20. 4. 2017

Nezdaněné cigarety

Téměř 60 tisíc kusů nekolkovaných cigaret, to je záchyt moravskoslezských celníků. Počátkem měsíce dubna, po celorepublikové kontrolní akci ŠACH, se pracovníci oddělení Dohledu nad subjekty v Karviné vraceli z terénu na své pracoviště. Na parkovišti poblíž budovy stál černý Mercedes české imatrikulace. Celník si všimnul, že řidiči vypadl z vozidla karton nějakých cigaret. Poté je rychle sebral a vozidlo i parkoviště opustil. Pracovníci karvinského Dohledu začali parkoviště i s vozidlem hlídat a čekali, až se řidič objeví. Po chvíli se řidič vrátil, celníci k němu přistoupili a prokázali se svými služebními průkazy. Požádali jej o otevření zavazadlového prostoru za účelem kontroly, zda ve vozidle nejsou přepravovány vybrané výrobky – cigarety, bez platné tabákové nálepky. Řidič byl zároveň majitelem kontrolovaného vozidla, což vyplynulo z předložených dokladů. Ve vozidle se nacházelo téměř 60 000 krabiček nelegálních cigaret.

Majitel vozidla tvrdit, že těchto 300 neznačených kartonů cigaret je jeho a koupil je od neznámé osoby na jedné čerpací stanici v Karviné. Tato osoba mu cigarety předala z malé červené dodávky za cenu 99 000 korun. Získané cigarety chtěl dále prodávat cizincům, kteří pracují na stavbách v Mostě. Celní úřad pro Moravskoslezský kraj tak svou činností zabránil daňovému úniku na spotřební dani ve výši 150 000 korun. Zboží bylo zajištěno a umístěno ve střežených prostorách Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Případ je nadále v šetření.

 

Společnost v likvidaci připravil téměř o 650 tisíc korun

Kriminalisté z Nového Jičína v uplynulých dnech zahájili úkony trestního řízení pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku. Tohoto trestného činu se měl dopustit devětapadesátiletý muž z Prostějova, který v březnu roku 2014, jako tehdejší předseda představenstva soukromé společnosti v likvidaci, prodal nemovitosti a majetek této společnosti za částku 150 tisíc korun, ačkoliv skutečná hodnota těchto věcí měla přesahovat 790 tisíc. Svým jednáním měl výše uvedený muž způsobit škodu poškozené společnosti ve výši téměř 650 tisíc korun. V případě prokázání viny hrozí muži až pětiletý pobyt za mřížemi.

 

Vloupání do rodinného domu

Novojičínští policisté dne 18. dubna 2017 zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody. Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit doposud neznámý pachatel tím, že se v době od 15. dubna 2017 do 18. dubna 2017 v obci Mořkov vloupal do rodinného domu, ze kterého následně odcizil finanční hotovost, zahradní nářadí, domácí pálenku a jiné předměty v celkové výši přesahující 40 tisíc korun. V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky.

 

Přeprava mražených kuřat bez řádného povolení

Téměř 18 tisíc kilogramů kuřecího masa v litevském nákladním vozidle. Des ve 2:30 hod. při běžné kontrolní činnosti na silnici D1, 368. km směr Ostrava, hlídka Mobilního dohledu zastavila a zkontrolovala náhodně vybrané nákladní vozidlo litevské imatrikulace. Ve vozidle se nacházelo veterinární zboží, celkem 18 710 kg kuřecího masa. Řidič k zásilce předložil pouze mezinárodní nákladní list (CMR), vypsaný ručně a navíc špatně čitelný. Hlídka prověřila tento dovoz prostřednictvím Operačního střediska Generálního ředitelství cel. Dle sdělení operačního důstojníka dovoz zboží nebyl nahlášen Veterinární správě, příjemce předem neinformoval Krajskou veterinární správu o příchodu potravin živočišného původu z jiného členského státu. Na základě platné dohody a legislativy byla přeprava zboží zdokumentována a informace o zásilce postoupeny Krajské veterinární správě pro Moravskoslezský kraj k následnému řízení.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice