25. 2. 2022

Vloupání do objektu kopřivnického cukrářství

V blíže přesně neustanovené době mezi patnáctou hodinou odpolední 23. února a třetí hodinou ranní 24. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Školní v Kopřivnici přečin krádeže tím, že se po vypáčení zámku dveří vloupal do provozovny zdejšího cukrářství, kterou prohledal a z ní odcizil finanční prostředky na hotovosti v bankovkách i v drobných mincích a láhev alkoholu značky Rum, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 13 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného alkoholického nápoje a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731.

 

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního vozu ve Frenštátě p/R.

Dvacet minut po deváté hodině dopolední 24. února 2022 policejní autohlídka z frenštátského Obvodního oddělení vykonávala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Střelniční ve Frenštátě pod Radhoštěm, přičemž mimo jiné stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky VW Golf Variant, a to 58letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,2 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu zakročující policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany frenštátských policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Vloupání do dvou garáží v garážovišti na ulici Tolstého v Krnově

Policisté z Obvodního oddělení v Krnově v úzké spolupráci s kriminalisty Územního odboru Policie České republiky v Bruntále se v těchto chvílích intenzivně zabývají případy vloupání do dvou garáží v areálu garážoviště na ulici Tolstého v Krnově, ke kterým došlo mezi pátou a šestou hodinou ranní 24. února letošního roku.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak neznámý pachatel po páté hodině ranní uvedeného dne po vypáčení vrat vnikl do jedné z krnovských garáží, ze které odcizil osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, přičemž ve voze byly doklady a v zapalování byl zastrčen klíč. Dále se shodným způsobem vloupal i do vedlejší garáže, ze které odcizil dva látkové kufry, repliku dlouhé střelné zbraně a několik láhví různého druhu alkoholických nápojů. Tyto věci dal do odcizeného automobilu a s ním z místa činu odejel. Výše uvedený automobil i se shora uvedenými odcizenými věcmi byl ještě v ranních hodinách 24. února tohoto roku nalezen v prostoru nového obchvatu města Krnova, a to nedaleko viaduktu na ulici Albrechtické. Neznámý pachatel však utekl neznámo kam, odcizený automobil i odcizené věci byly následně předány poškozeným majitelům. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele a tedy i k řádnému zadokumentování a objasnění spisového materiálu mající znaky přečinu krádeže a přečinu neoprávněného užívání cizí věci, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice