25. 8. 2022

Z vraždy v Ostravě v Bělském lese obviněna jedna osoba

Na začátku týdne jsme informovali o prověřování případu vraždy, kdy pachatel z místa činu utekl.  Kriminalisté zjistili informace k možnému podezřelému. Jelikož se jednalo také o osobu bez přístřeší, o to bylo pátrání náročnější.  Ještě ten den však zadrželi v této souvislosti  tři osoby, se kterými činili procesní úkony. Prověřováním kriminalistů se vyloučila u dvou ze zadržených osob účast na úmrtí poškozeného a ze zadržení byly následně propuštěny. Ve středu 24. 8. 2022 zahájila vrchní  komisařka trestní stíhání 34letého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Obviněný měl v noční době ze dne 22. na 23. 8. 2022 v Ostravě v Bělském lese, po vzájemné slovní rozepři a fyzické potyčce, napadnout 40letého poškozeného. Způsobil mu bodná a bodnořezná poranění, kterým poškozený na místě podlehl. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody ve výši od deseti do osmnácti let.  Kriminalisté podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

 

Vloupání do cukrárenské výrobny v obci Rybí

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 20. srpna a desátou hodinou dopolední 21. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Rybí přečin krádeže tím, že se po vypáčení okna vloupal do objektu zdejší cukrárenské výrobny, kterou následně prohledal a odcizil příruční plechovou pokladnu s finančními prostředky na hotovosti v drobných mincích i v bankovkách, čímž poškozené soukromé firmě z Novojičínska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 9 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z místě příslušného Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Objasnění vloupání do bývalého Obchodního domu ve Frenštátě pod Radhoštěm

V těchto dnech policisté z frenštátského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 28letý muž z Novojičínska.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak se měl shora uvedený muž z 20. na 21. srpna 2022 vloupat do objektu bývalého Obchodního domu na ulici Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm, odkud měl odcizit různé druhy pracovního nářadí (sadu ručního nářadí, řezné kotouče, úhlovou brusku, bourací kladivo, vrtací kladivo, zednické kladivo) a stavebního materiálu (měděné trubky, převodový olej, prodlužovací elektrické kabely), čímž poškozené místní právnické osobě byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Tímto případem se nadále intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty, přičemž se zjišťuje a prověřuje i případná další obdobná trestná činnost shora uvedeného muže.

 

Silně podnapilí řidiči motorových vozidel na Opavsku

Policejní autohlídka z kravařského Obvodního oddělení vykonávala dvacet minut po třinácté hodině odpolední 24. srpna 2022 dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Petra Bezruče v obci Mokré Lazce, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče zde projíždějícího osobního motorového vozidla tvární značky Hyundai i30, a to 59letého muže z Opavy. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento řidič řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 3,4 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholu před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen jeho řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Dvacet minut před čtrnáctou hodinou odpolední 24. srpna tohoto roku policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě rovněž v rámci silniční kontroly stavěla a kontrolovala na ulici Stará ulice v obci Slavkov 53letého muže z Opavska jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky VW Polo. I u něj odborné měření dechovými zkouškami prokázalo předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 3 promile alkoholu v dechu. Také tento muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, přesto se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Oba výše uvedené případy nadále intenzivně prověřují opavští policisté a kriminalisté pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Vloupání do příručního skladu u prodejny potravin v Hlučíně, v části Bobrovníky

V brzkých ranních hodinách 24. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Požárnické v Hlučíně, v části Bobrovníky přečin krádeže tím, že se po násilném odstranění visacího zámku vloupal do plechového příručního skladu u zdejší prodejny potravin, ze kterého následně odcizil tři plastové přepravky s různými druhy a množstvím pečiva, čímž poškozeným právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř jednoho tisíce korun. Tímto protiprávním jednáním majetkového charakteru se nyní zabývají policisté z místě příslušného Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených potravin, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

 

Nálezy munice pocházející z období 2. světové války na Bruntálsku

V těchto dnech policejní pyrotechnici z Expozitury ve Frýdku-Místku byli v několika případech přizváni do okresu Bruntál, převážně do teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky ve Městě Albrechticích, a to k bezpečnému zneškodnění a k likvidaci nalezených nebezpečných výbušných předmětů, které ještě pocházejí z období 2. světové války.

Okolo desáté hodiny dopolední 18. srpna 2022 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 51letý muž z Bruntálska, že před chvíli při výkopových pracích v Městě Albrechticích, v části Valštejn – Ztracená Voda nalezl nějaký zrezivělý kovový předmět, který připomíná munici. Místo nálezu okamžitě zajistili místně příslušní policisté z albrechtického Obvodního oddělení do příjezdu přivolaného specialisty z Expozitury ve Frýdku-Místku. Tento policejní pyrotechnik si následně převzal, na místě bezpečně zneškodnil a k následné totální likvidaci si odvezl dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů.

Například také pár minut po dvanácté hodině polední 28. července tohoto roku byla službu konající policejní autohlídka vyslána do obce Dívčí Hrad, kde měl u vstupu do místního zámku nalézt při výkopových pracích 47letý muž nějaký kovový předmět, připomínající nevybuchlou munici. Policisté tento kovový předmět identifikovali jako dělostřeleckou minu, místo nálezu zajistili a vyžádali si příjezd specialisty z pyrotechnické služby ve Frýdku-Místku. Po příjezdu policejního pyrotechnika byla nevybuchlá dělostřelecká mina ráže 82 milimetrů z období 2. světové války odborně naložena a převezena do areálu nedaleké bývalé pískovny u obce Osoblaha, kde byla bezpečně odpálena a znehodnocena. Následně byla tato válečná munice odvezena pyrotechnikem k totální likvidaci.

Preventivní rady v případě nálezu munice a výbušných předmětů:

V současné době velmi přívětivé počasí zajisté nabádá širokou veřejnost chodit do přírody, navštěvovat lesy, louky, pole a umožňuje práci na zahradách, zahrádkách, pozemcích a provádět také různé stavební práce a terénní úpravy.

I několik let po období 1. ale hlavně 2. světové války se nacházejí předměty, které mají co do činění s vybuchlou nebo i s nevybuchlou municí. Toto se děje ve všech okresech České republiky, nálezy jsou však velmi časté hlavně na území Opavska, Bruntálska a Novojičínska, kam bývá policejní pyrotechnik přivolán i 4x, 5x během týdne.

Převážně v jarních či v podzimních měsících, a to při různých pracích na polích, na zahradách ale také při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, při úklidu sklepů, kůlen a půdních prostorů starých rodinných domů nacházejí lidé kovové předměty, které pocházejí z válečné doby. Nezřídka se však i v létě při procházce lesem, při sběru hřibů a lesních plodů nacházejí granáty, letecké miny, bomby a pěchotní munice. Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází, jsou osoby, jenž za použití různých detektorů kovů vyloženě hledají válečné předměty, přičemž nalézají nejen kosterní ostatky z období 2. světové války, ale i drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků apod.

Policisté Policie České republiky upozorňují širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s tímto nikdo v žádném případě nemanipuloval, nezkoumal jej a nepřenášel. V žádném případě nesmí nikdo s tímto předmětem neodborně nakládat, brát jej do rukou, kopat do něj a přenášet z místa na místo. Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí.

Tento nález by měl být okamžitě nahlášen na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 s přesným určením místa výskytu této neznámé věci. Velmi vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, třeba i nafotit mobilním telefonem a po předchozí telefonické domluvě jej formou sociální sítě, mmskou či mailem poslat dotyčnému policistovi.

V co nejkratší době se poté do prostoru nálezu dostaví místně příslušná policejní hlídka, která provede další nezbytná opatření.

Na místo je následně přivolán specialista, v rámci Moravskoslezského kraje je to policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku, který daný předmět prozkoumá, zjistí, o co se jedná, zda jde o nevybuchlou případně ještě o aktivní a činnou munici a rozhodne, zda tento předmět bude zneškodněn na místě například řízeným odstřelem nebo bude odvezen k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne o tom, že bude munice zničena na místě, tak se nezřídka stane, že v bezprostředním perimetru ohrožení dochází k cílené evakuaci obyvatelstva.

V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl.

Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být tato zajišťována či uschovávána ze strany nálezců, poněvadž se mohou tyto osoby následně vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice