20. 7. 2020

Fiktivními doklady za neuskutečněné reklamní služby měli připravit stát o miliony

Policisté z odboru hospodářské kriminality zasahovali v tomto období v Ostravě, Opavě, Frýdku Místku a Zlíně. Zadrželi sedm osob, které byly podezřelé z rozsáhlé trestné činnosti. Policisté provedli několik domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Zajistili písemné materiály, faktury, účetní podklady, firemní razítka, mobilní telefony, výpočetní techniku, finanční hotovost přesahující 4 miliony korun a movité věci (zejména vozidla, ale také loď). Dozorovému státnímu zástupci navrhli zajištění nemovitosti v hodnotě přesahující 11 milionů Kč.

 

 

Vrchní komisařka zahájila trestní stíhání šesti osob (mužů) ve věku od 31 do 64 let a jedné právnické osoby a to ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Trestní stíhání je u dvou z obviněných vedeno vazebně.  

 

 

Dva hlavní obvinění, jako statutární zástupci právnické osoby, se měli dohodnout s třetím obviněným, který měl opatřit fiktivní účetní doklady vystavené na obchodní korporace bez skutečné podnikatelské činnosti. Do čela těchto společností měli být dosazeni účelově další tři spoluobvinění s tím, že mají převzít jednatelství, založit bankovní účet a více se o chod firem nestarat. Za tyto firmy jeden z hlavních obviněných měl vystavovat fiktivní účetní doklady o realizovaných reklamních službách a zboží v oblasti motoristického sportu, ačkoliv taková činnost v deklarovaném množství a deklarovaných částkách realizována nebyla. Tyto doklady měly být zaúčtovány do účetní evidence právnické osoby hlavních obviněných. Na základě fiktivních dokladů byly u finančního úřadu v účetním období 2016 a 2017 neoprávněně deklarovány nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty na vstupu a tím došlo ke zkrácení této daně ve výši uváděných, nejméně 33 milionů korun.

 Pokud byl některý z nastrčených jednatelů předvolán k výslechu u správce daně, měla mu být jeho výpověď hlavními organizátory dopředu sepsána a on se ji naučil nazpaměť.

Obviněným hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice