17. 1. 2023

Kontrola rychlosti

V průběhu celého uplynulého pátečního dne, tedy 13. ledna 2023 se dopravní policisté Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje zúčastnili předem připravené dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřena na řidiče motorových vozidel. Prvořadým úkolem byl dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, přičemž se speciálně zjišťovalo a kontrolovalo dodržování rychlosti jízdy v obcích i mimo zastavěnou oblast, možný nesprávný způsob jízdy řidičů, jejich jízda v jízdních pruzích, technický stav dopravních prostředků, požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek u řidičů před a během jízdy a rovněž důsledné dodržování zákazu držet v ruce (či jiným způsobem) telefonní přístroj nebo jiné hovorové a záznamové zařízení. Této speciální kontroly se zúčastnilo na osm desítek policistů z ostravského Odboru služby dopravní policie, z jednotlivých dopravních inspektorátů a z dálničních oddělení v rámci Moravskoslezského Krajského ředitelství Policie České republiky. Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 625 účastníků silničního provozu, přičemž bylo zjištěno téměř 200 dopravních přestupků.

Porušení rychlosti jízdy, tedy překročení nejvyšší povolené a stanovené rychlosti jízdy vozidla v daném úseku bylo zjištěno u 168 řidičů, kdy v obci překročilo rychlost 149 vozidel a mimo obec 19 automobilů. Tato přestupková jednání řidičů byla v 158 případech vyřízena na místě v příkazním řízení (v minulosti tak zvaná bloková pokuta) v celkové výši 151.800 korun a 10 skutků bylo oznámeno podle věcné příslušnosti do správního řízení daného Magistrátu města nebo Městského či Obecního úřadu k dalšímu projednání a opatření.

Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami vyzněly pozitivně na přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 3 účastníků silničního provozu (2x přestupkové jednání, 1x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových, omamných a psychotropních látek či jedů v těle řidiče nebyl prokázán žádný případ. Jedna osoba je však důvodně podezřelá z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poněvadž řídila automobil po předchozím vyslovení zákazu řízení.

Počet spáchaných přestupků s označením „držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení řidičem při jízdě“ byl vykázán v počtu 12 skutků a stejný počet 12 vozidel mělo nevyhovující technický stav. Mezi další hlavní přestupky při porušení silničního zákona byla nesprávná jízda v jízdních pruzích – 10x, celkový způsob jízdy – 10x, nezaplacené dálniční poplatky v určených úsecích – 9x, nedání přednosti chodcům před přechodem pro chodce – 9x a nedání přednosti v jízdě ostatním účastníkům silničního provozu – 2x.

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice