25. 1. 2023

Oznámení o možném pokusu o únos se nepotvrdilo

V reakci na články týkající se pokusu o únos chlapce v Bystřici na Frýdecko-Místecku poskytujeme pro uklidnění veřejnosti aktuální informace k dané události. Minulý pátek 20. ledna 2022 ráno přijali třinečtí policisté oznámení, kdy se měl na autobusové zastávce v obci Bystřice snažit násilím někdo tahat mladistvého chlapce do auta. Věc začali prověřovat kriminalisté, kteří zjišťovali veškeré okolnosti a skutečnosti této události. V souvislosti s tím také vyslechli svědky a následně zjistili i uvedené vozidlo a jeho řidiče. Dle získaných informací se má jednat o řidiče taxislužby. V daný den, tedy minulý pátek, ho vzhledem k obtížně sjízdné silnici kvůli počasí, měl požádat řidič linkového autobusu o svoz cestujících ze zastávek v tomto úseku. Tomu měl řidič taxislužby vyhovět. Když dojel na zastávku, kde čekal chlapec, měla z vozidla vystoupit jedna z cestujících, oslovit ho a nabídnout mu odvoz. Chlapce to však mělo polekat a z místa utekl. Dle získaných poznatků nedošlo k násilnému tahání chlapce do vozidla, což kriminalistům potvrdil i sám mladistvý. V souvislosti s tímto tedy nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.

 

Objasnění případu krádeže pohonných hmot z pracovních strojů v Kopřivnici

V těchto dnech policisté z kopřivnického Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 26letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a objasněných skutečností ze 4. na 5. ledna letošního roku neoprávněně vstoupil do oploceného staveniště u Průmyslového parku v Kopřivnici a po odstranění víček palivových nádrží odcizil ze dvou zde odstavených pracovních strojů (bagrů) okolo 300 litrů motorové nafty, čímž poškozené soukromé firmě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 10 a půl tisíce korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 20. ledna 2023 v obci Šenov u NJ

Dvanáct minut po sedmé hodině ranní 20. ledna 2023 jel doposud blíže nezjištěný řidič přesně neustanoveného osobního automobilu světlé barvy po ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína, a to ve směru jízdy od Nového Jičína na obec Kunín, přičemž s největší pravděpodobností plně nerespektoval světelný signál na semaforu s červeným světlem „stůj“ před zdejším přechodem pro chodce a nedal tak přednost 10leté místní dívce, která přecházela po vyznačeném přechodu pro chodce na zelený signál „volno“. Došlo tak ke střetu přední části automobilu s pravým bokem chodkyně, která neupadla na zem a byla jen nárazem popostrčena. Po této kolizní situaci v dopravě neznámý řidič vozu zastavil, dívka dokončila své přecházení a jakmile zjistil, že není viditelně zraněná, odejel neznámo kam ve směru na Kunín. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu a pro upřesnění nehodového děje jsou zcela nutné další informace přítomných svědků a rovněž i výpověď dosud neznámého řidiče.

Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit policejnímu inspektoru nprap. Karlovi Frňkovi na policejní číslo 974 735 251, za což policisté děkují. 

 

Objasnění dvou případů krádeží jízdních kol v Novém Jičíně

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 29letému muži z Novojičínska, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných skutečností okolo šesté hodiny ranní 19. ledna letošního roku odcizil ze společné chodby jednoho z bytových domů na ulici Sportovní v Novém Jičíně zde volně odstavené a neuzamčené jízdní kolo, čímž poškozenému 31letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 8 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že shora uvedený muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce patnácti měsíců, který vykonal v polovině února loňského roku.

Novojičínští policisté objasnili i další případ přečinu krádeže, který se stal okolo patnácté hodiny odpolední 18. ledna 2023 na ulici Lužické v Novém Jičíně, kdy si 31letý místní muž zapůjčil od 30letého muže z Nového Jičína jízdní kolo v hodnotě 8 tisíc s tím, že si ho před zakoupením vyzkouší, přičemž na něj nasedl, odejel neznámo kam a poškozenému muži již jízdní kolo nevrátil ani nepředal finanční prostředky za přislíbený odkup. Rovněž i tento výše jmenovaný 31letý podezřelý muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání patnácti měsíců, který vykonal na konci měsíce května roku 2021.

Oba shora uvedené případy jsou nadále ve stádiu prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Další případ intoxikace osob – otrava oxidem uhelnatým na Opavsku

Komisaři Územního odboru Policie České republiky v Opavě v těchto dnech intenzivně prošetřují a prověřují dva případy mající znaky přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Jedná se o otravy osob oxidem uhelnatým při nedokonalém spalování zemního plynu v kotli (v tak zvané karmě) v prostorách obydlí poškozených. V této souvislosti se důsledně zjišťuje, zda nějaká fyzická či právnická osoba neporušila a nezanedbala pravidelný servisní interval kontrol a revizí daného topného tělesa, případně zda tento přístroj k ohřevu vody či k vytápění bytových prostor byl neodborně či nedbale instalován nebo s ním bylo neodborně a nedbale manipulováno. Široká veřejnost tak byla v minulém týdnu prostřednictvím médií informována o případu, který se stal v bytě jednoho činžovního domu na ulici Rybářské poblíž centra statutárního města Opavy. Pár minut před sedmnáctou hodinou odpolední 24. ledna 2023 se obdobný skutek stal v přízemí jednoho z rodinných domů na ulici Na Angru v obci Sudice, přičemž nedokonalým spalováním došlo ke zvýšení koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v domě s naměřenou hodnotou 300 ppm jednotek CO, což mohlo být zapříčiněno zanedbáním stavebních, provozních a bezpečnostních předpisů a požadavků. Došlo tak k intoxikaci a k upadnutí do bezvědomí přítomného 30letého muže s nutností jeho hospitalizace v ostravské Městské nemocnici, dále k intoxikaci 54letého muže s nutností převozu do Slezské nemocnice v Opavě a také k intoxikaci dívek ve věku 6 a 17 let s jednorázovým lékařským vyšetřením a ošetřením.

V této souvislosti opavští policisté a kriminalisté upozorňují spoluobčany na velkou nebezpečnost starších či poškozených plynových kotlů a karem a zároveň nabádají k nutné odborné stavební instalaci, ke kontrole a k dodržování všech pravidelných revizí ze strany oprávněných soukromých i právnických osob, firem a organizací. Vhodná je přítomnost speciálních hlásičů poruch topidel.

 

Vloupání do rekonstruovaného domu v obci Suché Lazce

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 21. ledna a sedmnáctou hodinou odpolední 24. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Ke Strážnici v Opavě, v městské části Suché Lazce přečin krádeže tím, že se vloupal a neoprávněně vstoupil do v současné chvíli neobydleného rodinného domu v rekonstrukci, kdy prohledal všechny prostory a odcizil zde volně odloženou benzínovou motorovou pilu značky Hecht, elektrickou motorovou pilu značky Hecht, sadu gola klíčů a notebook značky Acer. Poškozenému 37letému muži z Opavy tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 21 a půl tisíce korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní zabývají policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného stavebního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

 

Odcizení elektro koloběžky ze sklepních prostor rodinného domu v obci Raduň

Mezi devatenáctou hodinou podvečerní 21. ledna a osmou hodinou ranní 22. ledna 2023 doposud neznámá osoba spáchala na ulici Mírové v obci Raduň přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů, následně vnikla do sklepních prostor tohoto obydlí a odcizila elektro koloběžku s označením Super 1600 W Electric Scooter včetně elektrické nabíječky, čímž poškozenému 58letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 19 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného jednostopého dopravního prostředku lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731.

 

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na Bruntálsku

Pět minut před dvaadvacátou hodinou večerní 23. ledna 2023 řídil 30letý muž polské státní příslušnosti osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz po silnici vedoucí od obce Velká Štáhle na Bruntálsku, přičemž oproti dopravní značce „Dej přednost v jízdě“ nedal přednost osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Lexus, který řídil 44letý muž ukrajinské národnosti a jenž jel po silnici označené číslem I/11 v přímém směru na Rýmařov. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu obou automobilů se způsobenou celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši jednoho a půl milionu korun. Při této kolizní situaci v dopravě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob, orientační dechové zkoušky vyzněly u řidičů negativně a celou záležitostí se nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

 

Úmyslné poškození výtahu v obytném domě na ulici Květná v Bruntále

Policisté z bruntálského Obvodního oddělení se v současné chvíli intenzivně zabývají případem úmyslného poškození výtahu v jednom z bytových domů na ulici Květné v Bruntále. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak v době mezi třináctou a čtrnáctou hodinou odpolední 17. ledna letošního roku doposud neznámá osoba s největší pravděpodobností úmyslně rozbila stropní osvětlení a zrcadlo na vnitřní stěně kabiny výtahu a dále poškodila zasouvací výtahové dveře v přízemí domu, kdy došlo k jejich vykřivení a vysazení z kolejnic, čímž poškozené právnické organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 25 tisíc korun. Tento přečin poškození cizí věci nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

 

Vloupání do prodejny na ulici Říční okruh v Krnově

V přesně nezjištěné době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 22. ledna a devátou hodinou dopolední 23. ledna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Říční okruh v Krnově přečin krádeže tím, že se po rozlomení zámku dveří vloupal do jedné ze zdejších prodejen, kterou prohledal a následně z jednotlivých vitrín a šuplíků odcizil různé druhy a množství šperků ze žlutého a bílého kovu a také z chirurgické oceli, čímž poškozené místní právnické i fyzické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 100 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo k nálezu cenných věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice