17. 7. 2018

„Podvodem připravil pojišťovny o více jak milion korun“

Policisté z oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně zahájili trestní stíhání padesátiletého muže pro trestný čin podvodu. Obviněný měl jako jednatel jedné ze společností od roku 2009 do roku 2013 zasílat zdravotním pojišťovnám faktury na zdravotní pomůcky, které však nebyly pojištěncům ve skutečnosti nikdy předepsány a danou společností ani vyrobeny. Faktury za tyto fiktivní pomůcky obviněný dokládal falešnými lékařskými poukazy, které obsahovaly nepravdivé údaje, včetně falešných podpisů pojištěnců. Policistům se podařilo zjistit, že muž měl tímto podvodným jednáním celkem v 62 případech od zdravotních pojišťoven vylákat téměř 1 300 000 korun. Za uvedené jednání hrozí muži trest odnětí svobody až na osm let. Trestní stíhání probíhá nejen proti jednateli firmy, ale zároveň vůči samotné společnosti, jakožto právnické osobě a není vyloučeno, že  konečná škoda se ještě  v průběhu vyšetřování navýší o škodu z dalších prověřovaných případů. Policisté se případem začali zabývat na základě podnětu zdravotní pojišťovny, u které reklamoval jeden z jejich pojištěnců svůj roční výpis, v němž nalezl nesrovnalosti. Podle výpisu mu měla být vyrobena a předána zdravotní pomůcka za několik tisíc korun, kterou však nepotřeboval a nikdy ji neobdržel. Pracovníci pojišťovny následnou kontrolní činností zjistili, že se nejedná o ojedinělý případ a se svým zjištěním se obrátili na policii. Jakým způsobem muž získal osobní údaje pojištěnců a falešné lékařské poukazy, je i nadále předmětem vyšetřování. V souvislosti s tímto případem doporučujeme občanům, aby využívali možnost vystavení Přehledu vykázané zdravotní péče u svých zdravotních pojišťoven a byli tak schopni odhalit případné nesrovnalosti.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice