainteresovanými subjekty. Apelujeme nejen na řidiče motorových vozidel, ale všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů a organizátorů, dodržovali pravidla silničního provozu a řídili se dopravním značením.

 

  • Automobilová doprava: Největší nápor v dopravě je každoročně zaznamenáván v době od 7.00 do cca 12.00 hodin. Hlavními příjezdovými komunikacemi jsou také letos silnice I. třídy č. 58 mezi Ostravou a Příborem a silnice II. třídy č. 464 spojující Mošnov s dálnicí D1 u Studénky. Doprava se pak ze všech příjezdových komunikací  kumuluje v obci Mošnov, kde je směrována na centrální parkoviště, tudíž zde nárazově dochází k tvorbě kolon. Příjezdová komunikace na centrální parkoviště (ul. Gen. Fajtla) bude rozdělena pro automobilovou a pěší dopravu. Tato bude v době nájezdu návštěvníků jednosměrná ve směru na centrální parkoviště a při odjezdu návštěvníků bude provoz převeden do opačného směru umožňující výjezd z centrálního parkoviště. Je třeba upozornit na obezřetnost při jízdě po silnici I. třídy č. 48 mezi Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem, kde stále probíhají stavební práce. Provoz je proto veden pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru. Ve směru od Frýdku-Místku je sjezd na silnici I. třídy č. 58 umožněn přes mimoúrovňovou křižovatku Příbor – západ (nájezd na obchvat Příboru). Řidičům doporučujeme vyjet včas a počítat s případným zpožděním. Upozornění platí dvojnásob pro cestující, kteří mají v den konání akce plánované odlety z Letiště Leoše Janáčka Ostrava. S ohledem na aktuální dopravní situaci se obvyklý čas, potřebný k dojezdu na letiště, může prodloužit o desítky minut, v krajním případě lze hovořit i o hodinách.
  • Vlak, autobus, kolo: Návštěvníci mají možnost i letos využít také alternativní dopravu – hromadnou dopravu včetně speciální autobusové linky nebo vlakové spojení do železniční stanice Mošnov, Ostrava Airport, eventuálně Studénka. Možností bude také přijet na jízdním kole (a uložit kolo do kolárny).

 

Rovněž letos speciální informační linka k dopravě: +420 596 110 927

Policie ČR bude průběžně, aktuálně informovat zejména o dopravní situaci na svých sociálních sítích a webu. Motoristé obdrží informace k dopravě také na internetových portálech s dopravními informacemi, dále například z rádií a veřejně dostupných zdrojů.

Také letos je zřízena  informační linka Policie ČR:  + 420 596 110 927, která bude v provozu v sobotu a neděli (21. a 22. 9. 2019) od 7:00 do 18:00 hodin. Policisté jsou prostřednictvím této telefonní linky (rovněž v anglickém jazyce) připraveni poskytovat informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích především řidičům, kteří budou oblastí jen projíždět (jejichž cílem není letiště a okolí). Linku mohou samozřejmě využít i motoristé, kteří míří na „Dny NATO…“, ale dopravu v místě a okolí budou usměrňovat policisté, přičemž tvorbě kolon se zřejmě řidiči nevyhnou. Na zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí areálu letiště a jeho příjezdových komunikacích se budou podílet desítky policistů krajského ředitelství (zejména ze služby dopravní policie). K dispozici bude vrtulník Letecké služby Policie České republiky.

 

Bezpečnost, zabezpečení majetku

V areálu a okolí se budou pohybovat uniformovaní policisté, rovněž tak policisté v civilu. Budou zajišťovat bezpečnost osob a plnit další úkoly. Pro vstup do areálu platí bezpečnostní pravidla, včetně zákazu vnášení konkrétních předmětů. Sledujte prosím informace organizátorů, včetně pokynů k pohybu a bezpečnosti v areálu. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své věci. U vozidel je zapotřebí po odstavení na parkovišti zkontrolovat, zda je automobil řádně uzamčen, bez otevřených oken nebo uvnitř odložených věcí (zejména cenností). Policisté krajského ředitelství budou stejně jako v předchozích letech připraveni rovněž na situaci, kdy se ztratí dítě. Centrálním místem činnosti těchto policistů, společně se zástupci dalších subjektů, bude stan umístěný přímo na ploše, poblíž komentátorské věže (místa dynamických ukázek).   

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice