27. 11. 2020

Trestní stíhání muže z Opavska v souvislosti s předchozí krádeží jízdního kola

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Opavě zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti, kterého se měl dopustit 27letý muž z Opavska tím, že nejprve na konci srpna letošního roku zakoupil od 26letého muže z Opavy za částku 1 tisíc korun pánské horské jízdní kolo v hodnotě nejméně 42 tisíc korun, o kterém věděl, že pochází z trestné činnosti, z předchozího protiprávního jednání majetkového charakteru – z přečinu krádeže. Přestože si tedy byl 27letý muž vědom toho, že uvedené jízdní kolo bylo odcizeno, zakoupil jej za poměrně nízkou cenu ve vztahu k reálné hodnotě dané věci a v následujících dnech toto jízdní kolo prodal v centru města Ostravy za částku 5 tisíc korun blíže nezjištěné osobě. Takto získané finanční prostředky následně použil pro svou vlastní potřebu. Výše zmiňovaný 26letý muž z Opavy byl již z přečinu krádeže obviněn v uplynulém měsíci. Celá záležitost je nadále intenzivně prověřována ze strany opavských policistů a kriminalistů s ohledem na možnou další obdobnou trestnou činnost.

 

Silně podnapilý muž cestoval ve vlaku bez platné jízdenky a choval se arogantně

Chvíli před čtrnáctou hodinou odpolední 26. listopadu letošního roku byla službu konající policejní hlídka z opavského Obvodního oddělení vyslána do objektu železniční stanice Opava-východ na ulici Jánskou v Opavě, kde se má podle oznámení zaměstnanců Českých drah nacházet v silně podnapilém stavu muž, který cestoval vlakem z Krnova do Opavy bez řádně platného cestovního dokladu, chová se velmi arogantně, nechce opustit vlakovou soupravu a pohybuje se bez vládou České republiky nařízené ochrany úst a nosu (nemá roušku případně jiné krytí obličeje). Po příjezdu na uvedené místo policisté ověřili všechny oznámené skutečnosti, předložením dokladů totožnosti a lustracemi v dostupných evidencích byl v neznámém muži zjištěn 32letý muž z Ostravy, který se i v průběhu služebního zákroku choval arogantně, nadále odmítal uhrazení jízdného a nehodlal si nasadit jakoukoli ochranu úst a nosu. Následně provedená orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 3 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a poněvadž neustále zdůrazňoval, že tímto vlakem bude cestovat až do Ostravy, tak zakročující policisté rozhodli o jeho zajištění a dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přestupkového jednání a chování.

 

Odcizení mobilního telefonu z kapsy poškozené ženy v Novém Jičíně

Okolo patnácté hodiny odpolední 25. listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel využil v Novém Jičíně chvilkové nepozornosti poškozené místní 35leté ženy a ze zadní kapsy kalhot jí odcizil mobilní telefon značky Samsung typu S10 černé barvy v hodnotě 14 tisíc korun. K fyzickému napadení či ke zranění shora uvedené ženy nedošlo a tento zločin krádeže se stal při chůzi poškozené mezi novojičínskými ulicemi Mgr. Šrámka a Komenského. Tímto protiprávním jednáním majetkového charakteru se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného mobilního přístroje, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice