17. 6. 2021

Objasnění úmyslného poškození kopřivnického objektu sprejerstvím

Patnáct minut po jedenácté hodině dopolední 15. června tohoto roku kolemjdoucí strážník kopřivnické Městské policie v civilním oděvu zadržel na ulici Štefánikové v Kopřivnici 32letou ženu z Novojičínska, poněvadž tato sprejem zelené barvy úmyslně poškodila objekt zdejšího Městského úřadu. Jak bylo následně ze strany policistů Obvodního oddělení v Kopřivnici zjištěno, tak shora uvedená žena postříkala nápisem bok schodiště zde instalované trafostanice a způsobila tak hmotnou škodu na majetku v dosud přesně nevyčíslené hodnotě. Vzhledem k daným skutečnostem je 32letá žena již nyní důvodně podezřelá z naplnění skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Případ odcizení věcí z kůlny rodinného domu v Novém Jičíně objasněn

V uplynulých dnech byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o případu přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, ke kterému došlo v noční době z 29. na 30. května letošního roku na ulici Lesní v Novém Jičíně. V té době neznámá osoba neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů, vešla do dvou kůlen, ze kterých odcizila akumulátorový vyžínač, akumulátorovou motorovou pilu, akumulátorový plotostřih, různé akumulátorové baterie a nabíječky, zahradní nůžky, dílenské klíče a z lednice v přilehlé zahradní pergole odcizila 10 kilogramů masa, láhve alkoholu a vín, nerezový tác, sklenice, indukční vařič, sadu kuchyňských nožů, kuchyňské nůžky a petangové koule, čímž poškozené 69leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 41 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru intenzivně prověřovali policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně. Nyní byl jako pachatel výše popsané majetkové trestné činnosti ustanoven 32letý muž z Prahy, který se ke svému protiprávnímu jednání plně doznal a celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Vloupání do novojičínské provozovny

V blíže neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 11. června a patnáctou hodinou odpolední 14. června 2021 se doposud neznámý pachatel vloupal do prodejny s maloobchodním zbožím na ulici Dolní brána v Novém Jičíně, odkud odcizil sto kusů balení barev na vlasy, různé druhy a množství oděvních svršků o počtu nejméně sto třicet kusů, jedenáct párů bot, čtyřicet kusů pánského spodního prádla a přibližně stejného počtu kusů dámského spodního prádla a dále cestovní tašky, vše v hodnotě bezmála 30 tisíc korun. Toto zboží si připravil k odnesení z objektu, vše však ponechal na místě kromě sta balení barev na vlasy. Poškozené fyzické i právnické osobě tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 8 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Dodání dvou silně podnapilých osob do zdravotnického zařízení k vystřízlivění

Službu konající policejní autohlídka z hlučínského Obvodního oddělení pár minut před desátou hodinou dopolední 15. června letošního roku prováděla kontrolní činnost v prostoru železniční stanice na ulici Porubské v obci Děhylov, přičemž se zde nacházela silně podnapilá žena, která nebyla schopna vlastní chůze a komunikace, válela se po zemi a bylo zde nebezpečí, že spadne do kolejiště. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zakročující policisté rozhodli o dodání této 59leté ženy z Hlučína na Protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Orientační dechová zkouška u ní prokázala hodnotu 3,2 promile alkoholu v dechu.

O den dříve, tedy 14. června tohoto roku policejní autohlídka z Obvodního oddělení ve Vítkově vykonávala pár desítek minut po třiadvacáté hodině večerní výkon službu v obci Melč, kdy poblíž objektu místního kostela se pohyboval silně podnapilý 61letý muž z Opavy, svým hlasitým projevem rušil noční klid, neustále polehával po zemi a nedokázal se řádně postavit na nohy. Orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 2,8 promile alkoholu v dechu. I on byl následně umístěn na opavskou Protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Ke zranění žádné ze zúčastněných osob ani v jednom z výše uvedených případů nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Oba skutky jsou nadále prošetřovány jako přestupek proti veřejnému pořádku a spisové materiály budou postoupeny podle věcné příslušnosti do správních komisí k dalšímu projednání a opatření.

 

Vypátrání hledaných osob v obci Hať na Opavsku

Chvíli po šestnácté hodině odpolední 14. června 2021 byly v prostoru jednoho z rodinných domů v obci Hať zadrženy dvě osoby, a to 35letý muž z Ostravy a 24letá žena z Opavska, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Na shora uvedeného muže vydal v prosinci loňského roku Okresní soud v Ostravě příkaz k jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody a po výše jmenované ženě pátrali hlučínští policisté a opavští kriminalistů v důsledku zjištění jejího současného pohybu a pobytu.

Zadržení osob předcházela skutečnost, ke které došlo chvíli předtím na území Polské republiky. V odpoledních hodinách 14. června tohoto roku totiž 35letý muž řídil na území sousedícího státu osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat Variant, přičemž byl stavěn a kontrolován ze strany polských policistů. Na zákonem dávané výzvy k zastavení však nereagoval, při svém pronásledování se mu podařilo uniknout a přejet až na teritoriu České republiky, automobil zaparkoval před jedním z rodinných domů v obci Hať a ukryl se v tomto rodinném domě. Tato skutečnost byla zjištěna v součinnosti polských a českých policistů, kdy na dané místo byly přivolány i další policejní posily (policisté s Obvodního oddělení v Hlučíně, opavský policejní psovod, policisté Zásahové i Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě), poněvadž zde vznikla důvodná obava, že by 35letý muž mohl být nebezpečný a že je ozbrojen. Za použití taktických úkonů a donucovacích prostředků byl uvedený muž nalezen v jednom pokoji domu uschován v dece za dětskou postýlkou, byl ihned zadržen a převezen do budovy hlučínských policistů a následně eskortován do vazební věznice v Ostravě. Přítomná jmenovaná žena byla rovněž převezena na hlučínskou policejní služebnu a po provedených procesních úkonech byla propuštěna na svobodu a bylo po ní odvoláno pátrání. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku a celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany opavských kriminalistů minimálně pro podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu v obci Staré Město u Bruntálu

Třicet minut po čtrnácté hodině odpolední 14. června 2021 řídil 29letý muž z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Punto v obci Staré Město u Bruntálu, a to ve směru jízdy od Světlé Hory na Bruntál, přičemž z doposud přesně nezjištěných příčin přejel do protisměru a narazil do zde zaparkovaného osobního automobilu tovární značky Chevrolet Orlando. Následně pokračoval dále v jízdě, sjel do přilehlého silničního příkopu a svůj vůz převrátil na střechu. Při této dopravní nehodě utrpěl zranění s nutností jeho leteckého transportu helikoptérou do Fakultní nemocnice v Olomouci k lékařskému vyšetření a ošetření. Orientační dechová zkouška ani test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů v jeho těle nebyla provedena v souvislosti s rozsahem jeho zranění těžšího charakteru a byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve). Při následném prošetřování a prověřování celé kolizní situace v dopravě policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále lustracemi v dostupných evidencích prokázali, že 29letý muž není držitelem příslušného platného řidičského oprávnění a prohlídkou automobilu bylo zjištěno, že se v něm nachází příruční zavazadlo, ve kterém je digitální váha a bílý prášek v igelitovém sáčku na zip. Nalezený prášek vykazoval odborným přístrojovým měřením přítomnost amfetaminu (pervitinu), tedy návykovou látku o hmotnosti přes 3,2 gramy.

Při dopravní nehodě ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 166 tisíc korun a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů nejméně pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice