19. 7. 2018

Podvodem připravil pojišťovny o více jak milion korun

Policisté z oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně zahájili trestní stíhání padesátiletého muže pro trestný čin podvodu. Obviněný měl jako jednatel jedné ze společností od roku 2009 do roku 2013 zasílat zdravotním pojišťovnám faktury na zdravotní pomůcky, které však nebyly pojištěncům ve skutečnosti nikdy předepsány a danou společností ani vyrobeny. Faktury za tyto fiktivní pomůcky obviněný dokládal falešnými lékařskými poukazy, které obsahovaly nepravdivé údaje, včetně falešných podpisů pojištěnců. Policistům se podařilo zjistit, že muž měl tímto podvodným jednáním celkem v 62 případech od zdravotních pojišťoven vylákat téměř 1 300 000 korun. Za uvedené jednání hrozí muži trest odnětí svobody až na osm let. Trestní stíhání probíhá nejen proti jednateli firmy, ale zároveň vůči samotné společnosti, jakožto právnické osobě a není vyloučeno, že  konečná škoda se ještě  v průběhu vyšetřování navýší o škodu z dalších prověřovaných případů. Policisté se případem začali zabývat na základě podnětu zdravotní pojišťovny, u které reklamoval jeden z jejich pojištěnců svůj roční výpis, v němž nalezl nesrovnalosti. Podle výpisu mu měla být vyrobena a předána zdravotní pomůcka za několik tisíc korun, kterou však nepotřeboval a nikdy ji neobdržel. Pracovníci pojišťovny následnou kontrolní činností zjistili, že se nejedná o ojedinělý případ a se svým zjištěním se obrátili na policii. Jakým způsobem muž získal osobní údaje pojištěnců a falešné lékařské poukazy, je i nadále předmětem vyšetřování. V souvislosti s tímto případem doporučujeme občanům, aby využívali možnost vystavení Přehledu vykázané zdravotní péče u svých zdravotních pojišťoven a byli tak schopni odhalit případné nesrovnalosti.

 

Colours a policie

Po zahájení festivalu lze zatím konstatovat obdobnou situaci jako v letech předchozích – v souvislosti s touto akcí jsme započali prověřovat zejména majetková protiprávní jednání, zpravidla se jednalo o krádeže. Pachatelé využívají nepozornosti poškozených a zmocnili se jejich majetku. Jednalo se o krádeže mobilních telefonů či dalších (ve vozech odložených) věcí. Jednou došlo k poškození zaparkovaného vozu.

Celkem jsme započali prověřovat devět trestných činů (většinou krádeží, dále neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, poškození cizí věci).

Detailněji namátkou jeden z případů: Neznámý pachatel využil při cestě tramvají dne 18. 7. 2018 nepozornosti 19leté poškozené a z batohu, který měla oběť na zádech, odcizil mobilní telefon. Dívka cestovala na festival. Škoda na majetku byla předběžně specifikována ve výši zhruba 3 500 korun.

 

Více než šedesát tisíc v průběhu jednoho měsíce

Policejní komisař oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava zahájil dne 18. 07. 2018 trestní stíhání čtyřicetiletého muže z Ostravy. Ten se v průběhu jednoho měsíce měl dopustit zejména majetkové trestné činnosti na různých místech v Moravské Ostravě, a to ve čtyřech případech. Ve dvou z nich měl vstoupit do různých objektů. Nejprve začátkem června se měl dostat přes otevřené okno do ložnice jednoho z bytů v přízemí v době, kdy zde spal poškozený i s přítelkyní. Po prohledání prostoru měl odcizit batoh i s notebookem, sluchátky a oblečením. Do dalšího objektu – prodejny měl proniknout přes ventilační okno v horní části výlohy, následně uvnitř rozbít vícero skleněných výplní skříněk a odcizit několik kusů mobilních telefonů. V dalších dvou případech měl obviněný využít nepozornosti. Nejprve v jedné z trafik v nestřeženém okamžiku odcizit z pod pultu pokladny tabákové výrobky. Na jiném místě měl muž poškozené, v době její nepozornosti, odcizit peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a několika platebními kartami. Svým jednáním měl obviněný způsobit škodu více jak šedesát tisíc korun, která dosud nebyla objektivizována znalcem. Prověřováním policisté zjistili, že muž se měl uvedených skutků dopouštět i přesto, že byl za majetkovou trestnou činnost v nedávné době odsouzen. Za přečin krádež, přečin porušování domovní svobody a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

 

Místem činu – toaleta

Ostravští policisté prověřují dva případy protiprávního jednání, kdy se místem činu stala toaleta. Zatím nezjištěný pachatel (pachatelka) si přisvojil tři prsteny 32leté poškozené. Oběť odložila šperky na umyvadle toalety jednoho z úřadů v Ostravě a vzpomněla si na tuto skutečnost až následně, v době kdy již byla na cestě z předmětného místa. Škoda na majetku byla předběžně specifikována v částce 35 000 korun. Ke skutku došlo dne 18. 7. 2018 kolem 10.45 hodin. K objasnění okolností události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin zatajení věci.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice