18. 6. 2021

Zaměřeno na motocyklisty

Moravskoslezští dopravní policisté uskutečnili v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu další dopravně bezpečnostní akci. Tentokrát se zaměřili na motocyklisty, zejména na správný způsob předjíždění, způsob jízdy a technický stav motocyklů. Kontrolovali však dodržování veškerých dopravních předpisů jak u motorek, tak u vozidel a dalších účastníků silničního provozu. Do jednodenní akce se zapojily policejní autohlídky i motohlídky napříč celým Moravskoslezským krajem z jednotlivých dopravních inspektorátů, dálničních oddělení a oddělení silničního dohledu krajského ředitelství.

Výsledky akce

Policisté zkontrolovali 131 vozidel a motocyklů. Zjistili celkem 24 dopravních přestupků, přičemž 23 z nich vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 5 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývající jeden přestupek.  V „kolonkách výsledků“ je nejčastěji – v tomto ohledu pozitivní – počet 0. Nicméně, při pohledu na některá konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že v jednom případě nebyl užit zádržný systém a stejně tak se v jednom případě dopustil přestupku řidič, který držel při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Šest vozidel mělo nevyhovující technický stav. Co se týká samotných motocyklistů, ti se dopustili čtyř přestupků.

 

Případ krádeže mobilního telefonu a peněženky v Novém Jičíně zná pachatele

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 36letému muži z Novojičínska, neboť tento měl v brzkých ranních hodinách 14. června letošního roku využít na Masarykově náměstí v Novém Jičíně chvilkové nepozornosti a podnapilosti místního 36letého muže a z kapes kalhot mu odcizil mobilní telefon, svazky klíčů a peněženku s finančními prostředky na hotovosti ve výši 5 tisíc korun, s různými osobními doklady a s platebními kartami. Poškozenému muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 23 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru objasnili novojičínští policisté v úzké spolupráci se svými kriminalistickými kolegy na základě dobré místní a osobní znalosti prostředí, obyvatel i dané problematiky trestné činnosti.

 

Dosud neznámý řidič osobního automobilu způsobil v obci Veřovice dopravní nehodu a ujel

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v těchto dnech zahájil úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že chvíli před druhou hodinou ranní 17. června 2021 mohl být v obci Veřovice spáchán zločin násilí proti úřední osobě.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno, tak ve výše uvedené době doposud neznámý pachatel řídil v katastru obce Veřovice osobní motorové vozidlo tovární značky BMW tmavé barvy a když u okraje vozovky spatřil autohlídku z kopřivnického Obvodního oddělení ve služebním motorovém vozidle tovární značky Škoda Octavia v policejním provedení, která prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, tak urychleně odbočil a zajel do vjezdu vedoucí k oplocenému areálu zdejší soukromé společnosti. Když policisté přijeli do tohoto místa a vystoupili z policejního vozu v úmyslu provést silniční kontrolu řidiče vozu BMW, tak tento z vjezdu vycouval a okamžitě se prudce rozjel. Jeden z policistů musel urychleně uskočit stranou, aby nebyl sražen a neznámý řidič přesně neustanoveného vozidla po nárazu a poškození pootevřených dveří služebního automobilu odejel ve směru do centra obce Veřovice a poté neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění dosud přesně neustanoveného řidiče blíže nezjištěného automobilu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Silniční kontrole v obci Ženklava prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu

Patnáct minut po desáté hodině dopolední 17. června 2021 policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Kopřivnici prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Ženklava, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Renault Megané, a to 47letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž je v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,8 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice