22. 2. 2019

Jaký byl rok 2018 u moravskoslezských celníků

Jedna miliarda šest set padesát tři milionů korun, to je částka, o kterou moravskoslezští celníci navýšili v roce 2018 státní rozpočet při výběru cla, daní a jiných poplatků v souvislosti s výkonem fiskálních kompetencí celní správy.

oblasti spotřebních daní ostravský celní úřad vybral 71 milionů korun (daň z minerálních olejů, z lihu, z vína, z tabákových výrobků a surového tabáku, z piva).

Příjmy z celního řízení (clo, DPH, příslušenství a správní poplatky) činily 803 milionů korun, na ekologických daních bylo vybráno 483 milionů korun a poplatky a pokuty dělené správy se vyšplhaly na téměř 300 milionů korun. U dělené správy se jedná zejména o pokuty ve správním řízení na místě nezaplacené, poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za vypouštění odpadních vod.

oblasti hazardu bylo provedeno 56 kontrol u provozovatelů s platným povolením. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 12 porušení právních norem. Také bylo provedeno 39 kontrol, zda nejsou hazardní hry prováděny bez vydaného povolení, při kterých bylo zadrženo 125 technických zařízení.

U kontrol zaměstnávání cizinců byl v roce 2018 patrný nárůst nelegálně pracujících občanů ze zemí bývalého Sovětského svazu, hlavně ve stavebnictví. Bylo provedeno 32 kontrol, z toho zjištěno 23 porušení.

Při kontrolních akcích bylo prověřeno 167 cizinců s tímto zjištěním: 34 cizinců bylo nelegálně zaměstnaných (3. země) a 65 občanů EU nesplnilo oznamovací povinnost.

V rámci kontrolní činnosti v roce 2018 bylo zajištěno, mimo jiné, i zboží podléhající spotřební dani: 425 litrů lihovin, 170 000 kusů cigaret, 730 kg tabákových listů a tabáku, 188 000 litrů minerálních olejů.

Ostravští celníci zabránili svou činností daňovému úniku ve výši necelých čtyř milionů korun.

Omamné a psychotropní látky – 364 000 kusů tablet obsahující pseudoefedrin a necelé 2 kilogramy sušené marihuany.

V roce 2018 počet kontrol duševního vlastnictví (padělky) oproti předešlému roku značně narostl. Většina případů se přesouvá k tzv. internetové kriminalitě. Bylo zajištěno 1342 kusů zboží porušující práva duševního vlastnictví. Majitelům ochranných známek by prodejem vznikla škoda ve výši téměř 4 milionů korun.

Útvary mobilního dohledu při silničních kontrolách zaznamenaly 1 454 chybějících dálničních kupónů – známek (na pokutách vybráno 2 250 000 korun) a 3 321 porušení v oblasti výkonového zpoplatnění – elektronické mýtné (na pokutách vybráno 3 164 000 korun).

Na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově bylo v loňském roce přes letecké cargo odbaveno celkem 5 363 tun zboží v zásilkách (nákladní i letecká přeprava), což je o 1 211 tun více, než v předcházejícím roce.

 

Obětí seniorka

Ostravský policejní komisař zahájil trestní stíhání 27letého muže pro zvlášť závažný zločin loupeže a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obětí se stala 80letá seniorka. Ke skutku došlo dne 9. 2. 2019 kolem 15.00 hodiny v Ostravě. Podezřelý měl přistoupit zezadu k oběti, která nesla v jedné ruce tašku s nákupem a v druhé kabelku. Muž měl do poškozené zezadu strčit tak intenzivně, že upadla na zem. Následoval boj o kabelku, žena zavazadlo pevně svírala, nicméně kabelku neubránila a muž z místa i se zavazadlem utekl. Žena utrpěla zranění, byla ošetřena lékařem a doba léčení zranění nebyla dosud specifikována. Způsobená škoda na majetku byla předběžně vyčíslena v částce asi 2 800 korun. Krom dokladů, peněženky a dalších osobních věcí poškozené, se měl muž zmocnit také platební karty. Kartu měl muž ještě téhož dne užít k různým platbám. Kriminalisté v průběhu prověřování shromáždili informace k 27letému podezřelému, zajistili i některé odcizené věci (peněženku, doklady atd.). Na pachatele zvlášť závažného zločinu loupeže pamatuje trestní zákoník trestem odnětí svobody až na deset let.

 

Švihadla

Na jedno z ostravských obvodních oddělení policie zamířil včera (21. 2. 2019) 23letý oznamovatel a uvedl, že dne 21. 2. 2019 krátce před 12.30 hodin zapomněl na lavičce čekárny u autobusové zastávky v Ostravě krabici se švihadly. Muž si uvědomil, že krabici zapomněl až později, kdy již cestoval autobusem. Nato se k místu vrátil, a z původních 12 kusů švihadel nalezl kusy tři. Způsobenou škodu specifikoval ve výši přesahující 12 000 korun.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice