23. 4. 2014

Záchrana lidských životů

Zástava dechu, oživovací úkony s poskytnutím první pomoci v souvislosti s dopravní nehodou a úkony na místě samotném. Tak přesně tyto věci si budou moci vyzkoušet řidiči na novojičínských silnicích v průběhu měsíce května. Situace, které si nikdo nepřipouští, ale jsou součástí života a mnohdy přicházejí náhle ve chvílích, kdy to nikdo nečeká. Zmatek, bolest, křik a bezmoc jsou většinou projevy, které jsou s dopravní nehodou spojeny. Co dělat, jak dělat, jak se zachovat a co vůbec nedělat se dozví řidiči a jejich spolujezdci, když budou ochotni za asistence zkušených pracovníků Českého červeného kříže, policistů, BESIPu a studentů Mendelovy Střední zdravotnické školy Nového Jičína spolupracovat. Zákon uvádí, že každý je povinen poskytnout první pomoc – v případě neposkytnutí může být člověk obviněn z trestného činu, za což mu hrozí až dva roky odnětí svobody. Stejně jako v loňském roce budou na parkovišti čerpací stanice na hlavním tahu mezi Novým Jičínem a Příborem odklánět policisté řidiče. Souběžně bude probíhat rychlostní měření a dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu. Zastavení řidiči se spolujezdci budou osloveni studenty k nácviku poskytnutí první pomoci. Na připravených cvičných figurínách si za asistence profesionálů mohou osvojit základní pravidla a návyky poskytnutí první pomoci. Preventivně informační skupina připravil stejně jako vloni tuto akci v čase a místě, kde dochází poměrně často k dopravním nehodám, naštěstí ne smrtelným.  „Z loňské zkušenosti víme, že řidiči jsou často velmi neochotni a nevrlí podstoupit tento dobrovolný nácvik. Nicméně po rozhovoru se studenty a uvědoměním si možné situace nakonec svolí a jdou si poskytnutí první pomoci vyzkoušet. Oslovení spěchající řidiči se nakonec na místě samém zdrželi více, než původně chtěli, a to jen z vlastní zvědavosti a dotazů. Nácviku samotného se účastnili jak spěchající podnikatelé profesionální řidiči, mladí agresivní řidiči tak i maminky s dětmi. Při odjezdu poděkovali za tuto akci a s úsměvem na tvářích odjížděli s malými dárky BESIPu. Předpokládáme, že i letos bude mít tato akce stejný ohlas jako loni.“  Termín konání této preventivní akce je 9.5.2014 v čase od 09:00 hod do 13:00, na benzinové čerpací stanici v Libhošti, hlavním tahu silnice z Nového Jičína na Příbor.

zachranujeme_zivoty PCR (9) zachranujeme_zivoty PCR (10) zachranujeme_zivoty PCR (11) zachranujeme_zivoty PCR (12)

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice