20. 1. 2023

Úmyslným poškozením skleněných výplní na nádražní budově se zabývají bílovečtí policisté

V blíže neustanovené době mezi 10. a 17. lednem letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Na Nádraží v Bílovci přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně rozbil nejméně sedm skleněných výplní oken na zdejší nádražní budově. V těchto skleněných tabulích přesně nezjištěným způsobem způsobil malé drobné praskliny, čímž vznikla poškozené právnické osobě z Prahy celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 280 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Opětovná žádost o svědecké informace s fotografií doposud neznámého muže

V odpoledních hodinách 29. listopadu 2022 se osobně dostavila do budovy Obvodního oddělení Policie České republiky v Novém Jičíně 60letá žena z Novojičínska a uvedla, že v době mezi 13:50 hodin a 14:30 hodin téhož dne, tedy 29. listopadu uvedeného roku, na blíže neupřesněném místě od bankomatu Komerční banky na ulici 5. května, přes Masarykovo náměstí a ulici Žerotínovou až k budově Domova Duha na ulici Bezručové v Novém Jičíně a za přesně nezjištěných příčin vytratila finanční prostředky na hotovosti ve výši 38 tisíc korun. Jak bylo zjištěno, tak žena si po výběru peněz z bankomatu tyto chtěla uschovat do vnitřní kapsy svého kabátu, jenže tato kapsa byla pouze dekorativní a měla díru, což poškozená netušila.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem policisté z novojičínského Obvodního oddělení žádají nálezce ztracené finanční hotovosti, aby se dostavil osobně na jejich policejní služebnu za nprap. Petrou Škapurovou (telefon 974 735 676), telefonicky se ozval na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158. Policisté za toto svědectví děkují, poněvadž tato skutečnost je velmi důležitá pro řádné zadokumentování spisového materiálu. Policisté i poškozená žena zároveň děkují i svědomitému nálezci finančních prostředků. Zároveň je přiložena fotografie muže, který by k předmětné záležitosti mohl podat a sdělit velmi kladných a podstatných informací a poznatků.

 

Objasnění případů vloupání do zahradních objektů na ulici Záhumenní v Kopřivnici

V těchto dnech policisté z kopřivnického Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, ze kterých je důvodně podezřelý 30letý místní muž tím, že od začátku letošního roku několikráte neoprávněně vstoupil na oplocené pozemky zahradních chatek a domů na ulici Záhumenní v Kopřivnici a zde zcizoval různé věci, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši zcela zřejmě převyšující finanční částku 5 tisíc korun.

Jak bylo prvotními procesními úkony zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený 30letý muž od odpoledních hodin 13. ledna do ranních hodin 17. ledna 2023 na ulici Záhumenní v Kopřivnici nejméně v pěti případech neoprávněně přelezl oplocení na pozemky zdejších rodinných domů či přilehlých zahradních chat a z volně přístupných zahradních pergol a po vloupání do zahradního domku a zahradních chat odcizil různé věci jako například náramkové hodinky, řetízky ze žlutého kovu, odznaky a pamětní mince, elektrický šroubovák, láhve alkoholických nápojů, motorovou pilu, úhlovou brusku a airsoftovou pistoli. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany kopřivnických policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

 

Pozor na podvodné investice do kryptoměny

Policisté z obvodního oddělení Brušperk přijali oznámení od ženy, která se stala obětí podvodu při investování svých financí do kryptoměny, čímž následně přišla o úspory přesahující tři čtvrtě milionu korun. Žena se během loňského roku sama zaregistrovala na neznámou webovou stránku, která přislibovala zhodnocení jejích úspor. I přesto, že pro registraci bylo nutné zaplatit registrační poplatek v dolarové měně, a dále zaslat svůj výpis z účtu, včetně kopie občanského průkazu, žena takto učinila. Poté byla telefonicky kontaktována „investiční poradkyní“, která ji manipulativním způsobem přesvědčila, pod záminkou zhodnocení úspor, aby převedla své peníze na účet mezinárodní směnárny kryptoměny. V prvním případě se jednalo o částku 1.000 eur, které byly z poškozené vylákány, aby se ubezpečila o tom, že její vklady budou náležitě zhodnoceny. O tom ji přesvědčila volající „poradkyně“ tím, že jí ukázala fiktivní nárůst vložených investic. Následně si půjčila peníze od jiné bankovní společnosti, kamarádů i rodiny, a to především za účelem vidiny vyššího zisku z vložené finanční částky. Při následném telefonickém kontaktu ji pak volající přesvědčila, aby své finanční prostředky postupně zasílala na mezinárodní účet, u něhož však musí povolit vzdálený přístup do počítače. Pak již byly veškeré finance poškozené bez jejího vědomí z mezinárodního účtu odčerpávány a žena tak přišla o více než 750.000 Kč. V dané věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Policie opět v těchto případech varuje veřejnost před tímto podvodným jednáním a doporučuje maximální obezřetnost, jelikož ke každé takové investici je potřeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti, a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači.

 

Vloupání do příručního skladu u prodejny smíšeného zboží v obci Hať

V době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 18. ledna a šestou hodinou ranní 19. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Lipové v obci Hať přečin krádeže tím, že se po předchozím násilném odstranění visacího zámku dveří vloupal do příručního skladu u zdejší prodejny potravin, odkud odcizil plnou deseti kilovou propanbutanovou láhev a dále devět dvou kilových propanbutanových láhví naplněných plynem, čímž poškozeným právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 11 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Objasnění případů vloupání do nápojových automatů v opavských zdravotnických objektech

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci 33letému muži z Ostravy, neboť tento se na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností nejméně v šesti případech vloupal do nápojových automatů v budovách a v objektech zdravotnických zařízení na katastru statutárního města Opavy.

Tak například v polovině prosince loňského roku se za pomocí doneseného šroubováku vloupal do mincovníku automatu na kávu v prostoru čekárny nutriční ambulance v areálu Slezské nemocnice na ulici Olomoucké v Opavě a rovněž i do automatu na občerstvení v další přilehlé budově, ze kterých odcizil finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích. Obdobně se takto protiprávně zachoval v následujících dnech (22. prosince, 24. prosince, 28. prosince) v prostoru čekárny ortopedické ambulance a ve zdravotnických budovách s označením „V“ a „N“ opavské Slezské nemocnice a také v areálu Psychiatrické nemocnice na ulici Olomoucké v Opavě, kde se obdobným způsobem vloupával do automatů na kávu a zcizoval finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích.

Další čin spáchal i v prvním týdnu měsíce ledna letošního roku v přízemí budovy zdravotnického zařízení na ulici Sušilové v Opavě, kdy šroubovákem vypáčil dvířka zde instalovaného automatu na kávu, avšak v tomto případě se mu již nepodařilo finanční prostředky odcizit.

Každopádně shora popsaným protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru způsobil výše jmenovaný 33letý muž z Ostravy různým fyzickým a hlavě právnickým osobám celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 32 tisíc korun. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

Vloupání do kabiny nákladního automobilu v obci Dětřichov nad Bystřicí

Pár minut po jedenácté hodině dopolední 18. ledna letošního roku doposud neznámá osoba využila chvilkové nepřítomnosti zaměstnance jihlavské obchodní společnosti, který jako řidič nákladního motorového vozidla tovární značky Iveco Daily přijel k motorestu Slunečná na katastru obce Dětřichov nad Bystřicí a po předchozím vypáčení zámku dveří se škodou nejméně 5 tisíc korun se vloupal do kabiny tohoto automobilu a odcizil peněženku (tak zvaný číšnický flek) s finančními prostředky na hotovosti ve výši téměř 34 tisíc korun. Tento přečin poškození cizí věci a přečin krádeže je nyní prověřován ze strany policistů z místně příslušného Obvodního oddělení v Rýmařově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Muž s vysloveným zákazem řízení několikráte porušil dopravní značení v Břidličné

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 43letému muži z Bruntálska, neboť tento v několika případech řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, ač má v současné chvíli vystaven status neřidiče, poněvadž mu byl pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Šumperku vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel po dobu pěti let, a to od června loňského roku. Tato skutečnost byla věrohodně zjištěna při provedené silniční kontrole a z důkladných lustrací v dostupných evidencích ze strany službu konající policejní autohlídky z rýmařovského Obvodního oddělení třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 17. ledna 2023 na ulici 1. Máje v obci Břidličná, kam shora uvedený řidič přijel z ulic Bruntálské a Tovární. Na základě místní a osobní znalosti policistů a sdělením předchozích podnětů občanů bylo dále prokázáno, že výše jmenovaný 43letý muž chvíli po polední době 12. ledna tohoto roku nedovoleně vjel stejným automobilem do pěší zóny na ulici Nábřežní v Břidličné, kterou projel až k jedné z prodejen, vůz na chvíli odstavil na přilehlý chodník a po vystoupení osádky z pěší zóny vyjel pryč. Takto obdobně se zachoval i pár minut po třinácté hodině odpolední 13. ledna letošního roku, přičemž po konfrontaci jeho přestupkového jednání a chování v dopravě ze strany místní ženy tuto bezdůvodně slovně napadl vulgárními výrazy. Během tohoto incidentu nedošlo k fyzickému napadení žádné ze zúčastněných osob ani ke škodě na majetku. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany rýmařovských policistů a bruntálských kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice