19. 4. 2013

Pozor na podezřelé bankovky

I v letošním roce se objevili na Novojičínsku padělané bankovky.

Za tři měsíce letošního roku se na Novojičínsku objevilo několik bankovek podezřelých z padělání. V průměru jsou to tři podezřelé bankovky, různé nominální hodnoty, za měsíc. Nejčastěji se jedná o bankovky nominální hodnoty 200 a 2 000 korun. Z celkového množství bankovek, které jsou v oběhu to není mnoho, ale určité riziko přece jen existuje.

Padělky zpravidla nejsou příliš zdařilé, chybí na nich vodoznak, ochranný proužek schází, nebo je viditelně nalepený. Riziko, že se člověku dostane do ruky padělek, je nejen u české měny, ale také u cizí.  Proto není dobré podlehnout výhodné nabídce na nákup cizí měny a nakupovat raději v oficiálních směnárnách. Policisté na Novojičínsku se s případy padělaných bankovek české měny setkávají pravidelně.

Jeden z případů s podezřelou bankovkou zaznamenali policisté v Novém Jičíně. Bankovku v nominální hodnotě 2 000 korun odmítl přijmout bankomat pro příjem inkasa umístěný v jedné pobočce banky na Novojičínsku. Další dvoutisícová korunová bankovka se dostala do tržby v jedné novojičínské provozovně v polovině března letošního roku. Podezřelá bankovka byla následně odebrána pro podezření na nepravost a zaslána ke zkoumání do České národní banky. V tomto případě se nepodařilo původ bankovky zjistit.

Doposud neznámý pachatel se dopustil trestného činu padělání a pozměňování peněz. Případ byl předán ostravským kriminalistům k dalšímu šetření.

Policisté proto občany varují a doporučují jim věnovat bankovkám zvýšenou pozornost. Pokud máte důvodné podezření, že vám předávaná bankovka není pravá, máte právo její převzetí odmítnout. Pokud jste zjistili, že bankovka, která je již ve vašem vlastnictví, je zřejmě padělaná, nesmíte ji dále použít k placení. Tím byste naplnili skutkovou podstatu trestného činu.

Zákon v tomto případě hovoří, kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze, anebo kdo takové peníze přechovává, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. Rovněž, kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let. Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin jako člen organizované skupiny, nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

Výskyt padělaných bankovek nebo mince ihned oznamte na nejbližším obvodním oddělení PČR, nebo na bezplatné lince 158 anebo ve kterékoliv bance. Bankovka bude následně postoupena k prozkoumání a určení její pravosti. Pokud se ukáže, že bankovka je pravá, bude vám Českou národní bankou vyplacena náhrada v plné výši. Pokud se bude jednat o padělek, na náhradu nemáte bohužel nárok. Není rovněž možné si ponechat padělek jako suvenýr. I pouhé držení a přechovávání padělků a neoznámení jejich výskytů je rovněž trestné.

Jak rozeznat padělanou bankovku od pravé?

 

Papír bankovky

Mnohdy můžete poznat falešnou bankovku již po hmatu – podle nezvyklého druhu papíru. Papír pro tisk bankovek je totiž vyráběn speciální metodou pouze pro tyto účely a obsahuje viditelná mikrovlákna.

 

Ochranné prvky bankovek – Vodoznak

Bývá umístěn na levé straně bankovky (při čelním pohledu), hned pod velkými číslicemi, které uvádějí nominální hodnotou bankovky. Vodoznak je viditelný při pohledu na bankovku proti světlu, a je na něm vždy zobrazena tvář osobnosti, která se nachází vyobrazena i na čelní straně bankovky.

 

Ochranný okénkový proužek

Je to úzký, kovově vyhlížející, přerušovaný proužek, který vede bankovkou odspodu nahoru a je na něm malými číslicemi uvedena nominální hodnota bankovky. Ačkoliv tento proužek vypadá jako přerušovaný řetěz, ve skutečnosti přerušovaný není – tento pruh totiž střídavě vystupuje na jedné i druhé straně bankovky – což si můžeme rovněž ověřit umístěním bankovky proti světlu.

 

Ochranná vlákna

Jsou oranžová, 6mm dlouhá vlákna která jsou zapuštěna přímo v papíru bankovky. Jsou rozmístěna náhodně po celé ploše bankovky, nejzřetelnější jsou pak na okrajích bankovky a na nepotištěném pruhu bankovky, na kterém se nachází také vodoznak.

 

Soutisková značka

Značka v malém kolečku, jehož poloha je na každé bankovce jiná. Při pohledu z jedné či druhé strany bankovky se v kolečku nachází pouze jakási nesmyslná značka, umístěním bankovky proti světlu však značka z obou stran vytvoří  logotypová písmena „ČR“.

 

Skrytý obrazec

Nachází se v levém dolním rohu na čelní straně bankovky – sklopením bankovky do vodorovné polohy ve výši očí pak můžeme na vyhrazeném místě spatřit „lesknoucí se“ číslice v nominální hodnotě bankovky.

 

Opticky proměnlivá barva 

Znak vytištěný opticky proměnlivou barvou můžeme najít na bankovkách o nominální hodnotě 500,-Kč a více. Tento znak při pohybu či naklánění bankovky mění svou barvu.

 

Mikrotext

Nachází se na každé bankovce, a ačkoliv je jeho umístění individuální, tak vždycky jej můžete najít na čelní straně bankovky úplně vpravo, v pruhu, který vybíhá do pravého okraje zhruba uprostřed výšky bankovky (v tomto pruhu je také svisle uvedena nominální hodnota bankovky). Pro jeho rozlišení musíte mít opravdu dobré oči nebo použít lupu.

 

Iridiscentní pruh ( tzv. lesklý pruh).

Patří mezi méně obvyklé ochranné prvky bankovek a najdeme jej jen na bankovkách o nominální hodnotě 1.000,- Kč a výše. Tento pruh je viditelný pouze po vložení bankovky pod UV lampu.

 

Více informací naleznete:

https://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html

https://www.jaknapenize.eu/padelane-bankovky-a-ochranne-prvky-bankovek

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice