Celorepublikové dopravně bezpečnostní akce na konci prázdnin

Ve dnech 27. – 29. srpna 2021 se policisté Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje zúčastnili předem připravené celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která byla plánována v souvislosti s posledním prázdninovým víkendem letošního roku a byla převážně zaměřena na řidiče motorových vozidel. Prvořadým úkolem byl dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, zjišťoval se a kontroloval se možný nesprávný způsob jízdy řidičů, rychlost jejich jízdy, požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek před a během jízdy, důsledné dodržování zákazu držet v ruce (či jiným způsobem) telefonní přístroj nebo jiné hovorové a záznamové zařízení, a to v průběhu jízdy řidičů dopravních prostředků a také na povinnost použití zádržných systémů u řidičů a jejich spolujezdců, převážně pak u dětí.


Trojdenního opatření se zúčastnily na čtyři stovky policistů z dopravní i z pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, ze Speciální pořádkové jednotky a z obvodních oddělení v rámci moravskoslezského Krajského ředitelství Policie České republiky. Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 3.141 účastníků silničního provozu, přičemž bylo zjištěno 574 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 534 případů porušení zákona za celkovou částku 249.000 korun a 40 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření. Porušení rychlosti jízdy, tedy překročení nejvyšší povolené a stanovené rychlosti jízdy vozidla v daném úseku bylo zjištěno u 150 řidičů. Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami vyzněly pozitivně na přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 9 účastníků silničního provozu (6x přestupkové jednání, 3x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových, omamných a psychotropních látek či jedů v těle řidiče bylo prokázáno 6 případů. Počet spáchaných přestupků s označením „držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení řidičem při jízdě“ je vykázán v počtu 74 skutků. Mezi další hlavní přestupky při porušení silničního zákona byl nevyhovující technický stav vozidla (40x) a nepoužití bezpečnostních pásů (24x). Nepoužití zádržného systému u dětí zjištěno nebylo. Při silničních kontrolách dopravní policisté prokázali i jízdu u 26 automobilů bez příslušné dálniční zámky, 9 případů překročení hmotnosti vozidla a 4 přestupky byly zjištěny u cyklistů. Celkem 3 osoby řídili motorové vozidlo bez vlastnictví příslušného řidičského oprávnění, 11 řidičů nemělo při kontrolách svůj řidičský průkaz u sebe a v 11 případech nebyl předložen doklad o zákonném pojištění vozidel neboli doklad o povinném ručení. Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice