24. 8. 2022

Jízdu s nadrozměrným nákladem ukončili policisté

V pondělí 22. srpna 2022 v rámci běžného výkonu služby policisté dálničního oddělení Frýdek-Místek kontrolovali v Chotěbuzi řidiče nákladního vozidla.  Jejich podezření, že délka soupravy neodpovídá zákonem povolenému rozměru, bylo následně potvrzeno kontrolním měřením. Povolení pro zvláštní užívání pozemní komunikace, které by bylo pro více než o jeden metr delší soupravu potřebné, řidič nepředložil. Policisté dále zjistili, že porušil také sociální předpisy. Nevedl záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Navíc ještě používal druhou kartu tachografu, která byla vedena na jiného řidiče.

Do doby, než řidič vyřídí patřičné povolení nebo přeložením nákladu odstraní závadu na místě, mu byla zakázána další jízda. Karta tachografu jiného řidiče mu byla zadržena. Přestupek, kterého se dopustil tím, že řídil soupravu, která převyšovala zákonem povolené rozměry, policisté vyřešili na místě  v příkazním řízení uložením peněžité sankce ve výši 5 000 korun.

Postihu se nevyhne ani dopravce. Podezření ze spáchání přestupků v souvislosti s nedodržením zákonem stanovených rozměrů a sociálních norem bylo předáno příslušným úřadům k projednání. Jako záruka, že se správnímu řízení nebude vyhýbat, mu byly uloženy kauce v celkové výši 120 000 korun.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice