2. 4. 2013

 

Cigarety bez kolků. V Bílovci kontrolovali policisté auto, převážející cigarety. Ve vozidle Škoda Octavia měl 38letý řidič více jak tisíc kusů krabiček cigaret bez platných českých kolků. Část z nich kolky neměly vůbec a zbylá část měla kolky cizích zemí.  Kontrolovaný řidič je podezřelý ze spáchání přečinu krácení daně a poplatků, ve výši 54 tisíc korun, za což mu hrozí až 3 roky trestu.

 

 

Podvody: již téměř měsíc vyslýchají policisté na celém území Novojičínska více jak 100 podezřelých osob ze spáchání přečinu podvodu v souvislosti se získáním úvěrů. Většinou úvěrů byla sjednána v předešlých létech v tisícikorunových částkách. Celkově se však jedná o nesplacené půjčky včetně úroků dosahující desítky až stovky tisíc korun. „Jedná se o podvody spáchané v souvislosti se získáním půjček. Přijali jsme oznámení na více jak sto podezřelých osob z celého Novojičínska. Prověřujeme jejich jednání, s jakým úmyslem je sjednávali, zda při podpisu smluv uváděli pravdivé údaje o výši svých příjmů a zaměstnání, ale také to, zda je vůbec měli schopnost splácet. Někteří z prověřovaných jich sjednali hned několik v krátkém čase za sebou. Následně nedodrželi podmínky smlouvy a půjčky neplatili vůbec, nebo jen částečně.“ V trestním zákoníku je uvedeno, že za toto jednání bude pachatel potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

 

 

V pátek 29. března a v pondělí 1. dubna policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v rámci celorepublikové dopravně bezpečností akce zvýšili kontroly dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Akce byla vyhlášena v návaznosti na zkušenosti z minulých let a vychází z předpokladu, že v období velikonočních svátků může dojít k vyššímu počtu dopravních nehod. Nejen z důvodu zvýšeného provozu, ale také proto, že v té době usedají za volant i tzv. „sváteční „řidiči. Policisté se zaměřili převážně na kontrolu dodržování stanovené rychlosti, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technického stavu motorových vozidel, ale také na dodržování ostatních ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jelikož pomlázka je u české dospělé populace spjata také s konzumací alkoholu, v neposlední řadě policisté kontrolovali požití těchto nápojů před jízdou. Během trvání celé akce policisté zkontrolovali celkem 1 902 vozidel. Tři řidiči sedli za volant po požití návykových látek a dalších sedm po požití alkoholu. Během pátku 29. března a pondělí 1. dubna policisté zjistili celkem 196 přestupků, z nichž 184 vyřídili přímo na místě uložením blokové pokuty (celkem v hodnotě 24 900.- Kč) a 12 oznámili příslušným úřadům k dalšímu projednání. Dvěma řidičům, u kterých policisté pojali podezření, že se budou vyhýbat správnímu řízení, uložili kauce v celkové výši 20 000,- Kč.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice