19. 1. 2023

Objasnění krádeže cukroví a vína z pozemku rodinného domu v obci Štramberk

Policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže 30letému muži z Novojičínska, neboť tento podle všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností v noční době z 5. na 6. ledna letošního roku neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Drážné v obci Štramberk, kdy se volně pohyboval po zahradě a z přilehlé terasy domu odcizil uschované vánoční cukroví a dvě láhve vína, čímž poškozené místní majitelce vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 800 korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Odcizení malého motocyklu z kůlny u rodinného domu ve Frenštátě pod Radhoštěm

V přesně neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 14. ledna a osmou hodinou ranní 15. ledna tohoto roku doposud neznámá osoba spáchala na ulici Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a následně se po vypáčení dveří vloupala do přilehlé kůlny, ze které odcizila malý motocykl tovární značky Jawa Babeta typu 210 zelené barvy, čímž poškozené místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 4 tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky ve Frenštátě pod Radhoštěm a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu výše uvedeného jednostopého dopravního prostředku lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frenštátské policejní číslo 974 735 711.

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v obci Hostašovice z prosince loňského roku

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Stanislav Pustějovský nadále intenzivně prošetřuje a prověřuje kolizní situaci v dopravě, ke které došlo 6. prosince 2022 na autobusové zastávce v obci Hostašovice. V této souvislosti žádá případné přímé svědky o další informace, které jsou velmi nutné a důležité k řádnému zadokumentování spisového materiálu. Tyto kladné podněty a různá svědectví lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo novojičínských dopravních policistů 974 735 579 případně na telefonní číslo 974 735 251.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak přibližně třicet minut po šestnácté hodině odpolední 6. prosince 2022 řídil 31letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Kia Rio po silnici číslo I/57 v katastru obce Hostašovice, a to ve směru od obce Hodslavice na Valašské Meziříčí, přičemž s největší pravděpodobností nedbal zvýšené opatrnosti poblíž zdejších autobusových zastávek s názvem „Hostašovice – Domoraz“ a přehlédl z levé strany jdoucí nezletilou chodkyni. Tato 13letá dívka z Novojičínska chvíli před tím vystoupila z autobusu linky 987 jedoucího z Valašského Meziříčí a přecházela místní pozemní komunikaci. Po nárazu levé přední části automobilu do jejího boku těla upadla dívka na zem a bylo jí způsobeno zranění těžšího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Orientační dechová zkouška i test na možnou přítomnost návykových látek v těle řidiče vyzněly negativně.

 

Podnapilý řidič automobilu způsobil na ulici K. Čapka v Novém Jičíně dopravní nehody

V těchto dnech policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 80letému muži z Novojičínska, neboť tento dvacet minut po jednadvacáté hodině večerní 14. ledna 2023 v podnapilém stavu řídil po ulici K. Čapka v Novém Jičíně osobní motorové vozidlo tovární značky VW Golf. Při své jízdě ve směru od ulice Vančurové k ulici Anenské vlivem své podnapilosti (odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo pozitivní výsledky s naměřenými hodnotami téměř 1,7 promile alkoholu v dechu) nezvládl řízení a postupně narazil do tří zde zaparkovaných osobních motorových vozidel továrních značek Suzuki Vitara, Ford Fiesta a VW Touran. Při tomto si poškodil (utrhl) pravé přední kolo na svém automobilu a svým protiprávním jednáním a chováním způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši několika tisíc korun. Ke zranění uvedeného 80letého muže ani žádné jiné osoby nedošlo, policisté mu na místě zadrželi jeho řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Silniční kontrola v obci Slavkov prokázala u 39letého muže několik protiprávních jednání

Pětadvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 16. ledna letošního roku službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Opavě prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Olomoucké v obci Slavkov, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče zde projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Audi A4 Avant, a to 39letého muže z Opavy. Na výzvu ze strany policistů se výše uvedený muž bezdůvodně odmítl podrobit orientační dechové zkoušce, testu na možnou přítomnost omamných, psychotropních, návykových látek a jedů v jeho těle a rovněž i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění pro danou podskupinu motorových vozidel, že k předmětnému automobilu není sjednáno zákonné pojištění k provozu a také, že na základě předložené kupní smlouvy nebyl vůz do deseti pracovních dnů od koupi řádně přepsán a zaevidován s ohledem na změnu vlastníka. Na místě silniční kontroly zakročující policisté sepsali s 39letým řidičem oznámení o přestupcích v dopravě podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a na místě byla muži zakázána další jízda. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany opavských policistů a po provedených procesních úkonech bude spisový materiál postoupen podle věcné příslušnosti do správní komise Odboru dopravy Magistrátu města Opavy k dalšímu projednání a opatření.

 

 Objasnění vloupání do sklepních prostor v panelovém domě na ulici Liptovské v Opavě

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 11. ledna a čtrnáctou hodinou odpolední 13. ledna tohoto roku tehdy neznámý pachatel spáchal na ulici Liptovské v Opavě-Kylešovicích přečin porušování domovní svobody, přečin poškození cizí věci a přečin krádeže tím, že po vytlačení sklepního okna neoprávněně vstoupil do společných sklepních prostor jednoho z panelových domů a následně se po vypáčení dveří vloupal do sklepního boxu 47letého místního muže, odkud odcizil pánské horské jízdní kolo v hodnotě 50 tisíc korun. Další škoda ve výši nejméně 10 tisíc korun vznikla fyzické i právnické osobě na zařízení.

Na podkladě oznámení této trestné činnosti majetkového charakteru se o daný případ začali zajímat místně příslušní policisté z opavského Obvodního oddělení, kteří v těchto dnech na základě prováděného prošetřování a prověřování ustanovili osobu pachatele, kterou je 31letý muž z Ostravy. Ten se následně ke svému protiprávnímu jednání a chování plně přiznal a ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření z výše uvedených přečinů. Celá záležitost je nadále v gesci opavských kriminalistů.

 

Případ krádeže zboží z opavského supermarketu zná pachatele

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 48letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných skutečností měl patnáct minut po osmé hodině ranní 15. ledna letošního roku v supermarketu Nákupního centra na ulici U Fortny v Opavě odcizit zboží v hodnotě jednoho tisíce korun. Volně vystavenou vakuovanou uzenou krkovici, balení pikantních klobás, balení šunky a hovězí konzervu si uschoval pod svůj svrchní oděv a bez úhrady se snažil projít pokladní zónou. Za ní však byl osloven všímavou zaměstnankyní prodejny, aby vydal zboží, což po chvíli učinil, kdy všechny shora uvedené věci odhodil na chodník před vchodem do objektu Obchodního domu z ulice Nákladní a následně urychleně utekl neznámo kam. Na základě sděleného popisu, místní a osobní znalostí prostředí, osob a možných osob pachatelů však opavští policisté téměř okamžitě ustanovili muže, který se mohl protiprávního jednání a chování dopustit. Později byl shora uvedený 48letý muž zadržen policejní autohlídkou z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě a ke své trestné činnosti se doznal. Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že byl výše jmenovaný muž v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě mimo jiné pro úmyslný trestný čin – přečin krádeže, a to k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce osmnácti měsíců, který vykonal začátkem listopadu loňského roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských kriminalistů.

 

Úmyslné poškození osobního automobilu v obci Bolatice

V době mezi jednadvacátou hodinou večerní 13. ledna a sedmnáctou hodinou odpolední 14. ledna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Slunečná v obci Bolatice přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Toyota RAV 4. Provedenými mnohonásobnými vrypy do laku téměř celé karosérie automobilu, rozbitím skleněných výplní oken, propíchnutím všech čtyř pneumatik a ulomením zpětných zrcátek vznikla poškozenému 58letému muži z Ostravy celková hmotná škoda na majetku ve výši 150 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Případem otravy oxidem uhelnatým v opavském bytě se zabývají i policisté a kriminalisté

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil úkony trestního řízení ve věci přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, kterého se mohla dopustit neznámá osoba neodbornou instalací či nedbalou manipulací nebo zanedbáním servisního intervalu a revize kotle na zemní plyn značky Therm 23CL v přízemním bytě jednoho z činžovních domů na ulici Rybářské v Opavě.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak v době mezi 16:00 a 16:45 hodin dne 17. ledna 2023 zatím přesně nezjištěným způsobem došlo k nedokonalému spalování zemního plynu při procesu hoření tak zvané karmy, čímž se zvýšila koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v předmětném bytě a následně byly intoxikovány všechny čtyři se zde vyskytující osoby (37letý muž, 38letá žena a dva chlapci ve věku 13 a 16 let), které musely vyhledat lékařské vyšetření a ošetření s následným převozem do Slezské nemocnice Opava a do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, evakuace dalších osob z domu nemusela být provedena, hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun, prvotními procesními úkony nebylo zjištěno cizí zavinění a celá nešťastná událost je nadále ve stádiu prověřování a vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

 

Případ úmyslného poškození zařízení provozovny herny v obci Úvalno objasněn

V těchto dnech policisté z krnovského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci 31letému muži z Frýdku-Místku, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a objasněných skutečností je zřejmé, že několik minut po půlnoci 15. ledna 2023 úmyslnými kopy nohou poškodil vstupní dveře do jednoho z domů v obci Úvalno, kde se nachází herna, v prostorách této provozovny následně úmyslně převrátil nazdobený vánoční stromek a stůl a dále úderem pěstí poškodil display jednoho z hracích výherních automatů. Poškozené právnické osobě z Krnova tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 21 tisíc korun. Důvody protiprávního jednání a chování výše uvedeného muže, jakož i další záležitosti k tomuto případu jsou nadále v prověřování ze strany krnovských policistů a bruntálských kriminalistů.

 

Vloupání do kanceláří soukromé společnosti v obci Jindřichov zná pachatele

V uplynulých dnech byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o případu, který se stal v noční době z 10. na 11. ledna letošního roku, kdy tehdy neznámý pachatel spáchal v obci Jindřichov přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že neoprávněně vstoupil do celo oploceného areálu zdejší soukromé společnosti a následně se po pokusu vypáčení dveří a okna a poté po rozbití skleněné výplně okna vloupal do kancelářských prostor, odkud odcizil stolní počítač, monitor, záznamník, kovovou příruční pokladnu, finanční prostředky na hotovosti v bankovkách i v drobných mincích, digitální měřák vzdálenosti, digitální posuvné měřítko, aku vrtačku, nýtovačku, nabíječku baterií a aku baterie, čímž poškozené právnické soukromé společnosti z Opavska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 133 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru intenzivně prověřovali policisté z Obvodního oddělení ve Městě Albrechticích v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty.

Doposud provedenými procesními úkony je zcela zřejmé, že shora popsanou trestnou činnost spáchal okolo jedné hodiny ranní 11. ledna tohoto roku 28letý muž z Ostravy, kdy po příjezdu do Ostravy se společně se 46letým mužem z Bruntálska pokusili odcizené věci zpeněžit v zastavárnách a v bazarech, další elektroniku uschovali a finanční prostředky si rozdělili. Na základě výše uvedených skutečností komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále 28letému muži sdělil obvinění z přečinu krádeže a z přečinu poškození cizí věci, starší 46letý muž byl obviněn z přečinu legalizace z výnosů trestné činnosti. Celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany bruntálských kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice