20. 3. 2023

Objasnění případu drogové problematiky v obci Ludgeřovice na Opavsku

V uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 40letého muže z Opavska jako obviněného ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, kterého se měl dopustit tím, že nejméně od měsíce dubna roku 2022 do konce února letošního roku v prostorách jednoho z rodinných domů v obci Ludgeřovice opakovaně vyráběl amfetamin/metamfetamin. Tuto psychotropní a návykovou látku neoprávněně získával tak zvanou „Českou cestou“, a to za užití léků s obsahem pseudoefedrinu, červeného fosforu, jódu, dalších chemikálií, laboratorního skla a zařízení, přičemž takto vyrobil nejméně 50 gramů pervitinu, který posléze z části užil pro svou vlastní potřebu a z části distribuoval společně s marihuanou zdarma či za úplatu dalším osobám, a to na různých místech Opavska a Ostravska.

Stejné trestné činnosti se dopustil i 36letý muž z Hlučínska, kdy tento prvně jmenovanému 40letému muži nejenže poskytl k nedovolené výrobě pervitinu obytné prostory pronajatého rodinného domu v Ludgeřovicích, ale také mu různým způsobem pomáhal návykovou látku vyrábět a rovněž tuto omamnou a psychotropní látku společně s marihuanou mu pomáhal distribuovat bez úplaty či prodávat za různé finanční prostředky dalším osobám.

Komisař Oddělení obecné kriminality opavské policie zahájil v této souvislosti i trestní stíhání 28leté ženy z Bruntálska jako obviněné ze spáchání přečinu nepřekažení trestného činu, kterého se měla dopustit tím, že se hodnověrným způsobem dozvěděla a věděla, že výše uvedení spoluobvinění muži nejméně od září 2022 do února 2023 v jednom z rodinných domů v obci Ludgeřovice opakovaně vyráběli a vyrábí pervitin a dopouštějí se tak jednání naplňující znaky skutkové podstaty přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toto jejich protiprávní jednání a chování nijak neřešila, trestnou činnost jim sama nepřekazila a ani toto neoznámila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Na základě vydaného příkazu k provedení domovní prohlídky ve výše zmíněném ludgeřovickém rodinném domě byli policisty a kriminalisty Územního odboru Policie České republiky v Opavě zadrženi oba shora jmenovaní muži, a to bezprostředně po další nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a jedů, přičemž zakročující policisté a kriminalisté nalezli nejen kompletní varnu – kompletní technologii pro výrobu amfetaminu/metamfetaminu, (tedy různé chemikálie, prekurzory a laboratorní sklo), ale také několik desítek gramů zhotoveného „uvařeného“ pervitinu. Toto vše bylo následně zajištěno a zasláno ke kriminalistickým expertízám. Na obviněného 40letého muže policejní komisař vydal návrh na vzetí do vazby, což bylo ze strany opavského Okresního státního zastupitelství i opavského Okresního soudu akceptováno a v této chvíli se již nachází ve Vazební věznici v Ostravě. Mladší z mužů je trestně stíhán na své svobodě.

prováděné realizace ze strany opavských kriminalistů byl ve spolupráci s jejich ostravskými kolegy zjištěn i pohyb a pobyt celostátně hledaného 34letého muže z Ostravy, na kterého byly jednotlivými okresními soudy vydány nejen čtyři příkazy k zatčení, ale i Evropský zatýkací rozkaz. Tento muž se po dobu více jak dvou let pohyboval orgánům činným v trestním řízení na blíže neznámých místech a v souvislosti s tímto objasněným případem výroby a distribuce drog byl vypátrán na Hlučínsku, kde v poslední době přebýval. Jedná se o osobu, která se již v minulosti dopouštěla objasněné rozsáhlé majetkové trestné činnosti na území celého Moravskoslezského kraje (krádeže věcí, vloupání do různých objektů) a díky důkladné a důsledné operativně pátrací činnosti opavských kriminalistů se tento 34letý muž nalezl, byl zadržen, zatčen a nyní se již nachází ve Výkonu trestu odnětí svobody ostravské Věznice.

Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice