17. 11. 2021

Pracovali bez povolení

Minulý týden v rámci své běžné činnosti uskutečnili policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje kontrolní akci v jedné firmě v Ostravě. Akce byla zaměřena na odhalování nelegální migrace, na kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců, odhalování padělků cestovních dokladů, pátrání po osobách a věcech a v neposlední řadě také na nelegální zaměstnávání. Kontrola „odhalila“ čtrnáct cizinců, kteří zde pracovali, přestože pro tuto činnost neměli řádné povolení. Šest z nich (jeden muž a pět žen) sice policistům předložili platný cestovní doklad s českým národním vízem opravňujícím je k zaměstnání, ale povolení bylo vydáno pro jiný druh práce a pro jinou firmu v jiném městě. Další dvě ženy a čtyři muži neměli potřebné pracovní povolení Úřadu práce České republiky a pracovní smlouvu.

Dva cizinci předložili pouze cestovní pasy, ale povolení či dokumenty, které by je opravňovaly k vykonávání pracovní činnosti, neměli. Navíc při vstupu na naše území porušili nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19.

Ještě téhož dne policisté se všemi cizinci za účasti tlumočníků a posléze i právních zástupců zahájili správní řízení ve věci vyhoštění z území České republiky. V pěti případech ho ukončili vydáním rozhodnutí o vyhoštění z území členských států EU na šest měsíců. Dvě ženy a tři muži musí tedy do 21. listopadu 2021 vycestovat. S ostatními cizinci bude řízení o vyhoštění pokračovat v nejbližších dnech.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice