25. 8. 2021

Vloupání do osobního automobilu na ulici Máchové v Novém Jičíně

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 22. srpna a desátou hodinou dopolední 23. srpna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Máchové v Novém Jičíně přečin krádeže tím, že se na parkovišti před jedním ze zdejších domů vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Ford Focus, přičemž ze zavazadlového prostoru automobilu odcizil vrtačku značky Milwaukee včetně dvou brusných kartáčů. Poškozenému 41letému místnímu muži tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Objasnění vloupání do osobního automobilu na ulici Trlicové v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností, které nasvědčují tomu, že okolo čtvrté hodiny ranní 23. srpna 2021 došlo na ulici Trlicové v Novém Jičíně ke spáchání přečinu krádeže a dále i ke spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Z této výše uvedené trestné činnosti jsou důvodně podezřelé dvě osoby z Nového Jičína, a to 36letý muž a 30letá žena. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak ve výše uvedené době se 36letý muž měl na parkovišti před jedním z bytových domů na ulici Trlicové v Novém Jičíně vloupat do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia a z něj odcizit peněženku s různými osobními doklady, s doklady k vozidlu, s finančními prostředky na hotovosti ve výši 3 tisíce korun a s platebními kartami, vše ke škodě 21leté místní ženě. Za použití odcizené platební karty pak podezřelá 30letá žena provedla v dopoledních hodinách téhož dne, tedy 23. srpna 2021, ve třech případech platební transakce za nákup zboží v novojičínských provozovnách v celkové hodnotě bezmála jednoho tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u výše uvedeného 36letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů, kdy se zjišťuje případné další obdobné protiprávní jednání a chování 36letého muže a 30leté ženy.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice