21. 4. 2022

Jízdy bez povolení i odhalení padělků na severu Moravy

Jednou z kompetencí, ke které zákon celní úřady opravňuje, je provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „SOD“), spočívajícího v kontrole osádek vozidel a podáváním návrhů na zahájení o uložení pokuty dopravním úřadům nebo Ministerstvu dopravy. Kontroly jsou prováděny u doprav vozidly, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny, jsou-li vozidla určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Předmětem kontroly:

  • dodržování dob řízení
  • dodržování bezpečnostních přestávek
  • dodržování dob odpočinků
  • vybavenost vozidla tachografem a kontrola jeho ověření
  • používání karet řidiče a záznamových listů a
  • záznamy, které musí mít řidič u sebe (předchozích 28 dní + den kontroly) včetně dokladů prokazujících pracovně právní vztah (přepravy prováděné dopravci registrovanými v členských státech EU, u kterých dochází k nakládce nebo vykládce zboží na území České republiky).

Do kontroly dodržování zákona o pozemních komunikacích patří výkonové zpoplatnění – elektronické mýtné, časový poplatek – dálniční kupony. Celníci kontrolují dodržování Dohody AETR (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě), dále provádí kontrolní nízko rychlostní vážení a kontrolují přepravu vybraných výrobků (zboží zatížené spotřební daní, alkohol, tabák a tabákové výrobky, cigarety …..).

Při kontrole vozidel v mezinárodní dopravě při vstupu z Polska do naší republiky bylo odhaleno osm případů, kdy řidiči (cizinci z Turecka) předložili neplatné vstupní povolení. Byli vyzváni k uhrazení správního poplatku za vystavení náhradního povolení ve výši 30 000 korun, celkem uhrazeno 240.000 korun. Při SOD bylo zjištěny čtyři porušení a bylo vybráno 36.000 korun na kaucích a pokutách.

         Oblast výkonového zpoplatnění – provedeno 902 kontrol a za zjištěné přestupky bylo vybráno na pokutách 1.041.300 korun a 165.000 korun na kaucích. Dále bylo zjištěno 464 přestupků u časového poplatku, kdy kontrolovaní řidiči neměli zakoupené dálniční známky. Na pokutách bylo vybráno 652.000 korun.

         Celníci na silnicích kontrolují i řidiče neplatiče (dlužníky). S pomocí aplikace, která eviduje veškeré dluhy občanů, jsou schopni dluh zjistit a od dlužníka vybrat na místě. Od počátku roku moravskoslezští celníci u 217 případů vybrali 795.485 korun na nedoplatcích.

Dále zajistili padělky v hodnotě téměř 4.000.000 korun. V oblasti porušování práva duševního vlastnictví celníci při sedmi kontrolách našli a zajistili padělky textilu, obuvi a hraček. Nejvíce napodobenin bylo odhaleno v ostravské provozovně. Jednalo se o 12 870 kusů hraček různých značek. Majitelům ochranných známek by prodejem tohoto zboží vznikla škoda ve výši 2.276.000 korun.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice