20. 1. 2016

Jak vařili perník

Ostravští kriminalisté, specializující se na odhalování trestné činnosti související s výrobou a distribucí drog, zahájili trestní stíhání 22letého muže a 27leté ženy. Muži bylo sděleno obvinění pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a obecné ohrožení z nedbalosti. Obviněný byl přitom již soudem uznán vinným z přečinů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, přičemž trest odnětí svobody byl podmíněně odložen do závěru loňského roku. Aktuálně hrozí muži další trest, tentokrát trestu odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

Žena si pak vyslechla obvinění pro přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a obecného ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník pamatuje na pachatele sankcí trestu odnětí svobody až na pět let.

Oba jsou podezřelí, že 12. 1. 2017 v Ostravě ve vzájemné součinnosti prostřednictvím provizorní laboratorní techniky, chemikálií a dalších látek, určených k výrobě pervitinu, vyráběli psychotropní látku pervitin. Proces se však nezdařil, došlo k zahoření směsi a zřejmě k následnému výbuchu, poté co směs byla polita vodou při nesprávné manipulaci.

Při požáru došlo nejen ke škodě na majetku v předmětném bytě, ale podezřelí měli vystavit nebezpečí další osoby. Pravděpodobně jen díky včasnému zásahu nedošlo k rozšíření požáru na další bytové jednotky.

Podezřelí místo požáru opustili. Při prověřování na místě byly zjištěny skutečnosti, nasvědčující shora popsanému skutkovému stavu. Kriminalisté „toxitýmu“ v průběhu operativního prověřování shromáždili informace k oběma podezřelým osobám, které byly následně zadrženy. Žena byla pravděpodobně při skutku popálena, což bylo zřejmé v době jejího zadržení. V uplynulých dnech pak bylo zahájeno trestní stíhání osob. Žena je dále podezřelá, že v 

Znovu apelujeme na veřejnost, při zaregistrování nestandardních situací ve svém okolí (nestandardní zápach chemického charakteru linoucí se z dalších bytů či společných prostor), aby kontaktovala policisty. I tímto způsobem lze pravděpodobně předejít závažnějším následkům.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice