17. 12. 2010

Na horách při lyžování neplatí zákon silnějšího

Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového lyžování a snowboardingu, měli byste vědět, že na sjezdovkách podobně jako např. v silničním provozu platí určitá pravidla, která by měl znát každý lyžař. Vyhlásila je Mezinárodní lyžařská federace (FIS), a i když by jejich dodržování mělo být na sjezdovkách závazné, realita je bohužel jiná.

Podle průzkumu, který provedl Institut bezpečného života v rakouských Alpách, nemá třetina lyžařů a snowboardistů ani ponětí o tom, že nějaká „pravidla provozu“ na sjezdovkách vůbec existují. Přes padesát procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů.

Dvanáct procent všech nehod na sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není divu; nejméně patnáct procent lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava! Lze předpokládat, že obdobně by průzkum dopadl i mezi českými sportovci – tomu ostatně odpovídá každoročně rostoucí počet zraněných. Ve vlastním zájmu by se měl proto každý s bezpečnostními pravidly seznámit a hlavně se podle nich chovat. Jinak bude ohrožovat sebe i ostatní. Podle odborníků dochází k největšímu počtu úrazů v brzkém odpoledni, což je způsobeno únavou po obědě. Dalším zdrojem úrazů je nedostatečné seřízení vázání podle zkušenosti a váhy lyžaře.

 

Pravidla slušného lyžaře

• Dříve, než se vydáte do hor, zkontrolujte si stav svého lyžařského nebo snowboardového vybavení. Dejte si odborně seřídit vázání, nabrousit hrany lyží, vyspravit drobné nerovnosti na skluznici. Používejte pouze kvalitní a řádně seřízenou výstroj a výzbroj.

• Nepřeceňujte své lyžařské schopnosti. Dodržujte rychlost v souladu s hustotou provozu a počasím.

• Chovejte se tak, abyste neohrozili jinou osobu a nezpůsobili škodu.

• Snažte se odhadnout dráhu osob jedoucích před vámi, objíždějte je s dostatečným odstupem. Zatáčky na svahu dělejte vždy pod skupinou lidí, nikdy nad ní.

• Nikdy nezastavujte na nepřehledných a zúžených místech sjezdovky. Než se po zastávce znovu rozjedete, zkontrolujte trať nad sebou, abyste nevjeli nikomu do dráhy.

• Předjíždějte zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, abyste mohli zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

• Pokud vjíždíte na sjezdovku nebo z ní vyjíždíte, musíte dávat pozor a sledovat vše pod sebou.

• Pokud na sjezdovce stoupáte vzhůru, držte se vždy při jejím kraji.

• Respektujte značení umístěná na lyžařských tratích.

• Během celodenního lyžování dělejte odpočinkové přestávky spojené s občerstvením, vyhýbejte se však alkoholu.

• Stanete-li se svědkem nehody, označte místo nad zraněným lyžařem zkříženými lyžemi zapíchnutými do sněhu. V rámci vašich možností poskytněte první pomoc a počkejte na příjezd profesionálů.

• Pamatujte – na lyžích neplatí pravidlo pravé ruky, přednost má vždy pomalejší lyžař.

• Každý účastník a svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

 

Pirát sjezdovek může skončit u soudu

Pokud nezodpovědný lyžař či snowboardista zaviní svojí nebezpečnou jízdou na sjezdovce srážku, odpovídá samozřejmě za škodu, kterou tím dalšímu účastníku nehody způsobil. Kromě škody na zničeném lyžařském vybavení nebo výstroji je viník srážky povinen uhradit také případnou škodu na zdraví a v případě zdravotních komplikací např. bolestné, ztrátu výdělku atd.

Lyžař či snowboardista, který jezdí bezohledně a svým riskantním chováním jinému způsobí těžký úraz či dokonce smrt, může být potrestán i odnětím svobody. Trestné je také neposkytnutí pomoci zraněnému – to už se ale netýká jen viníka, ale každého svědka nehody.

I na lyžařském svahu se chovejte vždy tak, abyste nezpůsobili problémy jiným osobám.

I na sjezdovce se vyplatí chránit hlavu

Nošení ochranné přilby se pro motocyklisty stalo samozřejmostí. Cyklisté již nepovažují cyklistickou přilbu za nic zvláštního. Dalším nebezpečným sportem, kdy je třeba si chránit hlavu, je sjezdové lyžování.

Možná si řeknete, že sníh je měkký, sjezdovky široké a nebezpečná místa chráněna sítěmi. Tak na co používat přilbu? Statistické údaje o úrazech na sjezdovkách však tuto teorii popírají. V současné době se na sjezdovkách pohybuje tolik nezodpovědných lyžařů, že se nošení přilby doporučuje nejen dětem, ale i dospělým.

 

Je přilba opravdu přínosem?

Každá přilba, která se na našem trhu prodává, musí projít náročnými testy podle směrnic Mezinárodní lyžařské federace (FIS) a každý model projde před uvedením na trh testy Evropské unie. Na každé takové přilbě je pak možno nalézt štítek s certifikátem.

Lyžařská přilba se skládá ze tří částí. Vrchní část musí být vysoce absorpční a zároveň musí být vysoce odolná proti proražení ostrými předměty. Dalším požadavkem na tuto vrstvu je schopnost rozložení energie vzniklé při nárazu na co největší plochu, a tím zlepšení absorpce energie. Střední část je vyrobena z polystyrénové pěny. Tato mezivrstva zlepšuje následné pohlcení energie při nárazu, která se přenáší z vrchní části přilby. Kvalita použitého materiálu u všech těchto vrstev pak určuje kvalitu přilby a samozřejmě i její cenu.

Jak vybrat vhodnou přilbu?

Aby přilba mohla plnit správně svou ochrannou funkci, musí na hlavě dobře sedět. Neměla by být příliš velká, ale ani těsná. Na hlavu by se měla pohodlně nasadit a po zapnutí pásku pod bradou by se neměla hýbat zepředu dozadu. Tomuto pohybu významně zabraňuje zvětšená výstelka, která dosedá na zátylek.

Velikost přilby se uvádí v centimetrech obvodu hlavy, ale podle zkušeností odborných prodejců jsou mezi jednotlivými výrobci různé odchylky. To je další z důvodů, proč je nutné si přilbu vyzkoušet v obchodě.

Dalším možným parametrem výběru je váha přilby. Příliš těžká přilba více namáhá krční svalstvo a při celodenním lyžování už může být přítěží. Na trhu jsou nejčastěji nabízeny přilby, jejichž hmotnost se pohybuje od 500 do 550 g.

V neposlední řadě si zákazník vybírá podle ceny. Ve velkých sportovních obchodech lze najít přilby okolo 1000 Kč. Není zde však velký výběr mezi značkami a ani odbornost prodejců nemusí být zajištěna. Specializované prodejny nabízejí zboží od významných světových výrobců. Zde se pak cena pohybuje v rozmezí od 1500 Kč až po několik tisíc.

Čepici ne, spíše slabou kuklu

Polstrování, kterým je každá přilba vybavena, je nejen velice pohodlné a příjemné na dotyk, ale zároveň poskytuje dostatečný tepelný komfort. Přesto výrobci doporučují nosit pod přilbu slabou kuklu, nejen při lyžování při nízkých teplotách, ale hlavním důvodem je hygiena. Výstelku z těchto přileb nelze vyjmout a následně vyprat, takže kuklou zabráníte zvýšenému znečištění polstrování.

V opačném případě, když lyžujete za teplot okolo mrazu a vyšších, nedochází k přílišnému přehřívání, protože výstelky přilby jsou vyrobeny z vysoce slabých materiálů.

V zahraničí již existují hlídky na lyžích!

Na bezpečnost malých lyžařů dbají především v Itálii. Podle nového zákona musí mít na zdejších sjezdovkách děti helmy povinně. Italové dokonce uvažují o zákonu, který by zavedl oddělené sjezdovky pro lyžaře a snowboardisty a o zavedení hlídek, jež by kontrolovaly hladinu alkoholu v krvi dechovou zkouškou. Pozor! S takovými hlídkami se můžete už od loňska setkat v Rakousku. Jejich pravomoci jsou sice minimální, ale při opakovaném přestupku vám mohou odebrat skipas nebo zavolat policii. Rakušané rovněž doporučují dětské helmy, především pro děti od pěti do čtrnácti let.

Bezpečnost nade vše

Každému lyžaři se při pohledu na reklamní fotografie ze zasněžených plání rozzáří oči a ihned začne plánovat svoji dovolenou. Neměl by však zapomínat i na bezpečnost. Pojištění dokáže zmírnit následky případného úrazu, je však lépe úrazům předcházet a chránit to nejcennější, co máme, tedy naše zdraví.

Zdroj: www.mvcr.cz

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice