24. 11. 2020

Při dopravní akci zjistili policisté téměř 160 přestupků.

Moravskoslezští policisté uskutečnili jednu z dalších dopravních akcí, při které se zaměřili obecně na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté kontrolovali, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholických nápojů nebo návykových látek a zda nepřekračují povolenou rychlost jízdy. Zaměřili se také například na technický stav vozidel.

Pro eliminaci nehod, včetně těch se závažnými následky, neunikli pozornosti policistů právě ani ti nejzranitelnější účastníci silničního provozu, tedy chodci a případně cyklisté. Vzhledem k ročnímu období si připomeňme povinnost stanovenou chodcům v souvislosti s reflexními prvky. Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“Zákon hovoří o pohybu mimo obec, lze však doporučit nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Rodiče by na uvedené měli dbát u svých dětí.

Akce se uskutečnila v různých denních i nočních hodinách minulý týden v pátek v celém Moravskoslezském kraji. Byla pod taktovkou policistů z dopravních inspektorátů jednotlivých územních odborů (Bruntál, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Opava) a dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava, stranou nezůstali samozřejmě ani kolegové z dálničních oddělení v rámci našeho krajského ředitelství. Nasazeno bylo téměř 80 policistů, převážně ze služby dopravní policie, přičemž součinnost jim poskytovali také policisté z pořádkové služby.

Výsledky akce

Policisté zkontrolovali 620 vozidel. Zjistili 157 dopravních přestupků, přičemž 153 z nich vyřídili uložením pokuty v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 140 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývající (tedy 4) přestupky.

Při pohledu na konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že 9 řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy, jen 1 řidič usedl za volant pod vlivem alkoholických nápojů a stejně tak u 1 řidiče zjistili policisté požití návykových látek. Nevyhovující technický stav mělo 6 vozidel a u 6 vozidel byla zaznamenána překročená hmotnost. Bezpečnostní pásy nepoužilo 15 osob a určitě dobrá zpráva je, že policisté nezaznamenali jediný případ nepoužití zádržného systému. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užili zpoplatněný úsek komunikace 3 řidiči. Cyklisté se dopustili 2 přestupků a u chodců bylo zaznamenáno 7 přestupků.

Další zjištěné přestupky nejsou samostatně vykázány, nicméně z jistě pestré škály možných porušení vybírám například přestupky související s jízdou v jízdních pruzích nebo porušení zákonného ustavení, že řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice