18. 5. 2011

 Moravskoslezští policisté darují krev

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou nelze jakkoli nahradit. Dobrovolní dárci krve proto v průběhu roku docházejí na místa, kde životodárnou tekutinu darují. Díky nim mohou lékaři zachránit nejeden lidský život. Zásoby krve by se proto neměly nikdy vyčerpat. To vše si moravskoslezští policisté uvědomují a myšlenka, jak intenzivně podpořit dárcovství krve, vyústila v to, že již tři roky nazpět podporují policisté a zaměstnanci Policie ČR na severu Moravy bezplatné dárcovství krve formou hromadného darování. Dáváme tak jednoznačně najevo, že sloužíme občanům nejen v rámci našeho povolání, ale jsme ochotni dát mnohem víc a pomoci k záchraně zdraví a života i jinou formou.

I letos – od 17. do 20. 5. 2011 – se uskuteční akce „Moravskoslezští policisté darují krev“ na vybraných odběrových místech (transfuzních stanicích) v rámci celého Moravskoslezského kraje. Akce je určena nejen policistům, ale také „civilním“ zaměstnancům Policie ČR a co je důležité, kromě pravidelných dobrovolných dárců jí chceme oslovit i ty, kteří se odhodlají darovat krev poprvé. Myšlenku akce budou letos podporovat Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, firma Nef de Sante a Český červený kříž.

Dnešního dne 18. 5. 2011 darovali novojičínští policisté krev v novojičínské nemocnici s poliklinikou. Policisté ze všech obvodních oddělení, kriminalisté a civilní zaměstnanci již po několikáté podpořili tuto akci. Dnešního dne darovalo krev téměř šedesát policistů.

  

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice