2. 10. 2014

Právní odpovědnost dětí

Oblíbený projekt novojičínských policistů a oddělení sociálně právní ochrany dětí pro školy je zahájen. Dnešního dne začal další ročník série preventivních přednášek pro děti blízké věku 15let života. Slovem a rozborem jednotlivých modelových situací vysvětlují novojičínští policisté a pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí žákům základních škol jejich povinnosti, práva i tresty, které je v případě provinění mohou čekat. Záměrně jsou v úvodu upozorněni na povinnosti, jelikož svých práv si jsou mnohdy vědomi více. Realizací projektu se nesnažíme suplovat výchovu rodiny či školy, ale především je chceme upozornit na možná úskalí a důsledky protiprávního jednání. První školou, která se dnešního zahájení účastnila, byla novojičínská základní škola Komenského 66.  Více jak dvacítka kluků i holek v první fázi naslouchala a závěrem plně komunikovala v touze získat odpovědi na své otázky. Projekt bude probíhat od dnešního dne až do školního roku 2015. Již nyní jsou středeční dvouhodinové bloky z větší části zaplněny. Přesto je zde prostor po další zájemce ze stran novojičínských škol. V případě zájmu mohou kontaktovat pracoviště skupiny tisku a prevence telefonicky či emailem a domluvit si účast na přednáškách. (tel. 974 735 207, email. krpt.pis.nj@pcr.cz)

Obsahový rámec přednášek:

-Úkoly policie a OSPOD ve vztahu k protiprávnímu jednání dětí a mládeže

-Práva a povinnosti osob mladších 18 let (etika-morálka, výchova, školní řád, přestupkové a trestní jednání a odpovědnost za tyto činy, tresty a výchovná opatření, odpovědnost rodičů)

-Kazuistika a rozbor jednotlivý ch situací (co se stane když – v rovině záškoláctví, užívání a zneužívání alkoholu a návykových látek, krádeží, ubližování na zdraví, poškozování majetku,…….)

– Prostor pro dotazy

právní odpovědnost dětí (1) právní odpovědnost dětí (2)

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice